טופס מנוי חדש – מרכז הספורט לרנר
שלום ,
נא למלא את הפרטים המבוקשים בטופס המצורף.
לאחר מילוי ושליחת הפרטים להלן, ייצרו עמך קשר טלפוני ממשרד הלקוחות במרכז הספורט לצורך השלמת תהליך ההרשמה.
השדות שמסומנים בכוכביתהינם שדות חובה
טופס התעניינות במנוי חדש
שימו לב: מחזיקי מנוי קיים, אנא גשו לטופס חידוש מנוי.
פרטי מנוי
הצהרה והתחייבות לרנר
הצהרה והתחייבות
א. הנני מצהיר בזה שלא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מכל הנרשמים בטופס זה להשתתף בכל הפעילויות הגופניות-ספורטיביות המוצעות במרכז הספורט
על-שם לרנר בקמפוס הר-הצופים ואשר אליהן נרשמנו, ומתחייב להודיע למרכז על כל שינוי ו/או הגבלות שיחולו במצב בריאות הנרשמים.
ב. הנני מצהיר בזה שנתבקשתי על-ידכם / על-ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, לעבור בדיקה רפואית לצורך השתתפותי בתוכניות הגופניות-ספורטיביות של מרכז הספורט
על-שם לרנר בקמפוס הר-הצופים, והומלץ לי לעבור בדיקה רפואית-ספורטיבית ספציפית (כנ"ל לגבי כל הנרשמים בטופס זה).
ג. ידוע לי כי האוניברסיטה העברית בירושלים ו/או מרכז הספורט על-שם לרנר בקמפוס הר-הצופים לא יישאו באחריות בקשר לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה
עקב השתתפותנו בפעילות גופנית כלשהי שבמסגרת מרכז הספורט על-שם לרנר בהר-הצופים, כתוצאה ו/או בקשר עם מצב בריאותנו.
ד. מרכז הספורט מבטח את משתתפי הפעילויות בביטוח תאונות אישיות.
ה. הנני מתחייב להקפיד ולפעול בהתאם לנוהלי הפעילות של מרכז הספורט על-שם לרנר בקמפוס הר-הצופים, ולהימנע מחריגה מהם.
ו. ביטול מנוי - ייעשה בהתאם לחוק.
ז. המנוי כולל דמי הרשמה בסך 120 ש"ח, ואינו ניתן להקפאה.
ח. כרטיס מנוי - מאפשר כניסה באמצעות זיהוי ביומטרי, שלא באמצעות מאגר מיידע.
הכרטיס הינו רב שנתי, והוא מחודש אוטומטית עם חידוש המנוי. יש לשמור את כרטיס המנוי גם במידה והמנוי לא מחודש באופן רציף.
כרטיס המנוי יימסר בתמורה לפיקדון בסך 50 ש"ח, שיוחזר לאחר סיום תקופת המנוי ומסירת כרטיס המנוי חזרה למשרד הלקוחות כשהוא במצב שלם ותקין לשימוש.
במקרה של אובדן כרטיס המנוי (גניבה, השחתה וכו) יש לדווח מיד למשרד הלקוחות. הנפקת כרטיס מנוי חדש תחויב בסכום אחיד של 50 ש"ח (לסטודנט באוניברסיטה העברית 30 ש"ח).
בעל המנוי חייב לבוא אישית ולהציג תעודת זהות.
ט. השכרת תא אחסון - תתאפשר במסגרת מועדון הבריאות או בתשלום נפרד ותסתיים במועד פקיעת תוקף המנוי.
הנהלת העמותה ממליצה ומנחה שלא להשאיר בתא ציוד יקר ערך, בכל מקרה העמותה לא תהיה אחראית לטענות על אבדן או גניבת ציוד מהתא.
לשוכרי תא אחסון
הנני מצהיר כי ידוע לי שמפתח תא אחסון יימסר בתמורה לפיקדון בסך 100 ש"ח, שיוחזר לי לאחר פינוי תא האחסון מהציוד והפריטים האישיים שלי ומסירת המפתח חזרה למשרד הלקוחות.
הנני לאשר כי במקרה ולא אפנה את תא האחסון במועד סיום המנוי, המרכז יוכל לפנות את הציוד מהתא ולתרום אותו לנזקקים באמצעות גורמים העוסקים בכך, ובמקביל יוכל לחייב בגין עלויות פינוי התא והחלפת המנעול.
י. לסטודנטים באוניברסיטה העברית :
1. הנני מודע לכך, שבמידה ואבטל את לימודיי במהלך שנת הלימודים, יהיה עלי להשלים את התשלום עבור השירותים, בהתאם לתעריפי מרכז הספורט.
2. המנוי בתוקף עד 30.9.21, הוא כולל דמי הרשמה בסך 120 ש"ח, ואינו ניתן לביטול או להקפאה.
למעוניינים ברכישת מנוי חודשי, להלן התעריפים לפי קטגוריית מנוי במרכז:
1. סטודנטים באוניברסיטה העברית 330 ש"ח
2. סטודנטים ממוסד אקדמי אחר וחיילים בשירות חובה 360 ש"ח
3. עובדים באוניברסיטה העברית 420 ש"ח
4. תושבי המנהל הקהילתי 420 ש"ח
5. בוגרים בעלי תואר אקדמי 420 ש"ח
6. עובדים בבי"ח הדסה 420 ש"ח
7. קהילה דיפלומטית ואחרים 550 ש"ח
אני מעוניין בשירות השכרת תא אחסון, בעלות 390 ש"ח לשנה.
כןלא
אני מעוניין בשירות "מועדון בריאות" , בעלות 1010 ש"ח לשנה.
כןלא
אני מאשר קבלת הודעות טקסט ודואר אלקטרוני ממרכז הספורט ע"ש לרנר.
כןלא
לעובדי האוניברסיטה העברית בלבד:
האם את/ה מעוניין/ת לשלם ע"י ניכוי שכר
כןלא
נא ציינו מספר תעודת זהות לניכוי שכר
הריני לאשר כי קראתי והבנתי את טופס ההצהרה וההתחייבות, והנתונים שמסרתי על הנרשמים הם נכונים, אמיתיים ומלאים, וכן כי קראתי והסכמתי לתחולת תקנון העמותה (קישור לתקנון העמותה).

טופס הצהרת בריאות למבקש להתאמן החדר כושר