days before fix: DAY: 0 DAY: 1 DAY: 2 DAY: 3 DAY: 4 DAY: 5 days after fix: DAY: 0 DAY: 1 DAY: 2 DAY: 3 DAY: 4 DAY: 5
תכנית שבועית

יש להירשם מראש באפליקציה !

סטודיו חדש
בריכת שחייה
אולם כדורסל
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו חדש 2

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: בריכת שחייה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: בריכת שחייה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: בריכת שחייה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: בריכת שחייה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: בריכת שחייה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו החדש 1

מדריך/כה: | מיקום: בריכת שחייה