02-6585651
Cosell logo

מועדון השחמט פעיל במרכז הספורט בגבעת רם מזה שנים רבות, ועורך אימונים שבועיים, בנוסף להשתתפות בליגה מקצועית החל מחודש ינואר.

כיום קיימות 4 קבוצות הרשומות לאיגוד השחמט, כאשר רוב המשתתפים בקבוצה הינם סטודנטים באוניברסיטה העברית. מי שאחראי על קבוצות אלה בשנים האחרונות הוא רכז הקבוצה בר להד.

 

לוח זמני פעילות: ימי ה’ בשעה 18:30, ימי שבת (בהתאם למשחקים)