טופס הרשמה לקבוצת הכדורסל אס"א ירושלים לשנת הפעילות תשפ"א

שלום ,
נא למלא את הפרטים המבוקשים בטופס המצורף.
השדות שמסומנים בכוכביתהינם שדות חובה
פרטי המשתתפת בקבוצה
פרטי ההורה
תעריפי השתתפות
הצהרה והתחייבות
א.הנני מצהיר בזה שלא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מכל הנרשמים בטופס זה להשתתף בכל הפעילויות הגופניות - ספורטיביות המוצעות במרכז הספורט בקמפוס אדמונד י ספרא ואשר אליהן נרשמנו ומתחייב להודיע למרכז
על כל שינוי ו/או הגבלות שיחולו במצב בריאות הנרשמים.
ב.הנני מתחייב להקפיד ולפעול בהתאם לנוהלי הפעילות של מרכז הספורט בקמפוס אדמונד י ספרא, ולהימנע מחריגה מהם.
ג.הפעילות הינה שנתית, והיא כוללת בדיקה רפואית בסך 120 ש"ח
ד.אני מאשר קבלת הודעות טקסט ודואר אלקטרוני ממרכז הספורט בקמפוס אדמונד י ספרא.
ה.מרכז הספורט הוכרז "נקי מעישון", כולל בכל השטחים הפתוחים. כל באי המרכז נדרשים להקפיד על כך.
ו.הכניסה למתקני המרכז הרלוונטיים לפעילות - בימי ובשעות הפעילות של קבוצות הספורט.
הערה: לגבי קטינים עד גיל 18, הצהרה זו חייבת להיחתם על-ידי אחד ההורים או מי שבידו אחריות משפטית לגבי הקטין.
אישור הורים - אני החתום מטה מאשר בזאת :
1.שבתי תשתתף באימונים, בתחרויות ובכל פעילויות קבוצת הכדורסל אס"א ירושלים.
2.ידוע לי כי הפעילות בקבוצת הכדורסל הינה במסגרת פעילות חינוכית ספורטיבית, ועל כן שחרור לשחקניות ייעשה בהגיען לגיל 18, ובהתאם לחוק הספורט ולתקנון איגוד הכדורסל.
אישור הורים