02-6585651
Cosell logo

.קבוצת הקט רגל לסטודנטיות משתתפת במסגרת התאחדות הכדורגל בליגת המכללות

.הקבוצה מתאמנת פעמיים בשבוע (אימון ומשחק) באולם הספורט פולינסקי ובהר הצופים לרנר

:מאמן הקבוצה

דואר אלקטרוני: sportd@savion.huji.ac.il

לוח זמני פעילות: יתעדכן בהמשך