02-6585651
Ram logo

עדכונים חמים

 

 

נערות א׳ היא הקבוצה הבחירה במחלקת הנערות של אסא ירושלים. הקבוצה משתתפת בליגה הבחירה בארץ לגילאי 16-17 בליגה הלאומית מחוז דרום. הקבוצה מורכבת משחקניות המצטיינות בעיר ועתידות להשתלב בקבוצות הבוגרות של אסא ירושלים

מאמן הקבוצה: יניב רונאל

דואר אלקטרוני: yanivronel89@gmail.com 

לוח זמני פעילות: יתעדכן בהמשך