02-6585651
Ram logo

נערות ב׳ משתתפות בליגה הבחירה בארץ לגילאים 14-15 מחוז דרום. הקבוצה מורכבת משחקניות מצטיינות אשר עתידות להשתלב בקבוצת נערות א׳ לאומית

מאמן הקבוצה: גילי ליאור

דואר אלקטרוני:: gili.lior@mail.huji.ac.il

לוח זמני פעילות: יתעדכן בהמשך