02-6585651
Cosell logo

נערות ב׳ משתתפות בליגה הבחירה בארץ לגילאים 14-15 מחוז דרום. הקבוצה מורכבת משחקניות מצטיינות אשר עתידות להשתלב בקבוצת נערות א׳ לאומית

מאמן הקבוצה: עובד חמד

דואר אלקטרוני:: oved238@gmail.com

לוח זמני פעילות: יתעדכן בהמשך