02-6585651
Ram logo

אליפות הטניס לסטודנטים/יות
ע”ש אלכס סויקה תשע״ט

ועכשיו במגרשי הטניס המחודשים והאיכותיים בישראל
במרכז הספורט ע”ש לרנר ובמרכז הספורט ע”ש ספרא

התחרות תתקיים בין התאריכים :
10.6.19-20.6.19
משחקי הגמר ייערכו ב :
יום ה׳ 20.6.19 | 17:30

ההרשמה תסתיים בתאריך 4.6.19 | דמי הרשמה – 20 ₪

פרסים לזוכים במקומות הראשונים:
מקום 1 נשים – 500 $ קנדי | מקום 1 גברים – 500 $ קנדי
מקום 2 נשים – 400 $ קנדי | מקום 2 גברים – 400 $ קנדי

                                                                                             

לפרטים והרשמה: משרד מועדון הטניס 02-5882796 | איציק באבאי 054-8820065
www.cosell.co.il | sportd@savion.huji.ac.il