הורים יקרים,

 

להלן לוחות הזמנים העדכניים, מחולקים לפי קבוצות  

 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותשחייה גן א
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10מבדקים בבריכהבריכהא.בוקרבריכהבריכהבריכהבריכהא.בוקרבריכהבריכה
9:20-10:008:30-9:308:30-9:30יום8:30-9:308:30-9:308:30-9:308:30-9:30יום8:30-9:308:30-9:30
10:10-10:50הכרות + א.בוקרקט רגל / ריקודשיאא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרספורטא.בוקרא.בוקר
11:00-11:40כדורסלא.בוקרמתנפחיםקפוארהקפוארהטניסאומנות ויצירהויורוכדורעףאומנות ויצירה
11:50-12:30בייסבולהוקיופעילויותכדורעףסייףקפוארהכדורסלקוסלקפוארהכדורסל
12:40-13:20טניססייףבריכהכדורסלארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהריים2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהרייםפינג פונגקט רגל / ריקוד
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותשחייה א – ב
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקר
9:20-10:00מבדקים בבריכהבריכהיוםבריכהבריכהבריכהבריכהיוםבריכהבריכה
10:10-10:509:30-10:309:30-10:30שיא9:30-10:309:30-10:309:30-10:309:30-10:30ספורט9:30-10:309:30-10:30
11:00-11:40בייסבולקט רגל / ריקודמתנפחיםהוקיקפוארהקט רגל / ריקודהוקיויורואומנות ויצירהפינג פונג
11:50-12:30כדורסלארוחת צהרייםופעילויותפינג פונגכדורסלטניסברייקדנסקוסלכדורעףברייקדנס
12:40-13:20פינג פונגכדורעףבריכהארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקוד2021קפוארהקט רגל / ריקוד
13:30-14:10ארוחת צהרייםטניסארוחת צהרייםכדורסלארוחת צהרייםסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותשחייה ב-ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרסייףכדורסלסייףפינג פונגא.בוקרא.בוקרסייף
9:20-10:00כדורסלקט רגל / ריקודיוםא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארהיוםקפוארהא.בוקר
10:10-10:50מבדקים בבריכהבריכהשיאבריכהבריכהבריכהבריכהספורטבריכהבריכה
11:00-11:4010:30-11:3010:30-11:30מתנפחים10:30-11:3010:30-11:3010:30-11:3010:30-11:30ויורו10:30-11:3010:30-11:30
11:50-12:30אומנות ויצירהקט רגל / ריקודופעילויותקפוארהקט רגל / ריקודפינג פונגקט רגל / ריקודקוסלבייסבולקט רגל / ריקוד
12:40-13:20ברייקדנסטניסבריכהכדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים2021כדורעףארוחת צהריים
13:30-14:10פינג פונגארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםטניסכדורעףסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורסל
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותשחייה ב ג 2
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרפינג פונגא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרכדורסלא.בוקר
9:20-10:00טניסברייקדנסיוםסייףכדורסלסייףפינג פונגיוםא.בוקרסייף
10:10-10:50כדורסלבייסבולשיאהוקיקט רגל / ריקודברייקדנסקט רגל / ריקודספורטקפוארהקט רגל / ריקוד
11:00-11:40מבדקים בבריכהבריכהמתנפחיםבריכהבריכהבריכהבריכהויורובריכהבריכה
11:50-12:3011:30-12:3011:30-12:30ופעילויות11:30-12:3011:30-12:3011:30-12:3011:30-12:30קוסל11:30-12:3011:30-12:30
12:40-13:20קפוארהקט רגל / ריקודבריכהארוחת צהרייםטניסכדורעףסייף2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםטניסכדורעף
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותשחייה ג ד 1
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרכדורעףא.בוקרטניסקפוארהא.בוקרא.בוקרפינג פונג
9:20-10:00פינג פונגכדורסליוםא.בוקרקפוארהא.בוקרא.בוקריוםכדורסלא.בוקר
10:10-10:50טניסא.בוקרשיאסייףכדורסלסייףפינג פונגספורטכדורעףסייף
11:00-11:40הוקיברייקדנסמתנפחיםבייסבולקט רגל / ריקודכדורעףקט רגל / ריקודויורוקפוארהקט רגל / ריקוד
11:50-12:30מבדקים בבריכהבריכהופעילויותבריכהבריכהבריכהבריכהקוסלבריכהבריכה
12:40-13:2012:30-13:3012:30-13:30בריכה12:30-13:3012:30-13:3012:30-13:3012:30-13:30202112:30-13:3012:30-13:30
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותשחייה ג ד 2
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרכדורסלא.בוקרטניסא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקר
9:20-10:00קפוארהא.בוקריוםכדורעףקט רגל / ריקודטניסקט רגל / ריקודיוםכדורעףקט רגל / ריקוד
10:10-10:50פינג פונגברייקדנסשיאא.בוקרבייסבולהוקיכדורסלספורטכדורסלקפוארה
11:00-11:40בייסבולאומנות ויצירהמתנפחיםסייףכדורסלסייףפינג פונגויורוטניססייף
11:50-12:30ארוחת צהרייםארוחת צהרייםופעילויותארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםקוסלארוחת צהרייםארוחת צהריים
12:40-13:20מבדקים בבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכה2021בריכהבריכה
13:30-14:1013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:30
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותשחייה ה ו
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרסייףא.בוקרא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרכדורעףקט רגל / ריקוד
9:20-10:00בייסבולא.בוקריוםברייקדנסא.בוקרכדורסלא.בוקריוםא.בוקרקפוארה
10:10-10:50קפוארהכדורסלשיאכדורעףהוקיטניסקפוארהספורטטניסהוקי
11:00-11:40פינג פונגאומנות ויצירהמתנפחיםטניסכדורסלברייקדנסבייסבולויורוכדורסלכדורסל
11:50-12:30ארוחת צהרייםארוחת צהרייםופעילויותארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםקוסלארוחת צהרייםארוחת צהריים
12:40-13:20מבדקים בבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכה2021בריכהבריכה
13:30-14:1013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:30
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותמחול גן -א
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרשחייהפינג פונגכדורעףשחייהא.בוקרטניסא.בוקר
9:20-10:00שחייהכדורעףיוםא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקריוםא.בוקרפינג פונג
10:10-10:50בייסבולאומנות ויצירהשיאטניסשחייהכדורסלאומנות ויצירהספורטברייקדנסאומנות ויצירה
11:00-11:40קפוארהכדורסלמתנפחיםפינג פונגכדורעףהוקיכדורסלויורואומנות ויצירההוקי
11:50-12:30פינג פונגסייףופעילויותכדורסלכדורסלסייףקפוארהקוסלארוחת צהרייםסייף
12:40-13:20ארוחת צהרייםארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים2021שחייהארוחת צהריים
13:30-14:10ריקודריקודארוחת צהרייםריקודריקודריקודריקודארוחת צהרייםריקודריקוד
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותמחול א ב
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרכדורסלקפוארהכדורסלסייףא.בוקרא.בוקרשחייה
9:20-10:00אומנות ויצירהפינג פונגיוםשחייהא.בוקרכדורעףשחייהיוםטניסא.בוקר
10:10-10:50שחייהקפוארהשיאא.בוקרפינג פונגא.בוקרא.בוקרספורטהוקיפינג פונג
11:00-11:40טניססייףמתנפחיםכדורעףשחייהבייסבולקפוארהויורוברייקדנסאומנות ויצירה
11:50-12:30ריקודריקודופעילויותריקודריקודריקודריקודקוסלריקודריקוד
12:40-13:20ריקודריקודבריכהריקודריקודריקודריקוד2021ריקודריקוד
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותמחול ב ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארהא.בוקר
9:20-10:00אומנות ויצירהסייףיוםטניספינג פונגבייסבולסייףיוםא.בוקראומנות ויצירה
10:10-10:50ריקודריקודשיאריקודריקודריקודריקודספורטריקודריקוד
11:00-11:40ריקודריקודמתנפחיםריקודריקודריקודריקודויורוריקודריקוד
11:50-12:30שחייהכדורעףופעילויותהוקישחייהכדורעףשחייהקוסלשחייהפינג פונג
12:40-13:20כדורסלשחייהבריכהקפוארהכדורסלטניספינג פונג2021טניסכדורסל
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
18:30          
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותמחול ג ה
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10א.בוקר וריקוד מ 900א.בוקר וריקוד מ 900א.בוקרא.בוקר וריקוד מ 900א.בוקר וריקוד מ 900א.בוקר וריקוד מ 900א.בוקר וריקוד מ 900א.בוקרא.בוקר וריקוד מ 900א.בוקר וריקוד מ 900
9:20-10:00ריקודריקודיוםריקודריקודריקודריקודיוםריקודריקוד
10:10-10:50אומנות ויצירהסייףשיאברייקדנסא.בוקרכדורעףכדורעףספורטאומנות ויצירהכדורעף
11:00-11:40שחייהכדורעףמתנפחיםכדורסלפינג פונגכדורסלאומנות ויצירהויורושחייהברייקדנס
11:50-12:30טניסהוקיופעילויותבייסבולארוחת צהרייםארוחת צהרייםפינג פונגקוסלטניסכדורסל
12:40-13:20ארוחת צהרייםקפוארהבריכהפינג פונגשחייהסייףקפוארה2021פינג פונגסייף
13:30-14:10כדורסלשחייהארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורסלשחייהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותספורט גן א
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרכדורעףא.בוקרא.בוקרכדורעףא.בוקרכדורעףא.בוקרסייףכדורעף
9:20-10:00סייףא.בוקריוםפינג פונגא.בוקרפינג פונגא.בוקריוםא.בוקרא.בוקר
10:10-10:50ברייקדנספינג פונגשיאשחייהקפוארהכדורסלשחייהספורטפינג פונגברייקדנס
11:00-11:40אומנות ויצירהבייסבולמתנפחיםברייקדנסהוקיבייסבולבייסבולויורואומנות ויצירהאומנות ויצירה
11:50-12:30ארוחת צהרייםכדורסלופעילויותסייףטניסברייקדנסארוחת צהרייםקוסלכדורסלקפוארה
12:40-13:20שחייהארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםטניס2021ארוחת צהרייםטניס
13:30-14:10טניסקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקודשחייהקט רגל / ריקודכדורסלארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותספורט א ב
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרשחייהא.בוקרקפוארהסייףשחייהא.בוקרא.בוקרא.בוקרכדורסל
9:20-10:00כדורעףא.בוקריוםא.בוקרכדורעףא.בוקרכדורעףיוםסייףשחייה
10:10-10:50סייףהוקישיאבייסבולא.בוקרקפוארהברייקדנסספורטבייסבולא.בוקר
11:00-11:40אומנות ויצירהפינג פונגמתנפחיםשחייהטניסכדורסלשחייהויורופינג פונגכדורעף
11:50-12:30קפוארהברייקדנסופעילויותטניסקט רגל / ריקודהוקיטניסקוסלאומנות ויצירהטניס
12:40-13:20כדורעףכדורסלבריכהקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקודכדורסל2021קט רגל / ריקודארוחת צהריים
13:30-14:10קט רגל / ריקודארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםסייף
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותספורט ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרפינג פונגא.בוקרא.בוקרברייקדנסא.בוקרפינג פונגא.בוקר
9:20-10:00ברייקדנסשחייהיוםקפוארהסייףשחייה יוםא.בוקרכדורעף
10:10-10:50כדורעףאומנות ויצירהשיאא.בוקרטניסבייסבולכדורעףספורטסייףכדורסל
11:00-11:40סייףקפוארהמתנפחיםהוקיכדורעףקפוארהטניסויורוהוקיטניס
11:50-12:30הוקיטניסופעילויותקט רגל / ריקודברייקדנסקט רגל / ריקודכדורסלקוסלקט רגל / ריקודהוקי
12:40-13:20קט רגל / ריקודארוחת צהרייםבריכהשחייהפינג פונגכדורסלשחייה2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10ארוחת צהרייםכדורסלארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםשחייהשחייה
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותספורט ג ד
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארהא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארה
9:20-10:00בייסבולקפוארהיוםכדורסלטניסא.בוקרברייקדנסיוםפינג פונגא.בוקר
10:10-10:50אומנות ויצירהטניסשיאקפוארהכדורעףשחייהטניסספורטכדורסלטניס
11:00-11:40כדורעףהוקימתנפחיםקט רגל / ריקודבייסבולקט רגל / ריקודכדורסלויורוקט רגל / ריקודברייקדנס
11:50-12:30קט רגל / ריקודפינג פונגופעילויותשחייהפינג פונגכדורסלכדורעףקוסלסייףכדורעף
12:40-13:20ארוחת צהרייםארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםסייףאומנות ויצירהארוחת צהריים2021כדורסלשחייה
13:30-14:10שחייהסייףארוחת צהרייםסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםשחייהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותספורט ד-ה 1
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרקפוארהא.בוקרברייקדנסטניספינג פונגא.בוקרא.בוקרשחייהא.בוקר
9:20-10:00כדורסלא.בוקריוםהוקיברייקדנסקפוארהטניסיוםא.בוקרטניס
10:10-10:50אומנות ויצירהשחייהשיאקט רגל / ריקודבייסבולקט רגל / ריקודכדורסלספורטקט רגל / ריקוד 
11:00-11:40קט רגל / ריקודטניסמתנפחיםכדורסלהוקישחייהכדורעףויורוסייףכדורסל
11:50-12:30סייףבייסבולופעילויותארוחת צהרייםכדורעףאומנות ויצירהסייףקוסלהוקישחייה
12:40-13:20ארוחת צהרייםפינג פונגבריכהסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים2021ברייקדנספינג פונג
13:30-14:10כדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםשחייהסייףכדורסלפינג פונגארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותספורט ד ה 2
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרשחייהא.בוקרטניסא.בוקרא.בוקרטניס
9:20-10:00הוקיטניסיוםקט רגל / ריקודא.בוקרקט רגל / ריקודכדורסליוםקט רגל / ריקודא.בוקר
10:10-10:50קט רגל / ריקודכדורעףשיאכדורסלסייףפינג פונגא.בוקרספורטשחייהכדורסל
11:00-11:40אומנות ויצירהשחייהמתנפחיםכדורעףברייקדנסבייסבולסייףויורוכדורסלשחייה
11:50-12:30ברייקדנסקפוארהופעילויותברייקדנסקפוארהשחייההוקיקוסלברייקדנסבייסבול
12:40-13:20סייףארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםכדורעףקפוארהארוחת צהריים2021סייףכדורעף
13:30-14:10ארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהרייםטניסארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 25.7ב 26.7ג.27.7ד 28.7ה 29.7א 1.8ב 2.8ג 3.8ד 4.8ה 5.8
שעותספורט ה
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרטניסא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרקט רגל / ריקודכדורסלא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקר
9:20-10:00קט רגל / ריקודא.בוקריוםא.בוקרשחייהא.בוקרא.בוקריוםשחייהכדורסל
10:10-10:50הוקיאומנות ויצירהשיאפינג פונגברייקדנסכדורסלסייףספורטא.בוקרשחייה
11:00-11:40ברייקדנסכדורסלמתנפחיםבייסבולסייףפינג פונגברייקדנסויורובייסבולקפוארה
11:50-12:30כדורעףשחייהופעילויותכדורסלארוחת צהרייםבייסבולארוחת צהרייםקוסלפינג פונגקט רגל / ריקוד
12:40-13:20ארוחת צהרייםארוחת צהרייםבריכהטניסקפוארהשחייהכדורעף2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10סייףקפוארהארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהרייםטניסארוחת צהרייםסייףטניס
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט