מתקני מרכז הספורט פועלים ברמת עצימות גבוהה ובאינטנסיביות של 17 שעות ביום במשך שבעה ימי עבודה בשבוע. עומס זה גורם לשחיקה מואצת של המתקנים, ומחייב את חידושם בכל כ- 10 שנים. עבודות חידוש תשתית יסודיות נדרשות פעם בכ- 15 שנה.

 

1. מרכז הספורט בקרית ספרא   

1.1 הקמת הקומה הטכנית

נדרשת על מנת למקם בה את כל מתקני השבחת המים, מסננים וכימיקלים. מתוכננת לקום בצמידות לבריכת השחיה. גודל הקומה כ-160 מ”ר.

 

1.2 בניית מדרגות כניסה חדשות למרכז ומעלית נגישות

מדרגות מעבר מהכניסה למרכז ועד למפלס העליון של אולם הספורט – תוכננו על-ידי האדריכלית דוריתה גורן. בשלב זה מבוצע תכנון ראשוני, על-מנת להגיע לאומדן כספי, ולאחר השלמתו התכנית תוצג לאישור הנהלת העמותה וועדת הפיתוח.

תכנית הבינוי נדרשת בשל מצבם הפיזי הירוד של המדרגות. רוחבן המוגבל ,70 ס"מ, אשר אינו מאפשר לעלות ולרדת בנוחות בו זמנית. הצורך להעתיק את המדרגות מהשטח שבו מתוכננת להיבנות בריכת השחייה.

מתוכננות להבנות מעמדת הבידוק הביטחוני שבכניסה למתחם ולטפס עד המפלס העליון של אולם הכדורסל בצמידות אליהן מתוכננת להבנות מעלית שתאפשר עמידה בדרישות הנגישות. מדרגות אלו ועבודות הפיתוח הנלוות ישוו למרכז אופי מודרני ומזמין. הקמתן תיעשה במקום המדרגות הישנות שבנויות במקום.

 

1.3 הקמת בריכת שחיה מים רדודים

בריכת המים הרדודים תיבנה במפלס בריכת השחייה, בהמשך לרציף הבריכה. הצד המערבי יהיה הקיר החיצוני של המעבר מעל אולמות הסקווש. השטח הכלוא באזור זה הנו בגודל של 8.5 מ' רוחב (כולל מדרגות המעבר הנוכחיות), ולאחר הפחתת רציפי הבריכה יוותרו כ- 6 מ' מים. אורך הבריכה יעמוד על 20 מ' וכ-15 מ"ר שטח מים, והיא תבלוט מהקיר החזיתי כ- 2.5 מ'. הקירות הבולטים מעבר לחזית, והקיר שמקביל לקיר באורך של הבריכה ייבנו מזכוכית, כך שהם יהוו אטרקציה ייחודית. המעבר לבריכה זו ייעשה מרציף בריכת השחייה. והיא תהיה מקורה בגג בטון ועם אלמנט של מעקה בטון שממשיך את האלמנט הנוכחי שעל מרפסת הבריכה. הירידה לבריכה עצמה תיעשה באמצעות מדרגות בנויות ברוחב של כ- 1.20 מ'. קיר הבריכה שפונה מזרחה יכלול חלונות שייפתחו בקיץ, כך שתתאפשר הפעלתה כבריכת נופש. הבריכה תפוצל לשתי בריכות, בריכת פעוטות בעומק של עד 45 ס"מ ובגודל 6X2 תשמש לפעילות פעוטות ובריכה שתתפרס על פני שארית השטח תיועד להוראת שחייה.

קומה טכנית – בגודל של כ- 160 מ"ר – נדרשת מטעמים טכניים בטיחותיים ואסתטיים. מבנה המסננים הנוכחי ממוקם בכניסה למרכז הספורט במבנה מיושן ומכוער, ועל כן נדרשת העתקתו מתחת לבריכת המים הרדודים, תוך יצירת צנרת הטענת כימיקלים תת-קרקעית שתוביל ישירות אל מתחם זה.

תכנית זו לא נדונה ואושרה בוועדת הפיתוח של האוניברסיטה. קידום התכנית מחייב את אישורה בוועדת הפיתוח ובהנהלת העמותה ואישורה במוסדות התכנון העירוניים.

מדרגות מעבר מהכניסה למרכז ועד למפלס העליון של אולם הספורט – תוכננו על-ידי האדריכלית דוריתה גורן. בשלב זה מבוצע תכנון ראשוני, על-מנת להגיע לאומדן כספי, ולאחר השלמתו התכנית תוצג לאישור הנהלת העמותה וועדת הפיתוח.

תכנית הבינוי נדרשת בשל מצבם הפיזי הירוד של המדרגות. רוחבן המוגבל ,70 ס"מ, אשר אינו מאפשר לעלות ולרדת בנוחות בו זמנית. הצורך להעתיק את המדרגות מהשטח שבו מתוכננת להיבנות בריכת השחייה.

התכנון האדריכלי בוצע על ידי גב' דוריתה גורן..

 

1.4 חידוש אולם הכדורסל

  • התקנה מחדש של ריצפת הפרקט הרצפה סובלת מבלאי גדול לאחר עשרות שנות פעילות.
  • החלפת מערכות מיזוג אוויר – המערכות שפועלות במקום כיום, הינן מיושנות ולא חסכוניות. נדרשת החלפתם למערכות מתקדמות.
  • התקנת מושבים – יותקנו 200 מושבים. ביציע שממוקם מול המזכירות.
  • החלפת שעון תוצאות – השעון הנוכחי מיושן (הותקן לפני 16 שנה) יירכש שעון שיאפשר את קיום כל פעילויות הספורט התחרותי באיכות שנדרשת. 
  • החלפת מערכת המוסיקה – תבוצע על מנת להעמיד ברמת האיכות שנדרשת לצורך קיום האירועים רבי המשתתפים ובהם ההרקדות במחולות עם ישראליים.  

הפרויקט מתוכנן להתבצע בשנים 2021-2020.

 

1.5 חידוש מגרשי הטניס

מגרשים המסומנים כמספר 5-4 – המגרשים מיושנים מאוד, נבנו לפני למעלה מ- 50 שנה ומצבם מחייב חידוש יסודי, כולל החלפת כל התשתיות. העלות הנדרשת לביצוע עבודות אלו עומדת על כ- 600 אלף ₪. ביצוע העבודות יעשה בשנת 2021 בכפוף לקבלת תמיכה כספית ממשרד הספורט ולביקושים ולפעילות שיחייבו ויצדיקו הכשרת מגרשים אלו.

 

1.6 אצטדיון האתלטיקה-הקלה

שידרוג האצטדיון – הוכן תכנון תפיסתי ואדריכלי לשדרוג האצטדיון על בסיס עקרונות ההתאחדות הבינלאומית לאתלטיקה IAAF. מעמד האצטדיון כיום הנו ברמת Class 2, (דרגה 2). עם השלמת הפרויקט, הוא צפוי להתקדם ב- 2 דרגות. התכנית אושרה על-ידי איגוד האתלטיקה-הקלה כמתאימה לקיום התחרויות המרכזיות באצטדיון זה (תחרויות המכביה, אליפויות ישראל ותחרויות בין-לאומיות ברמות המותאמות לאצטדיון זה).

עבודות הפיתוח של האצטדיון והכשרתו מיועדות לאפשר ארגון תחרויות ברמה ארצית גבוהה וברמה בינלאומית. תכניות הבינוי הוכנו בהתאם להנחיות אגף הספורט בעיריית ירושלים, ובתאום עם האוניברסיטה העברית ועמותת קוסל. התכנון שבוצע הנו מושכל, שקול ולא יומרני. התכנון מבוסס על כך שכל השירותים אשר מרכז הספורט יכול להציע יינתנו על-ידי ובמרכז הספורט, ובכל מקרה לא להפעיל באצטדיון שירותים מסחריים מקבילים, כגון: מזנון קבוע, חדר כושר או שירותי רפואת ספורט.

האחריות הניהולית-הכספית להפעלת האצטדיון עד ה- 31.12.2031 הוטלה על עיריית ירושלים, בהתבסס על הסכם ההפעלה שנחתם בינה לבין האוניברסיטה העברית. ההשקעות הכספיות הנדרשות למימוש התכנית תיעשינה במימון מלא של הגורמים הבאים: עיריית ירושלים ומשרד התרבות והספורט.

התכנית כללה את המרכיבים הבאים:

שלב א' בהשקעה של כ- 40 מיליון ₪ בוצעה, והיא כללה:

 *   פירוק היציע המערבי, פירוק היציע המזרחי והקמת קיר תמך דקורטיבי בצמידות לכביש בורלא.

*    מסלול התחרויות המרכזי וכל מתקני האתלטיקה הקלה חודשו והוקם מסלול לחימום בהיקף של 300 מ.

*   הקמת מבנה שיפוט ועיתונות (פוטו פיניש) – ניבנה אל מול קו הגמר. והוא מיועד לתת מענה לניהול התחרויות ולסיקור העיתונאי. 

היציע מתוכנן להיבנות בצד המערבי של האצטדיון בצמידות למסלולי הריצה. היציע יכלול 3000 מושבים ומתחתם שטחי שירות שיכללו: חדרי הלבשה, מחסנים, משרדים ושירותים לקהל. השירותים אשר מרכז הספורט יכול להציע יינתנו על-ידי ובמרכז הספורט, ובכל מקרה לא יופעלו באצטדיון שירותים מקבילים, כגון: מזנון, חדר כושר, חנות למוצרי ספורט או מרכז לרפואת ספורט.

בניית יציע מערבי (מתקני שירותים)

מתוכנן להקמה בהתאם לסטנדרטים המודרניים, כשמתחת ליציע ייבנו כל הפונקציות הנדרשות לניהול ותפעול התחרויות באצטדיון. היציע יכלול כ- 3,350 מקומות ישיבה (כולל 40 מונגשים). המבנה ישמש לפעילות השוטפת, כולל: חדרי הלבשה לאתלטים, בנוסף הוא ייתן מענה בסיסי לצורך קיום תחרויות בינלאומיות, חדרי שיפוט, חדר תקשורת, חדר לבדיקות סמים, חדרים לניהול האצטדיון, חדר כושר לספורטאים (בגודל של עד 70 מ"ר שייועד לאימוני ספורטאי ההישג בלבד), ומחסנים. גודל המתחם לא כולל מעברים יעמוד על 895 מ"ר, כולל מעברים וקירות 1,165 מ"ר. בנוסף במפלס גבוה יותר יבנו שירותים לקהל, מזנון וחדר מיזוג אוויר, סה"כ 272 מ"ר (וברוטו כולל מעברים וקירות 455 מ"ר). מבנה זה לא יוכל לתת מענה מלא לצרכי ניהול תחרויות גדולות. באירועים כאלו תידרש הישענות גם על שירותי מרכז הספורט, ובנוסף שירותים לקהל בהתאם לדרישות התקן. יציע זה יימתח לצד צפון וייפרס עד סמוך לקו הזינוק לריצת ה- 100 מ'. המרחק בין השורה הראשונה למסלולי הריצה יעמוד על כ- 1.5 מ'.

התקנת לוח תוצאות – מתוכנן לוח תוצאות אלקטרוני ענק, בהתאם לתקנים הבינלאומיים המתחייבים, מתוכנן להתקנה בצד הדרומי.

עלות ביצוע העבודות נאמדות על כ- 32 מיליון ₪. ראש העיר ירושלים (מר משה לאון) הנחה להשלים את הקמת שלב ב'. העירייה התחייבה להשלמת שלב זה עד לתאריך היעד – יולי 2021 (מועד קיום תחרויות המכביה). ביולי 2022 מתוכננת להתקיים אליפות אירופה לנוער באתלטיקה-קלה.

ביצוע סעיפים אלו הנם תנאי לקיום התחרויות ברמת האיכות הגבוהה.

עם סיום העבודות, האצטדיון יעמוד ברמת האיכות הגבוהה בישראל ויאפשר קיום של כל האליפויות הארציות והבינלאומיות שמתקיימות בישראל, כולל תחרויות המכבייה.

 

 

 

1.7 קיר ציוני דרך אירועים מרכזיים באצטדיון

נבנה בכניסה לטיילת (מול מוזיאון המדע), ובו יותקן לוח ועליו ציון האירועים המרכזיים שהתקיימו באצטדיון. גודל הקיר: אורך 11 מ', גובה 4 מ'. הפרויקט גובש על-ידי גב' מיכל מור, אוצרת האוניברסיטה, טרם גובשה התוכנית.

 

1.8 מבנה Huji-Tec

המבנה – מתוכנן להיבנות בשולי הקמפוס בגודל של כ-150 אלף מ"ר. במבנה מתוכננים לפעול חברות טכנולוגיה עילית. העמותה קיבלה הבטחה לפעול לכך שהיא תבחר להיות הגורם שיפעיל את שירותי הכושר שיפעלו במקום. איכלוס המבנה מתוכנן לשנת 2024. בשלב זה לא הוגדרו גודל השטחים שיעמדו לרשות הנושא וההשקעות שידרשו להכשרת והפעלת האולם. במידה ששירות זה אכן יופעל על ידי העמותה, ניתן יהיה להציע לעובדי המתחם ליהנות ממוצר יחודי של מנוי בסיסי שיאפשר פעילות במבנה או מנוי משודרג משולב שיאפשר להם ליצרוך חלק מהשירותים במרכז הספורט בקרית-ספרא (בסופי שבוע, חגים ושירותים שלא יסופקו במתחם כגון: בריכת שחייה, מגרשי טניס ואולמות סקווש).

* אולם כושר – הגודל הנדרש כ-250 מ"ר. האולם יכלול 8 מסילות, 8 מכשירים אליפטיים, 4 זוגות אופניים, 2 מכשירי חתירה, 12 מכשירי כח, מתחם משקולות חופשיים בגודל של 60 מ"ר, מתחם לאביזרי גמישות  ומתיחות, חיזוק הבטן בגודל של 25 מ"ר.

* סטודיו – בגודל של 80 מ"ר + 20 מ"ר מחסן. יאפשר פעילות של 15 מתאמנים בו זמנית.

* מלתחות – בגודל של 40 מ"ר לכל מין. יכלול 4 תאי מקלחת ומתוכן אחת נגישה

  מלתחות הגברים יכלול 2 משתנות ותא שירותים אחד.

  מלתחת הנשים תכלול שני תאי שירותים.

* בקרת כניסה – יעשה באמצעים ביומטרים.

הנחת היסוד שהעמותה תבצע את רכישת הציוד והיזם יבנה את כל הנדרש בהתאם לאיפיוני קוסל והעמותה תשלם דמי שימוש או אחוז מוסכם מההכנסות שיווצרו.

 

 

2. מרכז הספורט על-שם לרנר בהר-הצופים  

 

 

2.1 אולם אימוני סיוף

ניתן יהיה למקמו בקומה התחתונה או העליונה. הוצגה פניה לקבלת תמיכה כספית ממשרד הספורט או עיריית ירושלים. הכשרתו תוכל להוות בסיס לקיום תחרויות המכביה בסיוף במרכז לרנר תחרויות שיתקיימו ביולי 2021. במקביל נבחנת האפשרות להכשיר את הקומה התחתונה עבור מועדון הפועל קטמון כקומת משרדים. בשלב זה לא ניתן להגדיר את מידת היתכנות החלופות השונות.

 

 

2.2 סטודיו לתנועה

מתוכנן אולם פעילות אחד בגודל של כ- 250 מ"ר (שטח נטו כ- 200 מ"ר). מיקום מתוכנן על גג קומת המשרדים הנוכחית. אולם זה מיועד לפעילויות בתחומי ההתעמלות, מחול ותנועה, והוא צריך לאפשר איכות אקוסטית גבוהה. הסטודיו צריך לאפשר פעילות לקבוצה של 25 משתתפים. האולם צריך לכלול מערכת הגברת קול איכותית והרצפה צריכה להיות מפרקט (עץ) ברמות גמישות גבוהות. יש להקצות שטחי אחסון לציוד קל בקרבת מקום או בשולי האולמות (מזרנים, דלגיות, מדרגות וכו'). השטח הנדרש לציוד כ- 12 מ"ר. תכנון האולם צריך לאפשר לחברו אל מרכז הכושר במידה שהביקוש בעתיד לכושר יוגדל ויחייב את הרחבת המתחם. נדרשת הקמת גשר מחבר בין הסטודיו לבין הגלריה שמעל לובי הכניסה. חיבור זה יאפשר שימוש במלתחות אולם הספורט עבור משתתפי השיעורים בסטודיו. יש לחבר אל הסטודיו את כל מערכות החשמל ומיזוג האוויר, ויהיה צורך להתקין בה מערכות קול קבועות ומערכות תאורה משולבות שיאפשרו קיום שיעורי אירובי, או פעילויות בעלות אופי הפגתי, יוגה או שיעורי ספינינג. רצוי שאולם זה ייבנה מקיר זכוכית לכיוון מזרח ירושלים. הקירות לכיוון המעונות ולכיוון מלון הייאט צריכים להיות מציפוי אבן, כדי שניתן יהיה להתקין עליהם מראות שחיוניות לקיום חלק מהשיעורים. בהתאם לעמדת האדריכל, יש צורך להקים תקרה קלה, שכן הקמת תקרה יצוקה תחייב בניית עמודים אשר יחצו את האולם לשניים וימנעו את הפעלתו כאולם שלם. אמדן עלות הבנייה עומד על 2,500,000 ש' (לפי 10,000 ש' למ"ר).

 

2.3 התקנת יציע מתקפל - אולם הכדורסל

האולם שודרג (בשנת 2013), והוא מאובזר כיום באופן שמאפשר קיום משחקי כדורסל, אך הוא חסר מושבים אשר נדרשים לשם כך. באולם ניתן להתקין כ- 350 מושבים ביציע מתקפל. עלות הקמת היציע כ- 350 אלף ₪. התקנת היציע מתוכננת לשנת 2021 במסגרת ההיערכות למשחקי המכבייה ובמימון משותף עם עיריית ירושלים.

 

2.4 אולם בקומה ב'

שטח זה יהיה בגודל של כ- 250 מ"ר (שטח נטו כ- 200 מ"ר) כקומה שלישית מעל בנין המשרדים הנוכחי. אולם זה יוכל לשמש כמרכז לאומנויות לחימה ולשרת את כל תחומי אומנויות הלחימה. האולם יצויד ברצפת מזרנים באופן קבוע. 

 

 

 

 

 

 

3. מרכז הספורט והנופש בפקולטה לחקלאות ברחובות 

 

המרכז הועבר לתפעול העמותה ב- 1.4.2011, ובהתאם לניתוח מצבו, גובשה תכנית לשדרוגו ולהעמדתו ברמת קידמה גבוהה, שמקבילה למרכזי הספורט שמופעלים על-ידי העמותה בירושלים. תכנית ההתחדשות כללה התמודדות עם הצורך בשדרוג בריכת השחייה והעמדתה בדרישות החוק (משרד הבריאות הוציא צו סגירה אשר חייב ביצוע עבודות אלו בקדימות ראשונה). בהשלמה הוקם מבנה מקורה מעל הבריכה, שאיפשר את הפעלתה לאורך 12 חודשים בשנה, וכן נבנתה מחדש בריכת הפעוטות. ציוד הכושר האירובי שודרג, מגרשי הטניס חודשו, הותקנו מערכות לחסכון באנרגיה, חודשו מלתחות אולם הכושר לרמת איכות גבוהה, וחודשה מלתחת הנשים בבריכת השחייה (לאחר השריפה שפרצה בה).

הקמת מבנה מרכזי* (תוכנן על-ידי אדריכל נחמן אטשטיין)

המבנה מתוכנן להיבנות על מגרש הכדורגל, בכניסה למרכז. בהתאם לתב"ע המאושרת למגרש זה, ניתן לבנות שתי קומות, כל קומה בגודל של 1,500 מ"ר, ובנוסף קומת מרתף בגודל זהה. התכנון המאושר בשלב זה יכלול את קומת הכניסה. הקומה העליונה תוכננה רק כמעטפת ללא כל תכנון מפורט ולא תוגש להיתר בנייה. בתכנון המבנה יש להקפיד על השארת גמישות מירבית לתיפעולו בעתיד, כך שיתאפשר להתאים את השירותים כדי שיענו על הביקושים, האופנות והצרכים שלא ניתן בשלב זה לאמוד אותם באופן מדוייק.

תכנית לבניית פעימה ראשונה

גודל המבנה המתוכנן יעמוד על כ- 850 מ"ר. צרכי המרכז החיוניים כוללים את הפירוט הבא:

בית-קפה-מסעדה – העתקת משרדי המרכז תאפשר להקצות את השטח, שבו ממוקמים כיום משרדי המרכז, עבור בית-קפה והמטבח שנדרש עבורו.

מרחב מוגן – בגודל של 29 מ"ר בהתאם להנחיות ולדרישות פיקוד העורף.

מלתחות – מבוססות על התפיסה, שהמלתחות החדשות יופעלו לצד שתי מלתחות נוספות, בצמידות לבריכת השחייה ובאולם הכושר, שישרתו בעתיד את משתתפי פעילות הסטודיו, משתתפי פעילות בטניס ובמגרש המשולב, כך שהמלתחות החדשות יהיו מיועדות למבוגרים בלבד ממשתתפי הפעילות באולם הכושר.

תא לנכים ותא מלתחה משפחתי (Allgender) – ימוקם בשטח הכלוא בין מלתחת הגברים למלתחת הנשים. מידות התא בהתאם לתקן. המלתחה תשרת גברים ונשים והיא תכלול: מקלחת אסלה כיור ושטח התייבשות הכל בהתאם לתקן הקבוע לכך. מיועדת לאפשר למשפחות שימוש הנדרש להורה וילד אשר אינו יכול להתארגן באופן עצמאי, בנוסף מלתחה זו תהיה מתאימה גם לצורכי לקוחות אשר מעוניינים בפרטיות מלאה.

 

4. הקמת מרכז כושר בקמפוס הרפואי בעין-כרם

בקמפוס הרפואי בעין-כרם, אשר הנו קמפוס מרכזי של האוניברסיטה העברית, לא קיימים מתקני ספורט, ועל רקע הקמתם של מרכזי ספורט מתקדמים בשאר הקמפוסים, צורך זה בולט עוד יותר ומחייב מתן דגש מיוחד בניסיון לגייס תורם מתאים.

המרכז מתוכנן להיבנות ולפעול במעונות החדשים לסטודנטים אשר מתוכננים להיבנות במקום המעונות הנוכחיים. המבנה ממוקם בסמיכות לפקולטה לרפואה ולרפואת שיניים, הקמת המרכז תבוצע במסגרת תוכנית הבינוי של הפרויקט.
משבצת הקרקע הנה בגודל של כ-400 מ”ר, כך שניתן יהיה להקים במקום שתי קומות בגודל של 400 מ”ר בכל קומה. המגרש המיועד ממוקם בסמיכות לכביש הראשי, כך שהנגישות אליו מעולה ובעתיד תחנת הרכבת הקלה תמוקם בסמיכות אליו.
מרכז הספורט המתוכנן יוכל לשמש הן כחלק מהכשרתם של הסטודנטים, כיום קיימת דרישה כזו כחלק מהכשרת תלמידי תוכנית “צמרת ובעתיד הקרוב מתוכננת להיפתח בקמפוס תוכנית להכשרת אנשי סיעוד במסגרת העתודה האקדמית, והן כמרכז לפעילות פנאי גופנית. בנוסף, ניתן יהיה לקיים במקום גם פעילות משלימה בעלת אופי מחקרי של קבוצות שיבצעו פעילות מנע ופעילויות לקידום בריאות כמענה לגורמי סיכון לתחלואה, וזאת תוך בקרה, פיקוח וליווי מחקרי של הסגל האקדמי של האוניברסיטה ותלמידי המחקר.
המרכז מתוכנן להיבנות ולפעול ברמת האיכות והקדמה המתקדמות בעולם, הן בתפיסת ההפעלה והן באיכות המתקנים והציוד, כך שלמשתמשים תינתן חוויית פנאי ייחודית ואיכותית. קיימת חשיבות גדולה שחרף העובדה שמרכז הספורט ייבנה ויפעל בתוך קמפוס רפואי, הוא ישדר אווירת פנאי.
המרכז מתוכנן לכלול את הפונקציות הבאות:
קומת פעילות (ראשונה)
אולם כניסה משרד לקוחות
אולם פעילות רב-תכליתי, סטודיו בגודל של כ- 150 מ”ר, ישמש כאולם סטודיו ומחסן לציוד.
מלתחות לגברים ולנשים – גודל שתי המלתחות כ- 130 מ”ר.
אולם הכושר (קומה שנייה) – הקומה תוקצה לאולם כושר בגודל של כ- 350 מ”ר, והיא תאפשר הצבת כ- 40 מכשירי כושר, ובנוסף יוקצה אזור משמעותי לפעילות פונקציונלית.