הורים יקרים,

להלן לוחות הזמנים למחזור ב', מחולקים לפי קבוצות 

 

 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותשחייה גן
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10מבדקים בבריכהבריכהא.בוקרבריכהבריכהבריכהבריכהא.בוקרבריכהבריכה
9:20-10:008:30-9:308:30-9:30יום8:30-9:308:30-9:308:30-9:308:30-9:30יום8:30-9:308:30-9:30
10:10-10:50הכרות + א.בוקרקט רגל / ריקודשיאא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרספורטא.בוקרא.בוקר
11:00-11:40כדורסלא.בוקרמתנפחיםקפוארהקפוארהטניסאומנות ויצירהויורוכדורעףאומנות ויצירה
11:50-12:30בייסבולהוקיופעילויותכדורעףסייףקפוארהכדורסלקוסלקפוארהכדורסל
12:40-13:20טניססייףבריכהכדורסלארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהריים2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהרייםפינג פונגקט רגל / ריקוד
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותשחייה גן- א
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקר
9:20-10:00מבדקים בבריכהבריכהיוםבריכהבריכהבריכהבריכהיוםבריכהבריכה
10:10-10:509:30-10:309:30-10:30שיא9:30-10:309:30-10:309:30-10:309:30-10:30ספורט9:30-10:309:30-10:30
11:00-11:40בייסבולקט רגל / ריקודמתנפחיםהוקיקפוארהקט רגל / ריקודהוקיויורואומנות ויצירהפינג פונג
11:50-12:30כדורסלארוחת צהרייםופעילויותפינג פונגכדורסלטניסברייקדנסקוסלכדורעףברייקדנס
12:40-13:20פינג פונגכדורעףבריכהארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקוד2021קפוארהקט רגל / ריקוד
13:30-14:10ארוחת צהרייםטניסארוחת צהרייםכדורסלארוחת צהרייםסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותשחייה ב
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרסייףכדורסלסייףפינג פונגא.בוקרא.בוקרסייף
9:20-10:00כדורסלקט רגל / ריקודיוםא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארהיוםקפוארהא.בוקר
10:10-10:50מבדקים בבריכהבריכהשיאבריכהבריכהבריכהבריכהספורטבריכהבריכה
11:00-11:4010:30-11:3010:30-11:30מתנפחים10:30-11:3010:30-11:3010:30-11:3010:30-11:30ויורו10:30-11:3010:30-11:30
11:50-12:30אומנות ויצירהקט רגל / ריקודופעילויותקפוארהקט רגל / ריקודפינג פונגקט רגל / ריקודקוסלבייסבולקט רגל / ריקוד
12:40-13:20ברייקדנסטניסבריכהכדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים2021כדורעףארוחת צהריים
13:30-14:10פינג פונגארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםטניסכדורעףסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורסל
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותשחייה ב ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרפינג פונגא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרכדורסלא.בוקר
9:20-10:00טניסברייקדנסיוםסייףכדורסלסייףפינג פונגיוםא.בוקרסייף
10:10-10:50כדורסלבייסבולשיאהוקיקט רגל / ריקודברייקדנסקט רגל / ריקודספורטקפוארהקט רגל / ריקוד
11:00-11:40מבדקים בבריכהבריכהמתנפחיםבריכהבריכהבריכהבריכהויורובריכהבריכה
11:50-12:3011:30-12:3011:30-12:30ופעילויות11:30-12:3011:30-12:3011:30-12:3011:30-12:30קוסל11:30-12:3011:30-12:30
12:40-13:20קפוארהקט רגל / ריקודבריכהארוחת צהרייםטניסכדורעףסייף2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםטניסכדורעף
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותשחייה ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרכדורעףא.בוקרטניסקפוארהא.בוקרא.בוקרפינג פונג
9:20-10:00פינג פונגכדורסליוםא.בוקרקפוארהא.בוקרא.בוקריוםכדורסלא.בוקר
10:10-10:50טניסא.בוקרשיאסייףכדורסלסייףפינג פונגספורטכדורעףסייף
11:00-11:40הוקיברייקדנסמתנפחיםבייסבולקט רגל / ריקודכדורעףקט רגל / ריקודויורוקפוארהקט רגל / ריקוד
11:50-12:30מבדקים בבריכהבריכהופעילויותבריכהבריכהבריכהבריכהקוסלבריכהבריכה
12:40-13:2012:30-13:3012:30-13:30בריכה12:30-13:3012:30-13:3012:30-13:3012:30-13:30202112:30-13:3012:30-13:30
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותשחייה ג ד
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרכדורסלא.בוקרטניסא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקר
9:20-10:00קפוארהא.בוקריוםכדורעףקט רגל / ריקודטניסקט רגל / ריקודיוםכדורעףקט רגל / ריקוד
10:10-10:50פינג פונגברייקדנסשיאא.בוקרבייסבולהוקיכדורסלספורטכדורסלקפוארה
11:00-11:40בייסבולאומנות ויצירהמתנפחיםסייףכדורסלסייףפינג פונגויורוטניססייף
11:50-12:30ארוחת צהרייםארוחת צהרייםופעילויותארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםקוסלארוחת צהרייםארוחת צהריים
12:40-13:20מבדקים בבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכה2021בריכהבריכה
13:30-14:1013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:30
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותשחייה ד ו
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרסייףא.בוקרא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרכדורעףקט רגל / ריקוד
9:20-10:00בייסבולא.בוקריוםברייקדנסא.בוקרכדורסלא.בוקריוםא.בוקרקפוארה
10:10-10:50קפוארהכדורסלשיאכדורעףהוקיטניסקפוארהספורטטניסהוקי
11:00-11:40פינג פונגאומנות ויצירהמתנפחיםטניסכדורסלברייקדנסבייסבולויורוכדורסלכדורסל
11:50-12:30ארוחת צהרייםארוחת צהרייםופעילויותארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםקוסלארוחת צהרייםארוחת צהריים
12:40-13:20מבדקים בבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכהבריכה2021בריכהבריכה
13:30-14:1013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:3013:30-14:3013:30-14:30ארוחת צהריים13:30-14:3013:30-14:30
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותמחול גן -א
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרשחייהפינג פונגכדורעףשחייהא.בוקרטניסא.בוקר
9:20-10:00שחייהכדורעףיוםא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקריוםא.בוקרפינג פונג
10:10-10:50בייסבולאומנות ויצירהשיאטניסשחייהכדורסלאומנות ויצירהספורטברייקדנסאומנות ויצירה
11:00-11:40קפוארהכדורסלמתנפחיםפינג פונגכדורעףהוקיכדורסלויורואומנות ויצירההוקי
11:50-12:30פינג פונגסייףופעילויותכדורסלכדורסלסייףקפוארהקוסלארוחת צהרייםסייף
12:40-13:20ארוחת צהרייםארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים2021שחייהארוחת צהריים
13:30-14:10ריקודריקודארוחת צהרייםריקודריקודריקודריקודארוחת צהרייםריקודריקוד
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותמחול ב ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרכדורסלקפוארהכדורסלסייףא.בוקרא.בוקרשחייה
9:20-10:00אומנות ויצירהפינג פונגיוםשחייהא.בוקרכדורעףשחייהיוםטניסא.בוקר
10:10-10:50שחייהקפוארהשיאא.בוקרפינג פונגא.בוקרא.בוקרספורטהוקיפינג פונג
11:00-11:40טניססייףמתנפחיםכדורעףשחייהבייסבולקפוארהויורוברייקדנסאומנות ויצירה
11:50-12:30ריקודריקודופעילויותריקודריקודריקודריקודקוסלריקודריקוד
12:40-13:20ריקודריקודבריכהריקודריקודריקודריקוד2021ריקודריקוד
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותמחול ד ה
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארהא.בוקר
9:20-10:00אומנות ויצירהסייףיוםטניספינג פונגבייסבולסייףיוםא.בוקראומנות ויצירה
10:10-10:50ריקודריקודשיאריקודריקודריקודריקודספורטריקודריקוד
11:00-11:40ריקודריקודמתנפחיםריקודריקודריקודריקודויורוריקודריקוד
11:50-12:30שחייהכדורעףופעילויותהוקישחייהכדורעףשחייהקוסלשחייהפינג פונג
12:40-13:20כדורסלשחייהבריכהקפוארהכדורסלטניספינג פונג2021טניסכדורסל
13:30-14:10ארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
18:30          
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט גן
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרהוקיבייסבולקט רגל / ריקודהוקיא.בוקרא.בוקר וריקוד מ 900א.בוקר
9:20-10:00קט רגל / ריקודא.בוקריוםא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקריוםא.בוקרקט רגל / ריקוד
10:10-10:50אומנות ויצירהסייףשיאברייקדנסא.בוקרכדורעףכדורעףספורטבייסבולכדורעף
11:00-11:40שחייהכדורעףמתנפחיםכדורסלפינג פונגכדורסלאומנות ויצירהויורושחייהברייקדנס
11:50-12:30טניסהוקיופעילויותבייסבולארוחת צהרייםארוחת צהרייםפינג פונגקוסלטניסכדורסל
12:40-13:20ארוחת צהרייםקפוארהבריכהפינג פונגשחייהסייףקפוארה2021פינג פונגסייף
13:30-14:10כדורסלשחייהארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורסלשחייהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככותפעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעותפעילות צהרון ופיזור להסעות
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט גן א
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרכדורעףא.בוקרא.בוקרכדורעףא.בוקרכדורעףא.בוקרסייףכדורעף
9:20-10:00סייףא.בוקריוםפינג פונגא.בוקרפינג פונגא.בוקריוםא.בוקרא.בוקר
10:10-10:50ברייקדנספינג פונגשיאשחייהקפוארהכדורסלשחייהספורטפינג פונגברייקדנס
11:00-11:40אומנות ויצירהבייסבולמתנפחיםברייקדנסהוקיבייסבולבייסבולויורואומנות ויצירהאומנות ויצירה
11:50-12:30ארוחת צהרייםכדורסלופעילויותסייףטניסברייקדנסארוחת צהרייםקוסלכדורסלקפוארה
12:40-13:20שחייהארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםטניס2021ארוחת צהרייםטניס
13:30-14:10טניסקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקודשחייהקט רגל / ריקודכדורסלארוחת צהרייםקט רגל / ריקודארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט א
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרשחייהא.בוקרקפוארהסייףשחייהא.בוקרא.בוקרא.בוקרכדורסל
9:20-10:00כדורעףא.בוקריוםא.בוקרכדורעףא.בוקרכדורעףיוםסייףשחייה
10:10-10:50סייףהוקישיאבייסבולא.בוקרקפוארהברייקדנסספורטבייסבולא.בוקר
11:00-11:40אומנות ויצירהפינג פונגמתנפחיםשחייהטניסכדורסלשחייהויורופינג פונגכדורעף
11:50-12:30קפוארהברייקדנסופעילויותטניסקט רגל / ריקודהוקיטניסקוסלאומנות ויצירהטניס
12:40-13:20כדורעףכדורסלבריכהקט רגל / ריקודארוחת צהרייםקט רגל / ריקודכדורסל2021קט רגל / ריקודארוחת צהריים
13:30-14:10קט רגל / ריקודארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםסייף
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט א ב
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרפינג פונגא.בוקרא.בוקרברייקדנסא.בוקרפינג פונגא.בוקר
9:20-10:00ברייקדנסשחייהיוםקפוארהסייףשחייה יוםא.בוקרכדורעף
10:10-10:50כדורעףאומנות ויצירהשיאא.בוקרטניסבייסבולכדורעףספורטסייףכדורסל
11:00-11:40סייףקפוארהמתנפחיםהוקיכדורעףקפוארהטניסויורוהוקיטניס
11:50-12:30הוקיטניסופעילויותקט רגל / ריקודברייקדנסקט רגל / ריקודכדורסלקוסלקט רגל / ריקודהוקי
12:40-13:20קט רגל / ריקודארוחת צהרייםבריכהשחייהפינג פונגכדורסלשחייה2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10ארוחת צהרייםכדורסלארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהרייםשחייהשחייה
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט ב ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארהא.בוקרא.בוקרא.בוקרקפוארה
9:20-10:00בייסבולקפוארהיוםכדורסלטניסא.בוקרברייקדנסיוםפינג פונגא.בוקר
10:10-10:50אומנות ויצירהטניסשיאקפוארהכדורעףשחייהטניסספורטכדורסלטניס
11:00-11:40כדורעףהוקימתנפחיםקט רגל / ריקודבייסבולקט רגל / ריקודכדורסלויורוקט רגל / ריקודברייקדנס
11:50-12:30קט רגל / ריקודפינג פונגופעילויותשחייהפינג פונגכדורסלכדורעףקוסלסייףכדורעף
12:40-13:20ארוחת צהרייםארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםסייףאומנות ויצירהארוחת צהריים2021כדורסלשחייה
13:30-14:10שחייהסייףארוחת צהרייםסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםשחייהארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט ג
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרקפוארהא.בוקרברייקדנסטניספינג פונגא.בוקרא.בוקרשחייהא.בוקר
9:20-10:00כדורסלא.בוקריוםהוקיברייקדנסקפוארהטניסיוםא.בוקרטניס
10:10-10:50אומנות ויצירהשחייהשיאקט רגל / ריקודבייסבולקט רגל / ריקודכדורסלספורטקט רגל / ריקוד 
11:00-11:40קט רגל / ריקודטניסמתנפחיםכדורסלהוקישחייהכדורעףויורוסייףכדורסל
11:50-12:30סייףבייסבולופעילויותארוחת צהרייםכדורעףאומנות ויצירהסייףקוסלהוקישחייה
12:40-13:20ארוחת צהרייםפינג פונגבריכהסייףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים2021ברייקדנספינג פונג
13:30-14:10כדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםשחייהסייףכדורסלפינג פונגארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט ד ה
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרא.בוקרא.בוקרא.בוקרשחייהא.בוקרטניסא.בוקרא.בוקרטניס
9:20-10:00הוקיטניסיוםקט רגל / ריקודא.בוקרקט רגל / ריקודכדורסליוםקט רגל / ריקודא.בוקר
10:10-10:50קט רגל / ריקודכדורעףשיאכדורסלסייףפינג פונגא.בוקרספורטשחייהכדורסל
11:00-11:40אומנות ויצירהשחייהמתנפחיםכדורעףברייקדנסבייסבולסייףויורוכדורסלשחייה
11:50-12:30ברייקדנסקפוארהופעילויותברייקדנסקפוארהשחייההוקיקוסלברייקדנסבייסבול
12:40-13:20סייףארוחת צהרייםבריכהארוחת צהרייםכדורעףקפוארהארוחת צהריים2021סייףכדורעף
13:30-14:10ארוחת צהרייםפינג פונגארוחת צהרייםטניסארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהרייםארוחת צהרייםארוחת צהריים
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט
           
 א 8.8ב9.8ג10.8ד 11.8ה 12.8א 15.8ב 16.8ג 17.8ד 18.8ה 19.8
שעותספורט ה ו
8:00-8:30כינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקרכינוס בוקר
8:30-9:10הכרות + א.בוקרטניסא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקרקט רגל / ריקודכדורסלא.בוקרקט רגל / ריקודא.בוקר
9:20-10:00קט רגל / ריקודא.בוקריוםא.בוקרשחייהא.בוקרא.בוקריוםשחייהכדורסל
10:10-10:50הוקיאומנות ויצירהשיאפינג פונגברייקדנסכדורסלסייףספורטא.בוקרשחייה
11:00-11:40ברייקדנסכדורסלמתנפחיםבייסבולסייףפינג פונגברייקדנסויורובייסבולקפוארה
11:50-12:30כדורעףשחייהופעילויותכדורסלארוחת צהרייםבייסבולארוחת צהרייםקוסלפינג פונגקט רגל / ריקוד
12:40-13:20ארוחת צהרייםארוחת צהרייםבריכהטניסקפוארהשחייהכדורעף2021ארוחת צהרייםארוחת צהריים
13:30-14:10סייףקפוארהארוחת צהרייםארוחת צהרייםכדורעףארוחת צהרייםטניסארוחת צהרייםסייףטניס
14:20-14:30פעילות סיכום יום בסככות
14:30-16:00פעילות צהרון ופיזור להסעות באולם הספורט