היחידה לספורט הישגי מפעילה 12 קבוצות ונבחרות סטודנטים של האוניברסיטה העברית.