02-6585651
Cosell logo
cosell-headerBottom
טופס פנייה

* שדות חובה

יחידה לספורט תחרותי

מר יניב רונאל, מנהל היחידה לספורט תחרותי 

טל’: 02-6585651  054-8820065
מייל:  yanivr@cosell.co.il

שד׳ המוזיאונים, האוניברסיטה העברית, קריית אדמונד י. ספרא, ירושלים, 91904

דרכי הגעה

באוטובוס

קוים 7, 9, 14 , 35 , 42 , 66 , 68 לאוניברסיטה העברית בגבעת רם

ברכב

בכניסה לעיר יש לפנות לשדרות הרצל, ברמזור השני (לפני בתי המלון), יש לפנות שמאלה לשדרות יצחק רבין, לחצות את נתיבי בגין, וימינה ברח’ נתנאל לורך. ברמזור הבא שמאלה ומייד ימינה לכיוון האוניברסיטה. בכיכר שמאלה לשדרת המוזיאונים, מימין כניסה לחניון קוסל. מרכז קוסל