בשנת הלימודים הקרובה – תשפ"א,

היחידה לספורט הישגי בשיתוף אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, מציעה לסטודנטים אשר פעילים בנבחרות האוניברסיטה וקבוצות אס”א ירושלים

ולוקחים חלק פעיל באימונים ובתחרויות במהלך השנה, זכאות לקבלת  2 נקודות זכות אקדמיות.

הזכות תינתן לסטודנטים/סטודנטיות שיעמדו בקריטריונים שנקבעו על ידי היחידה לספורט הישגי

(לא כל הנבחרות זכאיות לנקודות הזכות).

לבירורים ניתן לפנות למנהל היחידה לספורט הישגי, מר יניב רונאל טל. 02-6585651, דוא"ל: yanivr@cosell.co.il