02-6585651
Ram logo

קבוצת הקט רגל לסטודנטים משתתפת במסגרת התאחדות הכדורגל בליגה הראשונה של ליגת המכללות

הקבוצה מתאמנת פעמיים בשבוע (אימון ומשחק) באולם הספורט פולינסקי ומרכז הספורט בהר הצופים ע”ש לרנר

:מאמן הקבוצה

דואר אלקטרוני: sportd@savion.huji.ac.il

לוח זמני פעילות: יתעדכן בהמשך