הפעילות בתחום הספורט הישגי באוניברסיטה העברית התחילה בשנת 1952 ואורגנה על ידי אגודת הסטודנטים אשר הפעילה שרותים אלו באמצעות ועדת ספורט מיוחדת. שנה לאחר מכן, הוקם איגוד ספורט אקדמי -אס"א ישראל ,ביוזמתם של עדין טלבר ז"ל ועמי ריקליס ז"ל ובהשתתפות נציגי האוניברסיטה העברית וספורטאים נוספים מן הטכניון בחיפה .

במרוצת השנים איגוד אס"א ישראל התרחב וכולל כיום אוניברסיטאות ומכללות נוספת. אס"א ירושלים משתתפת בתחרויות המאורגנות על ידי האיגוד במגוון רחב של ענפי ספורט.

היחידה לספורט הישגי, מהווה חלק אינטגרלי ומרכזי מפעילותה של עמותת קוסל.

היחידה אחראית בין היתר על ניהול קבוצות הספורט הישגי ,ארגון נבחרות הסטודנטים לאליפויות אס"א וארגון אליפויות פנימיות לסטודנטים וסטודנטיות . ארגון האליפויות נעשה במשותף עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, כאשר רכז הספורט באגודה משולב בגיבוש תכניות העבודה ,כך שהן יתנו מענה רחב ומלא לסטודנטים בביטוי כשרונם ומאווייהם הספורטיביים.

היחידה יוזמת ומנהלת את:

  • קבוצות סטודנטים המשתתפות בליגות ובתחרויות אשר מאורגנות על ידי איגודי הספורט השונים הארציים ואס"א ישראל.
  • מעקב ואישור על קבלת נקודות זכות לסטודנטים האוניברסיטה העברית שמשתתפים בקבוצות.
  • אליפויות ספורט פנימיות לסטודנטיות וסטודנטים.
  • ארגון נבחרת ספורטאים למשחקי אס"א הבינלאומיים אשר מתקיימים באופן מסורתי  בכל שנה בפריסה על פני 4 ימי תחרויות.
  • מחלקת כדורסל נשים הגדולה בירושלים הכוללות קבוצות סטודנטיות, ילדות ונערות.
  • מחלקת כדורעף נשים הכוללות: סטודנטיות, ילדות ונערות בשיתוף בית הספר מסורתי .
  • מחלקת סיוף בין המובילות בארץ הכוללת: קבוצות בוגרים/בוגרות, אימוני נוער.
  • ליווי כל שחקן וספורטאי בתחומים כמו בדיקות רפואיות ,ביטוחים, מתקני אימון, שעות אימון ועוד.