rehovot-menu4

עמותת קוסל שואפת לשיפור ולייעול מתמיד של השירות הניתן ללקוחותיה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

ליאת בן שבת

מנהלת מרכז הספורט

אלי בלק

מנהל תפעול ואחזקה

רביד חלפון

מנהלת משרד לקוחות

ולד קרבייב

מציל ראשי