עמותת קוסל שואפת לשיפור ולייעול מתמיד של השירות הניתן ללקוחותיה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

אבנר דוד

מנהל מרכז הספורט

אלי בלק

מנהל תפעול ואחזקה

רביד חלפון

מנהלת משרד לקוחות

ולד קרבייב

מציל ראשי