עמותת קוסל שואפת לשיפור ולייעול מתמיד של השירות הניתן ללקוחותיה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

בני רזניק

מנהל מרכז הספורט

משה (צ'יקו ) כהן

טכנאי ראשי

רחלי מאיר

מנהלת משרד לקוחות

ולד קרבייב

מציל ראשי