עמותת קוסל שואפת לשיפור ולייעול מתמיד של השירות הניתן ללקוחותיה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

בני רזניק

מנהל מרכז הספורט

אלי בלק

טכנאי ראשי

רביד חלפון

מנהלת משרד לקוחות

ולד קרבייב

מציל ראשי