נהלי הרשמה ותקנוני פעילות

 • הרינו לעדכן כי פוליסת ביטוח תאונות אישיות שערכה העמותה למתאמני חדר הכושר בוטלה ואינה בתוקף החל מתאריך 01.01.2022 ביטול הפוליסה הינו בהתבסס על שינויים בחוק שנכנסו לתוקף החל ממועד זה, אשר ביטלו את החובה לערוך ביטוח תאונות אישיות ספורט

1. לסטודנטים

סטודנטים תלמידי האוניברסיטה העברית, אשר לומדים בפקולטה לחקלאות ברחובות, זכאים לרכוש מנוי במסגרת הסדר הרווחה, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

הסדר רווחה סטודנטים לתואר ראשון ושני בתוכנית לימודים מלאה (המשלמים 70% שכר לימוד לפחות) אשר שילמו דמי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים, זכאים להירשם לבריכת השחייה ללא תשלום ולאולם הכושר באותו מרכז ספורט בתשלום של 800 ש"ח לתקופת המנוי.

1.1  הרשמה תתאפשר בכפוף להצגת אישורים של תשלום שכר לימוד לשנה האקדמית המקבילה לתקופת המנוי ותשלום במשרדי הלקוחות בלבד.

1.2 סטודנטים שרכשו מנוי למרכז הספורט ברחובות יכולים להשתמש באולם הכושר בבריכת השחייה ובג'קוזי. המנוי הבסיסי אינו כולל זכות שימוש במגרשי החניה.

1.3 סטודנטים אשר סיימו לימודיהם וחייבים בחינות או הגשת עבודה בלבד, יגישו למשרד הלקוחות אישור ממזכירות הפקולטה על חובותיהם לשנת לימודים אחרונה. סטודנטים אלה זכאים לרכוש מנוי לשנתיים מגמר לימודיהם בתעריף סטודנט ממוסד לימודים אחר.

1.4 תלמידים בקורסי קיץ באוניברסיטה יוכלו להשתמש במרכז הספורט בקמפוס ספרא או במרכז הספורט בהר-הצופים על-ידי תשלום חודשי או מנוי לתקופת הקורס בשיעור 1/3 מהמחיר המלא .

1.5 תלמידי תואר שלישי יהיו זכאים ליהנות ממחיר סטודנט בהתאם לפירוט הבא:

1.5.1. דוקטורנט – אשר נכלל ברשות לתלמידי מחקר במסלול ניסוי.

1.5.2 דוקטורנט – אשר נכלל ברשות לתלמידי מחקר במסלול העיוני – אשר היקף לימודיהם באוניברסיטה העברית מ- 40% ומעלה.

1.5.3 הסדר זה יהיה בתוקף לשלש שנות הלימוד הראשונות לתואר בלבד.

1.5.4 המנוי לתלמידי תואר שלישי בקטגוריות המפורטת מעלה 

בשלוש השנים הראשונות זכאים לבריכה חינם (בירושלים- במרכז לרנר בלבד, ברחובות- במרכז הספורט) ולאולם הכושר במחיר של 800₪

בשנים 4-5 במחיר 1,200 ש"ח, בקמפוס בו לומדים.

1.6 סטודנטים שירשמו באמצעות משרד הלקוחות יוכלו ליהנות מפריסה ל-4 תשלומים (בכרטיס אשראי).

1.7 רוכשי המנוי למרכז, ידרשו בביקורם הראשון במרכז לגשת למשרד הלקוחות, לקבלת כרטיס זיהוי ביומטרי, תמורת פקדון בסך של 100 ש"ח.

1.8 המנוי הינו לשנת לימודים.

1.9 המנוי אינו ניתן להקפאה או ביטול.

1.10 המחיר למנוי חודשי עומד על 380 ש"ח. 

1.11 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז, מסטודנט אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

1.12 סטודנט, בעל המנוי, זכאי להשתתף בפעילות גופנית וספורטיבית במרכז הספורט, בקמפוס בו הוא לומד ואליו הוא רכש מנוי בלבד.

 

2. לעובדי האוניברסיטה

עובד אוניברסיטה זכאי לרכוש מנוי, בתנאי שהוא מופיע באלפון העובדים שמונפק על ידי אגף משאבי אנוש או ע’’י המצאת אישור מתאים מהמזכירות האקדמית או ממנהל כח-אדם בפקולטה לרפואה.

2.1 עובדי האוניברסיטה הקבועים יכולים להסדיר את התשלום באמצעות ניכוי ממשכורתם, הניכוי ייעשה ב- 5 תשלומים שווים.

2.2 חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

2.2.1 זכאים להצטרף להסכם רכישת מנויים שנתיים מרוכזים בהתאם להסכם שנקבע עם הארגון (אינו כולל גמלאים).

2.2.2 ההסדר הינו למנוי למרכז וניתן לשדרגו בהתאם לתעריפים הקבועים לכך בכל מרכז ספורט.

2.2.3 המנוי הינו שנתי ואינו ניתן להקפאה או להארכה.

2.3 עובדים אשר יחתמו על התחייבות לתשלום על-ידי ניכוי מהשכר ו/או מהפיצויים (במקרה של אי פרעון התשלום), יהיו פטורים מתשלום דמי רישום, טיפול, גבייה ותקורה.

2.4 מורים או מרצים אורחים יוכלו להשתמש בשירותי הספורט על-ידי תשלום חודשי כמפורט בסעיף 2.5 לעובדים. מרצים שיתארחו בבית רייספלד, יוכלו לרכוש כרטיסים לבריכת השחייה במחיר שייקבע מפעם לפעם לכרטיסי אורח, עבור כל כניסה.

2.5 מחיר מנוי חודשי עומד על 420 ש"ח.

2.6 זכות השימוש במתקני המרכז הורחבה גם לדור שלישי (לנכדים) בכל גיל, ולבן/בת זוג של בת/בן העובד לפי תעריף בוגר.

2.7 עובדי החברות והעמותות של האוניברסיטה העברית וחברי ההנהלה בארגונים אלו, יהיו זכאים לרכישת מנוי במחיר עובד ובתוספת דמי הרשמה בגובה של 200 ש”ח בהתאם לרשימת הגופים שתאושר מידי שנה ע’’י היחידה לחברות ועמותות של האוניברסיטה.

2.8 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז, מעובד אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

3. לבוגרי האוניברסיטה

בוגרי האוניברסיטה יוכלו להירשם על-סמך הצגת תעודת בוגר האוניברסיטה (בעת ההרשמה בפעם הראשונה) וליהנות מתעריף מוזל וייחודי לבוגרי האוניברסיטה.

מחיר מנוי חודשי עומד על 450 ש"ח (ובחודשי הקיץ יולי-אוגוסט 600 ש"ח לחודש).

מידע ותקנות השימוש 

4. כללי

4.1 נכי צה”ל
זכאים להנחה בגובה אחוז הנכות עד ל-10% על שירותי הספורט, מקבוצת הזכאות אליה הם משתייכים. ההנחה הינה אישית לנכה בלבד אינו תקף למנוי לתקופה של פחות משנה לסטודנטים ולעובדי אוניברסיטה במנויים מוזלים. יש לצרף לטופס ההרשמה צילום תעודת הנכה.

4.2 כרטיסי אורח
מנויים במרכז הספורט זכאים לרכוש כרטיסי אורח לבריכת-השחייה באותו מרכז. האורח נדרש לבוא לבריכת-השחייה בלוויית המארח (כפוף לתפוסת המקום). במהלך חודשי הקיץ תוגבל מכירת הכרטיסים והיא תעשה על בסיס הזמנה ורישום מראש, בהתאם למכסות הרישום שייקבעו.

4.3 ילדים ובני משפחה

4.3.1 ילדים עד גיל 21 או חיילים עד גיל 21, שנרשמים ללא בעל הזכאות, יחוייבו בתשלום המלא הנדרש מבעל הזכאות.

4.3.2 משפחה שתרשום זוג הורים ו-3 ילדים במחיר מלא לאותה קטגוריה, הילד הרביעי ואילך יהיו פטורים מתשלום, בתנאי שגיל הילדים נמוך מ-18, ואם הינם משרתים בצה”ל גילם נמוך מ-21. כל העובר גילאים אלה אינו נכלל בתחשיב זה.

4.3.3 ילדים שגילם נמוך משלוש שנים ייהנו מתשלום מופחת (למנוי על בריכת השחייה).

4.3.4 ילדי מנויים אשר ישרתו בשירות חובה בצה”ל, או בשירות לאומי לבנות שישה חודשים לפחות מתקופת המנוי, ישלמו לפי תעריף לילדים עד גיל 18. יש לצרף אישור מצה”ל על שירות חובה (טופס 435/1) או אישור על שירות לאומי. ללא צירוף טופס 435/1 ייגבה המחיר המלא.

4.3.5 ילדים שגילם נמוך מגיל 12 חייבים להימצא במתחם מרכז הספורט, בנוכחות אחד מהוריהם.

4.4 ידועים בציבור
חברי קהילת האוניברסיטה (סטודנטים, עובדים או בוגרים) אשר מבקשים לרכוש מנוי עבור בן-זוג הידוע בציבור, יוכלו לעשות זאת באמצעות הצגת תצהיר מעורך-דין המאשר זאת והצגת תעודות זהות אשר מעידות על כתובת מגורים משותפת. (נוסח התצהיר נמצא במשרד הלקוחות במרכזי הספורט).

4.5 מסמכים דרושים

4.5.1 תעודת זהות של כל בני המשפחה (כולל פרטי הזהות של הילדים).

4.5.2 כרטיס תלמיד בתוקף (לסטודנטים).

4.5.3 אישור תשלום שכ”ל.

4.5.4 לנרשמים לאולם הכושר, טופס הצהרת בריאות.

4.6 מסירת כרטיס מנוי
כרטיס המנוי יוכן בעת ההרשמה אך ימסר למנוי לאחר הצגת אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר כושר בהתאם לחוק חדרי הכושר. במקרה זה יינתן לנרשמים אישור זמני לשבוע המאפשר להם להתאמן במרכז על בסיס מילוי הצהרה לאימון חד-פעמי. קבלה על תשלום איננה מהווה אישור כניסה למרכז.
כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש המנוי. יש לשמור את כרטיס המנוי גם במידה והמנוי לא מחודש באופן רציף. בכל מקרה של הנפקת כרטיס מנוי חדש, יחוייב המנוי ב-100 ש”ח.

4.7 אובדן כרטיס מנוי

4.7.1 במקרה של אובדן כרטיס (גניבה, השחתה וכו’) יש לדווח מיד למשרד הלקוחות.

4.7.2 הוצאת כרטיס חדש תחוייב בסכום אחיד של 100 ש”ח. בעל הכרטיס חייב לבוא אישית ולהציג תעודת זהות. לסטודנט באוניברסיטה העברית 30 ש”ח.

4.8 ביטול מנויים
המנוי הינו שנתי וביטולו יעשה בהתאם לחוק. (נוהל הטיפות בבקשות אלו בעמוד האחרון)

4.9 הקפאת מנויים

4.9.1 במסגרת המרכז פועלת ועדה לדיון במקרים חריגים, אשר מוסמכת לדון בפניות להקפאת מנוי.

4.9.2 במקרה של מחלה (אשר אורכה למעלה משבועיים) ניתן להגיש בקשה להקפאת המנוי לוועדת חריגים.

4.9.2.1 את הבקשה יש להעביר במכתב מודפס למשרד הלקוחות באופן אישי או בדואר אלקטרוני ולצרף אישור רשמי על נייר מכתבים רשמי מודפס בעברית וחתום ע”י רופא מומחה.

4.9.2.2 הקפאת המנוי (באם אושרה) בגין תקופת אי השימוש תכנס לתוקפה רק לאחר הפקדת כרטיס המנוי במשרד הלקוחות.

4.9.3 העברת מנוי – ניתן להעביר מנוי פעם אחת בלבד באישור מרכז הספורט ובתנאי שבמנוי נותרו לפחות שלושה חודשי שימוש. ניתן להעביר מנוי לאדם אחר הזכאי לאותו תעריף בלבד. העברת המנוי כרוכה בדמי העברה בסך 120 ש"ח.

4.9.4 נסיעות לחו”ל – נסיעה לחו”ל לתקופה של 21 יום ברצף, תזכה בהקפאת המנוי לתקופת ההעדרות.

4.9.5 הלקוח נדרש להציג אישורי טיסה (כרטיס טיסה, חתימות בדרכון) ולהגיש את בקשתו למשרד הלקוחות במכתב מודפס באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס.

4.10 כללי משמעת
(נוגעים לכל מתקני ושרותי עמותת קוסל בקמפוס ספרא, בהר הצופים ובמרכז הנופש רחובות).
העובר על תקנה מהתקנות צפוי לנקיטת צעדים משמעתיים כדלקמן:

 • שלילת זכות הכניסה למרכז על-פי החלטת מנהל המרכז, תעשה לאחר שימוע שיתקיים למנוי
 • זכותו של בעל המנוי המורחק להגיש ערעור על החלטת מנהל המרכז בפני מנכ”ל העמותה, את העירעור יש להגיש כשהוא מודפס.
 • אין האמור כדי למנוע העברת תלונות על סטודנט או עובד אוניברסיטה בגין הפרת הכללים והנהלים, לדיון בוועדת המשמעת של האוניברסיטה.

4.11 חופשות
מרכזי הספורט סגורים לפעילות במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב. בחופשת סוכות ופסח, יבוצע עידכון של שעות הפעילות והתאמתן לחג. מידע מעודכן ומפורט יימסר 14 יום לפני החג על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של העמותה. במרכז הנופש ברחובות, המרכז סגור ביום השואה ופתוח ביום העמאות.

4.12 מועדי סגירת מרכז הספורט 

מרכז הספורט יהיה סגור במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה”ל ותשעה באב.

4.12.1 הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הספורט כולו, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, אירועים מיוחדים, מסיבות או פעילויות ספורט ארציות ובינלאומיות על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.

4.12.2 הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור כל מתקן לצרכיי שיפוצים ותיקונים בהודעה מראש לתקופה של עד 14 יום ללא פיצוי כספי או אחר.

4.13 משרד הלקוחות

4.13.1 ממוקם בכניסה למרכז. במשרד ניתן לקבל מידע, הסברים וייעוץ ולרכוש את כל סוגי השירותים המוצעים. המנויים למרכזי הספורט בגבעת-רם, בהר הצופים וברחובות, הינם נפרדים לחלוטין. רכישת מנוי למרכז אחד אינה מזכה בזכות שימוש במתקני הספורט במרכז אחר.

4.13.2 לשעות פעילות משרד הלקוחות לחץ כאן 

       4.14 מגרש חנייה 

4.14.1 יש לנהוג כדלקמן:

 • אין להחנות את הרכב בחניית נכים.
 • יש להחנות במקומות המסומנים בלבד.
 • קטנועים יש להחנות במתקנים המיועדים לכך. כניסתם משער המרכז אסורה.
 • אופניים יש להציב במתקן המיועד לכך. אין להכניס אופניים דרך שער הכניסה ואין לקשור את האופניים לגדרות המרכז.

14.2 בשעה שהכניסה מהחנייה סגורה, אין לטפס על הגדרות.

4.14.3 חל איסור הכנסת בעלי-חיים לכל שטח מרכז הנופש.

4.14.4 תו חנייה – ימסר למנויים (לא כולל קטגוריית סטודנטים) במשרד הלקוחות בעת רכישת המנוי.  

4.15 כללי התנהגות כלליים

4.15.1 העישון אסור בכל שיטחי המרכז ובכלל זה במדשאות.

4.15.2 הכנסת משקאות חריפים לשטח המרכז אסורה בהחלט.

4.15.3 אין להכניס למרכז הנופש צידניות עם אוכל ופיצוחים.

4.15.4 משחקי קלפים, מזל והימורים אסורים בשטח המרכז.

4.15.5 השימוש בטלפון סלולרי מותר רק בשטחים הפתוחים. 

4.16 בכניסה למרכז – מידע

4.16.1 הכניסה לאחר הצגת כרטיס מנוי* בר-תוקף או צ’יפ בר-תוקף, על-סמך אישור זמני ממשרד הלקוחות בצמוד לתעודת זהות או דרכון.

*כרטיס בר-תוקף ייחשב אך ורק כרטיס הנשמר בצורתו המקורית.

4.16.2 בעת כל כניסה חובה על כל מנוי להציג בפני עובד/ת הבידוק כרטיס מנוי בצמוד לתעודת זהות או דרכון.

4.16.3 מנויים אשר איבדו חפצים במרכז מתבקשים לפנות לטכנאי המרכז בעת עבודתם, החפצים יאוחסנו במקום 14 יום, לאחר מכן הם יועברו למחסן אחורי ולאחר חודשיים הם יתרמו למוסד לילדים נזקקים.

4.16.5 יש לעקוב אחר השינויים בשעות הפתיחה של המרכז אשר יפורסמו על לוח המודעות שבכניסה למרכז ו/או באתר האינטרנט של העמותה.

4.16.6 גניבות – המנויים מוזהרים מהשארת ציוד, חפצי ערך ופריטי לבוש בחדר ההלבשה ללא השגחה. לרשותכם ארונות איחסון אישיים. יש לדווח על כל גניבה לקצין הביטחון. המרכז והאוניברסיטה לא ישאו באחריות לכל נזק או אובדן של ציוד.

4.16.7 על בעל המנוי להציג את כרטיס המנוי בפני עובדי המרכז בכל עת שיתבקש לעשות זאת ולמסרו לידיהם לשם בירורים, בהתאם להנחיותיהם.

4.16.8 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות מסטודנט או מעובד, אשר הפסיקו ללמוד באוניברסיטה או לעבוד בה, אחר הרשמתם או לדרוש מהם להשלים את הפרש התשלום עד לגובה של מחיר בוגר אוניברסיטה בהתאם להחלטת הנהלת המרכז.

4.16.9 מספר הטלפון בעמדת הבידוק: 08-9489378.

4.16.10 מלתחות המרכז ייסגרו 15 דקות לאחר זמן סיום הרחצה המוגדר. המנויים מתבקשים להשלים את יציאתם מהמלתחות עד מועד זה. הכניסה למרכז תתאפשר עד חצי שעה לפני שעת סגירת המרכז.

4.16.11 המרכז אינו אחראי לאובדן ציוד או לנזק כלשהו שעלול להיגרם לרכוש המנויים.

4.16.12 הנהלת המרכז רשאית לשנות את שעות הפעילות במרכז ואת שעות הרחצה הנפרדת (במידה ויהיו), תוך הודעה מראש של שבועיים לפחות.

4.16.13 אביזרי החלקה ורכיבה – חל איסור מוחלט לנוע בשטח המרכז במחליקים למיניהם: רולרבלייד, סקייטבורד, גלגליות, אופניים וקורקינט.

4.16.14 לוח המודעות – אין להשתמש בלוח המודעות לפרסום הודעות פרטיות מכל סוג שהוא, ללא אישור מנהל המרכז.

4.16.15 תא איחסון ציוד אישי – ניתן לשכור תא מלתחה בתשלום לשמירת חפצים אישיים וזאת לתקופת המנוי. מנוי שאינו מעוניין להמשיך ולשכור את התא, עליו לרוקן את התא ולהחזיר את המפתח למשרד הלקוחות עד שבועיים ממועד סיום המנוי. לאחר מועד זה יוחלף המנעול והפיקדון לא יוחזר. הנהלת מרכז הנופש אינה אחראית על חפצים שלא יאספו על-ידי המנוי.

4.17 חל איסור מוחלט על צילום של מתאמנים/ות אחרים/ןת במתחם

5. בריכת השחייה

5.1 שחייה חופשית – בבריכה הותקנו מסלולי שחייה שנועדו לשוחים בצלע הרוחבית (הקצרה) של הבריכה בלבד (אורכה 25 מ’). השחייה בהתקדמות מימין לימין, הכניסה, המעבר והשימוש במסלולים אלה אסורים לציבור שאינו שוחה לאורך, בימים ובשעות בהם מורכב חבל ההפרדה.

5.2 ילדים שגילם נמוך מגיל 8 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם. הכניסה לבריכה הגדולה מגיל 4 ובהשגחה של מבוגר בלבד. 

5.3 תקנות השימוש

5.3.1 כללי בטיחות

הישמע לכל הוראות המצילים ואנשי צוות בריכת השחייה. הצוות רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך.

 • וודא כי המים עמוקים במידה מספקת במקום בו אתה קופץ למים. אל תקפוץ קפיצת ראש למים.
 • וודא יכולתך לשחות. השאר בתחום המים הרדודים אם הינך לומד שחייה או שחיין מתחיל. אל תעבור לתחום המים העמוקים ואל תשחה או תקפוץ לפני שתהיה בטוח ביכולתך לשחות בצורה ניאותה.
 • היה אדיב והתחשב באחרים בעת שהייתך בבריכת השחייה.
 • אין להיכנס למי הבריכה ללא נוכחות מציל.
 • ריצה או משחק כלשהו על הרציפים מסביב למי הבריכה אסורים בהחלט.
 • לימוד שחייה מותר רק על-ידי מי שאושר לכך על-ידי מנהל המרכז. במרכז מוצעים שיעורי שחיה באמצעות ביה”ס “swin2”. פרטים, הרשמה ותשלום בטלפון  054-7880545.
 • משחקי כדור או כל משחק אחר במי הבריכה אסורים.
 • אין להכניס לשטח בריכת השחייה אביזרים כלשהם לצלילה או לציפה על המים (כמו מסכות צלילה, סנפירים, סירות גומי או אחרות, קרשי ציפה וכדומה), אלא באישור המציל.
 • משחקי כדור (כולל משחקי מחבט וכו’) אסורים לחלוטין במדשאה.

5.3.2 כללי היגיינה

 • השתמש בחדרי השירותים לפני כניסתך לבריכת השחייה.
 • חובה להשטף לפני הכניסה לבריכת השחייה ובריכת הפעוטות, לרשותכם מקלחות אשר ממוקמות במפלס בריכת-השחייה.
 • אין לירוק למי בריכת השחייה או בשטח בריכת השחייה.
 • הימנע מכניסה לבריכת השחייה בעת הרגשת חולשה, הצטננות, מחלת אוזנים, מחלת עור או מחלה אחרת.
 • הכניסה לבריכת השחייה עם חבישה כלשהי על הגוף אסורה בהחלט.
 • בהתאם לתקנות משרד הבריאות, חייבים בעלי שיער ארוך (גברים ונשים) לחבוש כובעי מים בעת הכניסה לבריכת השחייה.
 • הכניסה לשטח רציפי בריכת השחייה בנעלי רחוב אסורה לחלוטין.
 • שמור על הניקיון בשטח בריכת השחייה, המרפסת או בחצר.
 • ילדים עד גיל 3 נדרשים להיכנס לבריכת הפעוטות כשהם לבושים בחיתול המותאם לרחצה בבריכת השחייה בלבד.
 • האכילה והשתייה בתחומי בריכת השחייה אסורים.

5.3.3 כללי זהירות

 • זמן השחייה המומלץ בתחילת עונת הרחצה או אחרי הפסקה ממושכת הינו 7 עד 10 דקות למתחילים. הארך את משך השהייה במים בהדרגה.
 • אל תכנס למים בקיבה מלאה. המתן לפחות שעה אחת אחרי ארוחה משביעה.
 • במקרה של התכווצות שריר, התקדם מיד לשפת בריכת השחייה והיעזר במציל.

5.3.4 שונות

 • על המתרחצים לחסוך במים ככל האפשר בעת המקלחת.
 • על המתרחצים להימנע מגרימת נזק למתקני בריכת השחייה השונים על-ידי שימוש שלא כהלכה או על-ידי העתקת מתקנים ממקומם.
 • על המתרחצים להמנע מטיפולים שונים במלתחות (גזירת צפורניים, פדיקור וכו’)
 • על המתרחצים להמנע מהנחת נעליים על הספסלים.

5.3.5 השימוש במייבשי שיער הינו לייבוש שיער בלבד, ואין להשתמש במייבשי השיער לצורך ייבוש בגדי-ים, מגבות וכו’.

5.3.6 לשעות פעילות בריכת השחייה, לחץ כאן

6. מגלשת מים – להלן כללי השימוש והתנהגות במגלשת המים:

6.1 השימוש במגלשה באחריות הגולש בלבד.

6.2 יש להישמע להוראות המצילים וצוות העובדים.

6.3 הגלישה אסורה בקבוצות, בעמידה ובשכיבה על הבטן.

6.4 הגלישה לילדים עד גיל 6 בליווי מבוגר בלבד ובשימוש מצופי ידיים לילדים שאינם יודעים לשחות.

6.5 הגלישה אסורה עם משקפיים, שעון או כל חפץ אחר.

6.6 הגלישה לבעלי שיער ארוך מחייבת שימוש בכובע רחצה.

6.7 הריצה בשטח המגלשה אסור, עקב סכנת החלקה.

6.8 בסיום הגלישה יש לעזוב מיד את בריכת הנחיתה.

 7. סאונה

7.1 הכניסה לסאונה מותרת מעל גיל 18.

7.2 מומלץ להתייעץ ברופא טרם הכניסה. המשתמשים בסאונה ללא המלצת רופא מסכנים את בריאותם ועושים זאת על אחריותם בלבד.

7.3 לאנשים הסובלים מבעיות לב ולחץ דם מומלץ להימנע משימוש.

7.4 זמן השהייה המומלץ הוא עד 10 דקות.

7.5 יש לשתות לפני ואחרי השימוש בסאונה.

7.6 הישיבה והשכיבה בסאונה בלבוש בג ים ועל מגבת גדולה בלבד.

7.7 אסור לשפוך מים על אבני התנור מחשש לקצר וסיכון חיי אדם.

7.8 יש לשמור על ניקיון הסאונה.

7.9 יש להתקלח טרם הכניסה לסאונה.

7.10 אין להכניס דברי מאכל ומשקה.

7.11 לא מומלץ להכנס לסאונה מיד לאחר פעילות ספורטיבית.

8. ג’קוזי – אמבטית מים חמים/קרים

8.1 הג’קוזי נועד רק למבוגרים מעל גיל 18.

8.2 חובה להתקלח לפני הכניסה לג’קוזי.

8.3 הכניסה דרך המדרגות בלבד.

8.4 חל איסור מוחלט להכנס עם פצע פתוח, מחלת עור או כל בעיה זיהומית אחרת.

8.5 זמן השהייה המומלץ הוא עד 10 דקות.

8.6 לבעלי שיער ארוך כובע רחצה חובה.

8.7 יש להשמע להוראות המציל או האחראי בשטח.

9. אולם הכושר

מדריכי הכושר עומדים לרשות המנויים, למתן הדרכה, ייעוץ והכוונה.

9.1 לשעות פעילות אולם הכושר לחץ כאן

.9.2 במסגרת פעילות אולם הכושר על המנויים להקפיד על הנהלים הבאים:

9.2.1 חובה להישמע להוראות המדריך/ה.

9.2.2  מתאמנים חדשים נדרשים להציג את כרטיס המנוי הקבוע או טופס הצהרה לאימון חד פעמי, על מנת לקיים שיעור היכרות עם המדריך.

9.2.3 הפעילות בקומפלקס הכושר תעשה בתלבושת ספורטיבית מלאה ובנעלי ספורט (נעליים ללא טבעות מתכת להשחלת שרוכים).

9.2.4 הכניסה לאולם הכושר מותרת מגיל 17 ומעלה, ילדים/ילדות מתחת לגיל 17 אינם רשאים להיכנס לאולם. (נער/ה אשר רכשו מנוי למרכז הנופש ומעוניינים להרחיבו לכושר, נדרשים לתוספת תשלום מיוחד).

9.2.5 לעיסת מסטיק אסורה לחלוטין.

9.2.6 יש למלא טופס הצהרת בריאות (בהתאם לחוק חדרי כושר).

9.2.7 מתאמנים אשר מלאו להם 50 שנה מומלץ לבצע בדיקה רפואית.

9.2.8 מנויים אשר מצב בריאותם השתנה במהלך תקופת החברות במרכז, נדרשים להעביר למרכז אישור רפואי מתאים ומפורט על מנת לבחון את מידת התאמתם להמשך אימון בהיכל הכושר.

9.2.9 אנא פנו את המכשירים בסיום הסט ואפשרו למנויים נוספים להנות מהמכשירים בזמן ההפוגה.        השימוש בכל המכשירים מחייבת שימוש במגבת גדולה ופריסתה על המיכשור.

9.2.10 הפעילות במכשירים האירוביים (הליכון, אליפטי, A.M.T, VARIO, ואופניים) מוגבלת ל-30 דקות למכשיר.

9.2.11 הכנסת מזון וכוסות שתייה אסורה (ניתן להשתמש במכלי שתייה אישיים).

9.2.12 השימוש בטלפונים סלולריים, באולם הכושר, אסור.

9.2.13 משקולות חופשיים:

9.2.13.1 במהלך אימון עם משקולות יש להקפיד על מרווח בטיחות מהמתאמנים האחרים.

9.2.13.2 בעבודה עם משקולות על מוט יש לוודא סגירת הסוגרים היטב.

9.2.13.3 כל מתאמן נדרש להקפיד על החזרת המשקולות למקומן בתום פעילותו על כל מכשיר.

9.2.13.4 אין להוציא משקולות יד או אחרות ממתחם המשקולות החופשיים.

9.14 מיזוג אוויר: הטמפרטורה הינה קבועה מראש (20 מעלות).

9.15 שידורי טלוויזיה ומוסיקה:

9.15.1 באולם מותקנים מכשירי שמע אישיים ומסכים אישיים בחלק ממכשירי הכושר האירוביים.

9.15.2 מערכת הגברת הקול המרכזית תופעל בהתאם לאופי המקום והחלטות הנהלת המרכז.

9.15.3 הנהלת המרכז רשאית להחליף מעת לעת את התוכניות וערוצי הטלוויזיה שמשודרים.

9.16 הדרכה
באולם הכושר עומדים לרשות המנויים ציוד איכותי ומגוון. מדריכי הכושר הינם מהאיכותיים בתחום, נא שתפו איתנו פעולה ליצירת אווירה אקדמית-ספורטיבית נעימה, שתאפשר לכולכם להפיק את מירב התועלת וההנאה מהפעילות באולם.

צוות המדריכים המקצועי עומד לרשותכם להדרכה ולהכוונה בהתאם לאפשרויות הבאות:

9.16.1 השימוש במכשירים – בניית תוכנית אימון אישית בהתאם למאפייני, צורכי ומטרות המתאמן/ת. התוכניות שתבננה תהיינה תחת מעקב המדריך/ה באולם הכושר ותעודכנה על ידו/ה במסגרת פגישה מתואמת של “עדכון תוכנית אימונים” לאחר תקופה מסוימת, שירות זה כלול במנוי השנתי והוא ניתן ללא תשלום נוסף.

9.16.2 Personal training – המרכז מציע למנויים המעוניינים בכך שירותי מדריך אישי (כרוך בתשלום). פרטים מלאים והרשמה במשרד הלקוחות.

9.17 ומה עושים עם התיקים והציוד האישי?
באולם הכושר הותקנו ארונות חיצוניים לתיקים. יש להימנע מהנחת כל פריטי ציוד במקומות אחרים ברחבי מלתחות הכושר, אך יחד עם זאת הציוד הוא באחריות המתאמן והנהלת המרכז אינה אחראית עליו.

10. מגרשי פעילות גופנית

פעילות חופשית במגרשי הספורט מחייבת הזמנה מראש בטלפון 08-9489850

10.1 כרטיס המנוי למרכז, מזכה בזכות השימוש במגרשי הטניס.

10.2 מנויים במועדון הטניס חייבים להציג את כרטיס המנוי לפני כל כניסה. אורחים המשלמים לכניסה חד-פעמית חייבים להציג קבלה על התשלום לפני הכניסה ולשמור על הקבלה עד ליציאתם ממרכז הנופש.

10.3 הלבוש המחייב במגרשי הטניס הינו נעלי טניס, מכנסיים קצרים וחולצת טניס.

10.4 הזמנה מוקדמת של מגרש אפשרית באמצעות רישום מראש במרכז הלקוחות, אם היא נעשית לפחות 3 ימים מראש, בהתאם לשעות פעילות במשרד, בימים א’-ה’ בנוכחות אישית בלבד או בטלפון 08-9489777.

10.5 המזמין יכול לרשום את עצמו ואת בן-זוגו למשחק לפרק זמן של 60 דקות במגרש אחד באותו היום (אין אפשרות לרשום את עצמו או שחקנים נוספים לפרק זמן ולמגרש נוסף באותו היום). משחק מעבר לשעה באותו יום, מחייב בתשלום נוסף.

10.6 הזמנת מגרש באמצעות האפליקציה.

10.8 במשחקי יחידים יש לשחק לפי התקנות הבאות:

10.8.1 בכל מקרה, בין אם היתה הזמנה מראש ובין אם לא היתה כזו, על 2 השחקנים, לפנות את המגרש עם תום מועד של 60 דקות, בהתאם לשעות הנקובות על גבי טופס הזמנת מגרש, אלא אם אין ביקוש למגרש.

10.8.2 אם התחיל זוג במשחק זמן מסויים לאחר התחלת מועד 60 דקות, יפחת זמן זה מזמן משחקו ועליו לפנות את המגרש בתום מועד 60 הדקות, אם קיים ביקוש למגרש מצד אחרים.

10.8.3 הזמנת מגרש למשחק (60 דקות) על-ידי שחקן אחד והזמנת מגרש למשחק (60 דקות) מיד לאחריו על-ידי שחקן אחר, מתוך מגמה להבטיח רצף של 2 שעות משחק על-ידי 2 שחקנים בלבד – אסורה לחלוטין.

10.8.4 אם הוזמן מועד מראש והמזמינים לא הופיעו בשעה היעודה, או תוך 10 דקות לאחריה, הפסידו זכותם למגרש, ודין המגרש במקרה כזה כדין מגרש פנוי.

10.9 במשחקי זוגות יש לפעול לאור התקנות לגבי משחקי יחידים.

10.10 במקרה ומרכז הספורט יקיים מפעלי ספורט או שיעורים מאורגנים מטעמו במתקנים, הדבר ישובץ על-גבי טופס הזמנת המגרשים. בכל מקרה, מסמכותו של מרכז הספורט לסגור את המתקן כראות עיניו ולפנות המתקנים משחקנים גם אם לא פורסם הדבר מראש. על השחקנים מוטלת החובה להישמע להוראות אנשי צוות המרכז בנדון.

10.11 אם הוזמן מגרש ואין אפשרות למזמין להתייצב למשחק, יש להודיע על כך לפחות 24 שעות מראש לעובד משרד הלקוחות ולבטל הזמנת המגרש (כדי לאפשר הזמנתו על-ידי אחרים).

10.12 השימוש במגרשי הטניס מותר לבעלי מנויים בתוקף או למשלמים לפני המשחק לכניסה חד-פעמית ואשר בידם קבלה על התשלום אותה יש להציג לפי דרישת צוות עובדי המרכז.

10.13 אין לשחק על מגרש רטוב, דבר הגורם נזק לציפוי המגרש. נא לפנות לאחראי במקום לקבלת המכשיר המיוחד המאפשר פיזור השלוליות. בכל מקרה, השימוש במגרש יותר כשהוא יבש לגמרי.

10.14 אכילה, לעיסה ועישון בתחום מגרשי הטניס אסורים לחלוטין. אין להכניס פחיות ו/או בקבוקי שתייה מזכוכית לתחומי המגרשים. בתחומי המגרשים ניתן לשתות מים בלבד בבקבוקי פלסטיק.

10.15 הכניסה לתחומי המגרשים הינה לשחקנים המשחקים בלבד. בני משפחה כולל ילדים, מתבקשים להשאר מחוץ לגדר של מגרשי המשחק.

10.16 לימוד טניס בתשלום מותר אך ורק למאמנים שאושרו על-ידי מנהל המרכז, אשר הזמינו מגרש ושילמו עליו מראש.

10.17 יש לשמור על הניקיון בכל תחומי המגרשים והשטח מסביב למגרשים. יש להימנע מפיזור אשפה בשטח ויש להשתמש בפחי הזבל המיועדים לכך.

10.18 יש להימנע מהפרעה כלשהי למשחקים במגרשים הסמוכים. וכן יש להימנע מצעקות בשטחי המרכז.

10.19 יש להימנע מזריקה או הטחה של המחבט על ריצפת המגרש.

10.20 יש להישמע להוראות עובדי המרכז. צוות העובדים רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך, ויש למלא באופן מוחלט כל ההוראות שפורסמו במסמך זה או שניתנו על-ידי צוות העובדים. ניתן לקיים בירור עם מנהל המרכז לגבי השגות שיש למשתמשים לגבי הוראות נוספות של צוות העובדים שלא פורטו במסמך זה, אך בכל מקרה אין להפר ההוראות של צוות העובדים אם לא שונו. מנויים יוכלו להזמין מגרש למשחק עד 3 פעמים בשבוע.

10.21 לשעות פעילות מגרשי הטניס, לחץ כאן

10.25 בשעות שבהן שער הכניסה מהחנייה סגור, נאסר השימוש גם במגרשי הטניס.

10.26 בשעות החשכה נדרש תשלום מיוחד עבור התאורה.

11. הסטודיו

מציע מגוון עשיר של שיעורים, לילדות, לנערות, לנשים וגברים, שמתקיימים באולם הסטודיו. הפעילות בסטודיו מנוהלת ע”י זכיינית פרטית. תוכנית פעילות הסטודיו תעודכן מעת לעת ותפורסם באתר האינטרנט ובלוחות המודעות.
פרטים והרשמה בטלפון: 050-2888103 (גב' שרון גרסון).

ביטול מנוי

 12. ביטול מנוי שנתי למרכז הספורט

(מבוסס על חוק הגנת הצרכן שנכנס לתוקפו בספטמבר 2014)
כללים אלו יחולו על כל סוגי המנויים שנמכרים על-ידי עמותת קוסל, כולל מנוי חצי שנתי ופעילויות קבוצות הספורט התחרותי.

12.1 דרכי מסירת הודעת הביטול למרכזי הספורט
דואר רשום, דואר אלקטרוני או מסירה במשרד הלקוחות.
יש לוודא הופעת תאריך על מכתב הפנייה של הלקוח.

12.2 תוקף ביטול המנוי
בקשת הביטול נכנסת לתוקפה בתום חודש ממועד מסירתה. החישוב יבוצע על בסיס ימי הפעילות.

12.3 אופן חישוב החיוב הכספי

12.3.1 תשלום בגין מלוא התקופה מרכישת המנוי עד כניסת הביטול לתוקף, בהתאם לתעריף השנתי שנקבע למנוי בעת רכישתו (מחיר רכישת המנוי השנתי או החצי-שנתי לחלק למספר החודשים שבגינם נעשה החיוב).

12.3.2 דמי ביטול (יתווספו בנוסף לסכומים המחושבים בסעיף 3.1) – העמותה תגבה את המחיר שנקבע לרכישה חודשית – מחיר המנוי לפי מחיר חודש במנוי השנתי (1/12 ממחיר המנוי השנתי) x מספר החודשים שבהם היה המנוי בפועל. החישוב בגין תקופה קצרה מחודש יבוצע באופן יחסי של 1/30 כנגזרת מהחישוב החודשי.
בחישוב יש לוודא שדמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

12.3.2.1 בשליש הראשון לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 25 אחוז מהתמורה כמופיע בסעיף 29.3.1, זאת מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

12.3.2.2 בשליש השני לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 20 אחוז מהתמורה, מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

12.3.2.3 בשליש השלישי לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 17 אחוז מהתמורה מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד למועד ביטול המנוי המאושר.

12.4 ספורט תחרותי
הוצאות העמותה עבור רישום הספורטאי יופיעו כסעיף נפרד בטופס ההרשמה ויכסו את ההוצאות הבאות: ההרשמה באיגוד הספורט, ביטוח, בדיקות רפואיות ודמי הרשמה.

12.5 אופן ביטול מנוי

12.5.1 יבוצע באמצעות מנהל המרכז, לאחר בדיקה ואישור של חשבת העמותה, כמקובל לגבי ביצוע החזרים כספיים.

12.5.2 ההחזר הכספי יבוצע בתוך 30 יום, באותו אמצעי התשלום בו נרכש המנוי.

12.5.3 משרד הלקוחות ישלח ללקוח מכתב הודעה על גובה התשלום הכספי שיוחזר אליו.

12.6 כרטיסיות – לא ניתן לבטל כרטיסיה שנרכשה.

הגדרות חוק:

מחיר חודשי במסלול חלופי – המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות.
מחיר חודשי בעסקה – המחיר שעל הצרכן לשלם בעד זכות השימוש במכון הכושר בתקופה הקצובה, בהתאם לעסקה, כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.
תמורה – כל תשלום שעל הצרכן לשלם לעוסק בקשר לעסקה עם מכון הכושר, ובכלל זה דמי רישום.