מנהל המרכז

גב' ליאת בן שבת

טל: 08-9489090

פקס: 08-9489645

מייל: liatb@cosell.co.il

משרד הלקוחות

מנהלת המשרד הגב׳ רביד חלפון

טל: 08-9489850

פקס: 08-9489645

מייל: rehovot@cosell.co.il

דלפק כניסה

טל: 08-9489378

מרכז הכושר

טל: 08-9489075

דרכי הגעה

באוטובוס

קוים 16, 15, 14, 18 לפקולטה לחקלאות.

ברכב

כניסה ברכב / ברגל- רח' הרצל , הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות 76100 (שער הרצל, או שער חנקין)
כניסה רגלית – רח' קק"ל הגעה דרך רח' "דרך יבנה".