תעריפי תשפ"ד

שיעורים מיוחדים

קטגוריה
כרטיסיה רגילה
כניסה
חד פעמית
כרטיסייה לשיעורי Outrace במתחם דניאלה (8 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי Outrace במתחם דניאלה
סטודנט האוניברסיטה העברית, מנוי למרכז (10 כניסות)
180 ₪
30 ₪
200 ₪
27 ₪
מנויי המרכז (10 כניסות)
210 ₪
25 ₪
200 ₪
30 ₪
סטודנט/עובד האוניברסיטה העברית, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
260 ₪
28 ₪
220 ₪
30 ₪
סטודנט מכללה, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
300 ₪
35 ₪
320 ₪
50 ₪
לקוח רגיל, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
370 ₪
40 ₪
320 ₪
50 ₪
סטודנט האוניברסיטה העברית, מנוי למרכז (10 כניסות)
כרטיסיה רגילה
(10 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסייה לשיעורי Outrace במתחם דניאלה (8 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי Outrace במתחם דניאלה
180 ₪
30 ₪
200 ₪
27 ₪
מנויי המרכז (10 כניסות)
כרטיסיה רגילה
(10 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסייה לשיעורי Outrace במתחם דניאלה (8 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי Outrace במתחם דניאלה
210 ₪
25 ₪
200 ₪
30 ₪
סטודנט/עובד האוניברסיטה העברית, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
כרטיסיה רגילה
(10 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסייה לשיעורי Outrace במתחם דניאלה (8 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי Outrace במתחם דניאלה
260 ₪
28 ₪
220 ₪
30 ₪
סטודנט מכללה, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
כרטיסיה רגילה
(10 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסייה לשיעורי Outrace במתחם דניאלה (8 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי Outrace במתחם דניאלה
300 ₪
35 ₪
320 ₪
50 ₪
לקוח רגיל, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
כרטיסיה רגילה
(10 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסייה לשיעורי Outrace במתחם דניאלה (8 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי Outrace במתחם דניאלה
370 ₪
40 ₪
320 ₪
50 ₪

כרטיסייה

  1. כרטיסיה לשיעורי הסטודיו, הינה כרטיס ממוחשב הנושא מיידע על מספר הכניסות שנרכשו, מספר הביקורים שבוצעו ועל פניו מודפסים פרטי הלקוח/ה ותמונתו.
  2. השימוש בכרטיסיה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  3. הכרטיסייה הממוחשבת, מאפשרת רכישות חוזרות, הן במשרד הלקוחות והן בלובי – הלקוחות מתבקשים לשמור את הכרטיס הממוחשב, לצורך שימוש חוזר.
  4. כרטיסייה ללקוחותינו שאינם מנויים תופק, בפעם הראשונה, במשרד הלקוחות.
  5. בעת כניסה לשיעור סטודיו, יש להציג את הכרטיסייה בדלפק הכניסה, לקבל שובר כניסה ממוחשב ולמסור אותו למדריך/ה, לפני תחילת השיעור. הכרטיס הממוחשב יישאר בדלפק, עד לסיום הפעילות ויציאת האורח מהמרכז.

כרטיסי כניסה חד-פעמיים

  1. בעת כניסה לשיעור סטודיו יופק שובר כניסה ממוחשב אותו יש למסור למדריך/ה, לפני תחילת השיעור.
  2. הכניסה לשיעור סטודיו, עבור לקוחות שאינם מנויי המרכז – מותנית בהצגת תעודה מזהה שתישאר בדלפק הכניסה עד לסיום הפעילות ויציאת האורח מהמרכז.