עדכון שעות המרכז בפורים: 

ביום חמישי ה- 21.3.19 המרכז יפעל כרגיל.

ביום שישי ה- 22.3.19 תתקיים פעילות בסטודיו עד השעה 9:45 בלבד.