days before fix: DAY: 0 DAY: 1 DAY: 2 DAY: 3 DAY: 4 DAY: 5 days after fix: DAY: 0 DAY: 1 DAY: 2 DAY: 3 DAY: 4 DAY: 5
תכנית שבועית

 

 

יש להירשם מראש באמצעות האפליקציה !

 

* יתכנו שינויים של הרגע האחרון, מומלץ להתעדכן באפליקציה.

 

מרפסת מרגוע
בריכה
סטודיו ב
סטודיו רינה
מרפסת O2
מתחם דניאלה
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו ב'

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו ב'

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו ב'

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו ב'

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: מתחם דניאלה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו ב'

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו ב'

מדריך/כה: | מיקום: סטודיו רינה