ביה"ס להדרכות שחייה

בהנהלת שלומי אמון
בביה"ס לשחייה צוות מוסמך ומיומן של מטפלים...