שמות הזוכים בתחרויות הספורט האתגרי והנינג’ה:

תחרויות אופניים:
סטודנטים – קרן איתי  
סטודנטיות – מאלץ אהובה  
מנויים – ורהפטיג יאיר  
מנויים – מס יפתח  

פלאנק:
סטודנטים – קרן איתי  

בתחרויות הנינג’ה:
סטודנטים – ארליכמן גלעד 
סטודנטיות – גרוס מיקה 
מנויים  – פרנק אדם 
מנויים 50+ – ארד משה