תעריפי תשפ"ד

שיעורים מיוחדים

קטגוריה
כרטיסיה רגילה
כניסה
חד פעמית
כרטיסיה לשיעורי יוגה / אירובי במים
כניסה חד פעמית לשיעורי יוגה / אירובי במים
סטודנט האוניברסיטה העברית, אשר רכש מנוי למרכז
160 ₪
(10 כ')
20 ₪
160 ₪
(10 כ')
25 ₪
מנויי המרכז
210 ₪
(10 כ')
25 ₪
210 ₪
(10 כ')
25 ₪
סטודנט / עובד האוניברסיטה העברית, שאינו מנוי למרכז
240 ₪
(10 כ')
25 ₪
240 ₪
(10 כ')
30 ₪
סטודנט מכללה, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
300 ₪
(10 כ')
35 ₪
300 ₪
(10 כ')
40 ₪
לקוח, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
360 ₪
(10 כ')
40 ₪
360 ₪
(10 כ')
40 ₪
סטודנט האוניברסיטה העברית, אשר רכש מנוי למרכז
כרטיסיה רגילה
(12 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסיה לשיעורי יוגה / אירובי במים
(12 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי יוגה / אירובי במים
160 ₪
(10 כ')
20 ₪
160 ₪
(10 כ')
25 ₪
מנויי המרכז
כרטיסיה רגילה
(12 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסיה לשיעורי יוגה / אירובי במים
(12 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי יוגה / אירובי במים
210 ₪
(10 כ')
25 ₪
210 ₪
(10 כ')
25 ₪
סטודנט / עובד האוניברסיטה העברית, שאינו מנוי למרכז
כרטיסיה רגילה
(12 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסיה לשיעורי יוגה / אירובי במים
(12 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי יוגה / אירובי במים
240 ₪
(10 כ')
25 ₪
240 ₪
(10 כ')
30 ₪
סטודנט מכללה, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
כרטיסיה רגילה
(12 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסיה לשיעורי יוגה / אירובי במים
(12 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי יוגה / אירובי במים
300 ₪
(10 כ')
35 ₪
300 ₪
(10 כ')
40 ₪
לקוח, שאינו מנוי למרכז (10 כניסות)
כרטיסיה רגילה
(12 כניסות)
כניסה
חד פעמית
כרטיסיה לשיעורי יוגה / אירובי במים
(12 כניסות)
כניסה חד פעמית לשיעורי יוגה / אירובי במים
360 ₪
(10 כ')
40 ₪
360 ₪
(10 כ')
40 ₪

כרטיסייה

  1. כרטיסיה לשיעורי הסטודיו, הינה כרטיס ממוחשב הנושא מיידע על מספר הכניסות שנרכשו, מספר הביקורים שבוצעו ועל פניו מודפסים פרטי הלקוח/ה ותמונתו.
  2. השימוש בכרטיסיה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  3. הכרטיסייה הממוחשבת, מאפשרת רכישות חוזרות, הן במשרד הלקוחות והן בלובי – הלקוחות מתבקשים לשמור את הכרטיס הממוחשב, לצורך שימוש חוזר.
  4. כרטיסייה ללקוחותינו שאינם מנויים תופק, בפעם הראשונה, במשרד הלקוחות.
  5. בעת כניסה לשיעור סטודיו, יש להציג את הכרטיסייה בדלפק הכניסה, לקבל שובר כניסה ממוחשב ולמסור אותו למדריך/ה, לפני תחילת השיעור. הכרטיס הממוחשב יישאר בדלפק, עד לסיום הפעילות ויציאת האורח מהמרכז.

כרטיסי כניסה חד-פעמיים

  1. בעת כניסה לשיעור סטודיו יופק שובר כניסה ממוחשב אותו יש למסור למדריך/ה, לפני תחילת השיעור.
  2. הכניסה לשיעור סטודיו, עבור לקוחות שאינם מנויי המרכז – מותנית בהצגת תעודה מזהה שתישאר בדלפק הכניסה עד לסיום הפעילות ויציאת האורח מהמרכז.