lerner-menu8
טופס פנייה
*
*
*
* שדות חובה

דלפק כניסה

02-5882872

משרד הלקוחות

מנהלת המשרד גב’ עליזה אסרף

טל: 02-5882772 | פקס:  02-5881006
דוא”ל: lerner@Cosell.co.il

מנהל המרכז

מר דני בלקין

טל: 02-5882871 | נייד: 054-8820616
דוא״ל: danib@cosell.co.il

 

פניות לוועדת חריגים

(הקפאות ו/או ביטולי מנוי)

יש לשלוח ישירות לדוא”ל  lerner@cosell.co.il

בצירוף מסמכים תומכים

(אישורי מחלה, כרטיסי טיסה וכיו”ב)

                                                                                

 

דרכי הגעה

רחוב צ’רצ’יל 1, הר הצופים, ירושלים 9765415

באוטובוס

קווים 68, 69 לאוניברסיטה העברית בהר הצופים.

ברכב

יש לעלות מכביש בגין במחלף יגאל ידין,לכיוון הגבעה הצרפתית. בצומת יש לפנות ימינה לשדרות חיים ברלב.
ברמזור השני יש לפנות שמאלה לשדרות ההאוניברסיטה העברית.
ברמזור הבא לפנות שמאלה לרחוב אהרון קציר.
מרכז לרנר נמצא בצד ימין מיד לאחר הפניה