ביום הבחירות בתאריך ה- 17.9.19 מרכז הספורט יפעל בשעות 8:00 עד 20:00.
משרד הלקוחות והסטודיו לא יפעלו ביום זה.