פעילות הסטודיו  בהתאם למתווה ה"תו הירוק"

יש להירשם מראש באפליקציה !

 1. הכניסה לשיעור סטודיו תתבצע באמצעות שובר ממוחשב שיופק בדלפק הכניסה.
 2. לבעלי מנוי המאפשר פעילות בסטודיו, ללא חיוב נוסף – יופק שובר ממוחשב המאפשר כניסה לשיעור סטודיו נבחר, כנגד הצגת כרטיס המנוי. בסיום הפעילות, יושב הכרטיס לבעליו.
 3. לבעלי כרטיסיית כניסות לשיעורי הסטודיו – בעת הצגת הכרטיסייה הממוחשבת, תירשם הכניסה לחובתם ויופק שובר ממוחשב במאפשר כניסה לשיעור סטודיו נבחר. בסיום השיעור והיציאה מהמרכז, תושב בכרטיסייה לבעליה. יציאה מהמרכז לאחר יותר מ- 15 דקות ממועד סיום השיעור, תחייב רישום חיוב נוסף בגין השתתפות בשיעור סטודיו.
 4. לאורחים בכניסה חד-פעמית – אשר ירכשו כרטיס כניסה חד-פעמי, בתעריף שלו הם זכאים בהתאם לתעריפים שנקבעו ע"י הנהלת העמותה והם משתנים מעת לעת. יופק שובר ממוחשב המאפשר כניסה לשיעור סטודיו נבחר ויתבקשו להפקיד תעודה מזהה שתושב להם בתום השיעור, בצאתם מהמרכז. יציאה מהמרכז לאחר יותר מ- 15 דקות ממועד סיום השיעור, תחייב חיוב נוסף בגין השתתפות בשיעור סטודיו.
 5. הזמנה מוקדמת לשיעורים מיוחדים – שיעורי היוגה מתקיימים בסטודיו ומוגבלים לעד 17 משתתפים.
  • מפאת כמות המשתתפים המוגבלת והביקוש לשיעורים, ניתנת האפשרות למנויים ובעלי כרטיסייה ממוחשבת, להזמין מקום לשיעור.
  • הזמנת מקום לשיעורי היוגה תתאפשר החל משעה 20:30 ביום הקודם לשיעור.
  • ביטול הזמנת מקום חייב להתבצע, ע"י הלקוח, עד 4 שעות לפני תחילת השיעור. אי עמידה בכללי ביטול ההזמנה פוגע בלקוחות אחרים המבקשים להשתתף בשיעור.
  • לקוחות שלא יגיעו לשיעור מבלי להודיע על כך מראש, או שלא יעמדו בכללי ביטול ההזמנה יותר משלוש פעמים, לא יורשו לבצע הזמנות.
 6. כללי פעילות –
  • יש להישמע להוראות המדריך/ה.
  • הכניסה מותרת מגיל 16 ומעלה.
  • הפעילות בביגוד ספורטיבי מתאים.
  • חל איסור מוחלט על שימוש במכשיר סלולארי ובכל סוגי התקשורת האלחוטיים.
  • יש להשתמש במגבת אישית ויבשה במהלך כל שיעור הסטודיו.
  • אין להניח ציוד אישי על רצפת הסטודיו. לרשותכם תאי אחסון לשימוש חופשי בעת השיעור.
  • אין להכניס אוכל לשטח הסטודיו.
  • בתום השיעור יש להשיב את הציוד והאביזרים למקומם, בצורה מסודרת שתאפשר שימוש חוזר ונוח ע"י משתתפי השיעורים הבאים.