cosell-headerBottom

מנויים חדשים

מוזמנים לתיאום פגישת הדרכה ראשונית

 

מנויים ותיקים

מוזמנים אחת לשלושה חודשים לתיאום פגישה לעדכון תוכנית אימונים אישי, המותאמת לצרכי ומטרות המתאמן.

שירותים אלו כלולים במנוי השנתי ואינם כרוכים בתשלים נוסף.

לתיאום ההדרכה יש לפנות לדלפק הקבלה