נהלי הרשמה ותקנוני פעילות

 • הרינו לעדכן כי פוליסת ביטוח תאונות אישיות שערכה העמותה למתאמני חדר הכושר בוטלה ואינה בתוקף החל מתאריך 01.01.2022 ביטול הפוליסה הינו בהתבסס על שינויים בחוק שנכנסו לתוקף החל ממועד זה, אשר ביטלו את החובה לערוך ביטוח תאונות אישיות ספורט

1. לסטודנטים

סטודנטים תלמידי האוניברסיטה העברית, אשר לומדים בקמפוס הר-הצופים, זכאים לרכוש מנוי במסגרת הסדר הרווחה, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

הסדר רווחה סטודנטים לתואר ראשון ושני בתוכנית לימודים מלאה (המשלמים 70% שכר לימוד לפחות) אשר שילמו דמי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים, זכאים להירשם לבריכת השחייה ללא תשלום ולאולם הכושר באותו מרכז ספורט בתשלום של 800 ש"ח לתקופת המנוי.

1.1  הרשמה תתאפשר בכפוף להצגת אישורים של תשלום שכר לימוד לשנה האקדמית המקבילה לתקופת המנוי ותשלום במשרדי הלקוחות בלבד.

1.2 סטודנטים שרכשו מנוי למרכז בקרית ספרא יכולים להשתמש בקומפלקס הכושר בבריכת השחייה ובאצטדיון האתלטיקה-הקלה. המנוי הבסיסי אינו כולל זכות שימוש במגרשי החניה.

1.3 סטודנטים שרכשו מנוי, זכאים להירשם לפעילות בסטודיו ובמועדון הטניס במחירים מיוחדים, כפי שמפורסם בתעריפי הפעילות של המרכז. אין כפל הנחות.

1.4 סטודנטים אשר סיימו לימודיהם וחייבים בחינות או הגשת עבודה בלבד, יגישו למשרד הלקוחות אישור ממזכירות הפקולטה על חובותיהם לשנת לימודים אחרונה. סטודנטים אלה זכאים לרכוש מנוי לשנתיים מגמר לימודיהם בתעריף סטודנט ממוסד לימודים אחר.

1.5 תלמידים בקורסי קיץ באוניברסיטה יוכלו להשתמש במרכז הספורט בקמפוס ספרא או במרכז הספורט בהר-הצופים על-ידי תשלום חודשי או מנוי לתקופת הקורס בשיעור 1/3 מהמחיר המלא 

1.6 תלמידי תואר שלישי יהיו זכאים ליהנות ממחיר סטודנט בהתאם לפירוט הבא:

1.6.1. דוקטורנט – אשר נכלל ברשות לתלמידי מחקר במסלול ניסוי (לומד בקמפוס ספרא או בקמפוס הרפואי בעין-כרם).

1.6.2 דוקטורנט – אשר נכלל ברשות לתלמידי מחקר במסלול העיוני – אשר היקף לימודיהם באוניברסיטה העברית מ- 40% ומעלה.

1.6.3 הסדר זה יהיה בתוקף לשלש שנות הלימוד הראשונות לתואר בלבד.

1.6.4 המנוי לתלמידי תואר שלישי בקטגוריות המפורטת מעלה 

בשלוש השנים הראשונות זכאים לבריכה חינם (בירושלים- במרכז לרנר בלבד, ברחובות- במרכז הספורט) ולאולם הכושר במחיר של 800₪

בשנים 4-5 במחיר של 1,200 ש"ח, בקמפוס בו לומדים.

1.6.5 סטודנט שאינו עומד בתנאים המפורטים מעלה, יוכל לרכוש מנוי ב-2,000 ש"ח

1.7 סטודנטים שירשמו באמצעות משרד הלקוחות יוכלו ליהנות מפריסה ל-4 תשלומים (בכרטיס אשראי).

1.8 רוכשי המנוי למרכז לרנר בהר-הצופים, ולמרכז הספורט בספרא, ידרשו בביקורם הראשון במרכז לגשת למשרד הלקוחות, לקבלת כרטיס זיהוי ביומטרי, תמורת פקדון בסך של 100 ש"ח.

1.9 המנוי הינו לשנת הלימודים.

1.9 המנוי אינו ניתן להקפאה או ביטול.

1.10 המחיר למנוי חודשי עומד על 380 ש"ח. 

1.11 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז, מסטודנט אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

1.12 סטודנט, בעל המנוי, זכאי להשתתף בפעילות גופנית וספורטיבית במרכז הספורט, בקמפוס בו הוא לומד ואליו הוא רכש מנוי בלבד.

 

2. לעובדי האוניברסיטה

עובד אוניברסיטה זכאי לרכוש מנוי, בתנאי שהוא מופיע באלפון העובדים שמונפק על ידי אגף משאבי אנוש או ע’’י המצאת אישור מתאים מהמזכירות האקדמית או ממנהל כח-אדם בפקולטה לרפואה.

2.1 עובדי האוניברסיטה הקבועים יכולים להסדיר את התשלום באמצעות ניכוי ממשכורתם, הניכוי ייעשה ב- 5 תשלומים שווים.

2.2 חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

2.2.1 זכאים להצטרף להסכם רכישת מנויים שנתיים מרוכזים בהתאם להסכם שנקבע עם הארגון (אינו כולל גמלאים).

2.2.2 ההסדר הינו למנוי למרכז וניתן לשדרגו בהתאם לתעריפים הקבועים לכך בכל מרכז ספורט.

2.2.3 המנוי הינו שנתי ואינו ניתן להקפאה או להארכה.

2.3 עובדים אשר יחתמו על התחייבות לתשלום על-ידי ניכוי מהשכר ו/או מהפיצויים (במקרה של אי פרעון התשלום), יהיו פטורים מתשלום דמי רישום, טיפול, גבייה ותקורה.

2.4 מורים או מרצים אורחים יוכלו להשתמש בשירותי הספורט על-ידי תשלום חודשי כמפורט בסעיף 2.5 לעובדים. מרצים שיתארחו בבית בלגיה או בית מאירסדורף, יוכלו לרכוש כרטיסים לבריכת השחייה במחיר שייקבע מפעם לפעם לכרטיסי אורח, עבור כל כניסה.

2.5 מחיר מנוי חודשי עומד על 420 ש"ח.

2.6 זכות השימוש במתקני המרכז הורחבה גם לדור שלישי (לנכדים) בכל גיל, ולבן/בת זוג של בת/בן העובד לפי תעריף בוגר.

2.7 עובדי החברות והעמותות של האוניברסיטה העברית וחברי ההנהלה בארגונים אלו, יהיו זכאים לרכישת מנוי במחיר עובד ובתוספת דמי הרשמה בגובה של 200 ש”ח בהתאם לרשימת הגופים שתאושר מידי שנה ע’’י היחידה לחברות ועמותות של האוניברסיטה.

2.8 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז, מעובד אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

3. לבוגרי האוניברסיטה

בוגרי האוניברסיטה יוכלו להירשם על-סמך הצגת תעודת בוגר האוניברסיטה (בעת ההרשמה בפעם הראשונה) וליהנות מתעריף מוזל וייחודי לבוגרי האוניברסיטה.

מחיר מנוי חודשי עומד על 450 ש"ח.

4. כללי

4.1 נכי צה”ל
זכאים להנחה בגובה אחוז הנכות עד ל-10% על שירותי הספורט, מקבוצת הזכאות אליה הם משתייכים. ההנחה הינה אישית לנכה בלבד אינו תקף למנוי לתקופה של פחות משנה לסטודנטים ולעובדי אוניברסיטה במנוי רווחה. יש לצרף לטופס ההרשמה צילום תעודת הנכה.

4.2 כרטיסי אורח
מנויים במרכז הספורט זכאים לרכוש כרטיסי אורח לבריכת-השחייה באותו מרכז. האורח נדרש לבוא לבריכת-השחייה בלוויית המארח (כפוף לתפוסת המקום). במהלך חודשי הקיץ תוגבל מכירת הכרטיסים והיא תעשה על בסיס הזמנה ורישום מראש, בהתאם למכסות הרישום שייקבעו.

4.3 ילדים ובני משפחה

4.3.1 ילדים עד גיל 18 או חיילים עד גיל 21, שנרשמים ללא בעל הזכאות, יחוייבו בתשלום המלא הנדרש מבעל הזכאות.

4.3.2 משפחה שתרשום זוג הורים ו-3 ילדים במחיר מלא לאותה קטגוריה, הילד הרביעי ואילך יהיו פטורים מתשלום, בתנאי שגיל הילדים נמוך מ-18, ואם הינם משרתים בצה”ל גילם נמוך מ-21. כל העובר גילאים אלה אינו נכלל בתחשיב זה.

4.3.3 ילדים שגילם נמוך משלוש שנים ייהנו מתשלום מופחת (למנוי על בריכת השחייה).4.3.4 ילדי מנויים אשר ישרתו בשירות חובה בצה”ל, או בשירות לאומי לבנות שישה חודשים לפחות מתקופת המנוי, ישלמו לפי תעריף לילדים עד גיל 18. יש לצרף אישור מצה”ל על שירות חובה (טופס 435/1) או אישור על שירות לאומי. ללא צירוף טופס 435/1 ייגבה המחיר המלא.

4.3.5 ילדים שגילם נמוך מגיל 12 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם.

4.4 ידועים בציבור
חברי קהילת האוניברסיטה (סטודנטים, עובדים או בוגרים) אשר מבקשים לרכוש מנוי עבור בן-זוג הידוע בציבור, יוכלו לעשות זאת באמצעות הצגת תצהיר מעורך-דין המאשר זאת והצגת תעודות זהות אשר מעידות על כתובת מגורים משותפת. (נוסח התצהיר נמצא במשרד הלקוחות במרכזי הספורט).

4.5 מסמכים דרושים

4.5.1 תעודת זהות של כל בני המשפחה (כולל פרטי הזהות של הילדים).

4.5.2 כרטיס תלמיד בתוקף (לסטודנטים).

4.5.3 אישור תשלום שכ”ל.

4.5.4 אישור רפואי לפעילות בחדר כושר.

4.6 מסירת כרטיס מנוי
כרטיס המנוי יוכן בעת ההרשמה אך ימסר למנוי לאחר הצגת אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר כושר בהתאם לחוק חדרי הכושר. במקרה זה יינתן לנרשמים אישור זמני לשבוע המאפשר להם להתאמן במרכז על בסיס מילוי הצהרה לאימון חד-פעמי. קבלה על תשלום איננה מהווה אישור כניסה למרכז.
כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש המנוי. יש לשמור את כרטיס המנוי גם במידה והמנוי לא מחודש באופן רציף. בכל מקרה של הנפקת כרטיס מנוי חדש, יחוייב המנוי ב-100 ש”ח.

4.7 אובדן כרטיס מנוי

4.7.1 במקרה של אובדן כרטיס (גניבה, השחתה וכו’) יש לדווח מיד למשרד הלקוחות.

4.7.2 הנפקת כרטיס חדש תחוייב בסכום אחיד של 100 ש”ח. בעל הכרטיס חייב לבוא אישית ולהציג תעודת זהות.

4.8 ביטול מנויים
המנוי הינו שנתי וביטולו יעשה בהתאם לחוק. (נוהל הטיפות בבקשות אלו בעמוד האחרון)

4.9 הקפאת מנויים

4.9.1 במסגרת המרכז פועלת ועדה לדיון במקרים חריגים, אשר מוסמכת לדון בפניות להקפאת מנוי.

4.9.2 במקרה של מחלה (אשר אורכה למעלה משבועיים) ניתן להגיש בקשה להקפאת המנוי לוועדת חריגים.

4.9.2.1 את הבקשה יש להעביר במכתב מודפס למשרד הלקוחות באופן אישי או בדואר אלקטרוני או בפקס ולצרף אישור רשמי על נייר מכתבים רשמי מודפס בעברית וחתום ע”י רופא מומחה.

4.9.2.2 הקפאת המנוי (באם אושרה) בגין תקופת אי השימוש תכנס לתוקפה רק לאחר הפקדת כרטיס המנוי במשרד הלקוחות.

4.9.3 נסיעות לחו”ל – נסיעה לחו”ל לתקופה של 21 יום ברצף, תזכה בהקפאת המנוי לתקופת ההעדרות.

4.9.4 הלקוח נדרש להציג אישורי טיסה (כרטיס טיסה, חתימות בדרכון) ולהגיש את בקשתו למשרד הלקוחות במכתב מודפס באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס.

4.10 כללי משמעת
(נוגעים לכל מתקני ושרותי עמותת קוסל בקמפוס ספרא, בהר הצופים ובמרכז הנופש רחובות).
העובר על תקנה מהתקנות צפוי לנקיטת צעדים משמעתיים כדלקמן:

 • שלילת זכות הכניסה למרכז על-פי החלטת מנהל המרכז, תעשה לאחר שימוע שיתקיים למנוי
 • זכותו של בעל המנוי המורחק להגיש ערעור על החלטת מנהל המרכז בפני מנכ”ל העמותה, את העירעור יש להגיש כשהוא מודפס.
 • אין האמור כדי למנוע העברת תלונות על סטודנט או עובד אוניברסיטה בגין הפרת הכללים והנהלים, לדיון בוועדת המשמעת של האוניברסיטה.

4.11 חופשות
מרכזי הספורט סגורים לפעילות במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב. בחופשת סוכות ופסח, יבוצע עידכון של שעות הפעילות והתאמתן לחג. מידע מעודכן ומפורט יימסר 14 יום לפני החג על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של העמותה. במרכז הנופש ברחובות, המרכז סגור ביום השואה ופתוח ביום העצמאות.

4.12 חל איסור מוחלט על צילום של מתאמנים/ות אחרים/ןת במתחם

 

מידע ותקנות השימוש

5. כללי

בכניסה למרכז יש להציג כרטיס מנוי אישי בר תוקף. לא ניתן להיכנס ללא הצגת מנוי.
5.1 משרד הלקוחות

5.1.1 ממוקם במבנה המשרדים ומאפשר לרכוש את כל סוגי השירותים ולקבל מידע מלא ומפורט אודותם. המנויים למרכז הספורט בקמפוס ספרא אינם מזכים בשימוש במרכז הספורט בהר-הצופים.

 • 15.1.2 ימים ושעות קבלה
 • יום א’ 18:00-11:00
 • ימים ב’-ד’ 18:00-09:00
 • יום ה’ 17:00-09:00

5.1.3 בשעות שמשרד הלקוחות סגור, ינתנו שרותי משרד בסיסיים בלובי הכניסה למרכז.

5.1.4 מספר הטלפון בלובי הקבלה: 588-1234 (02)

5.2 כללי מכירת כרטיסים חד פעמיים – המרכז מיועד לשרת את מנוייו. על-מנת שלא לפגוע בנוחיותם ותנאי פעילותם, מכירת הכרטיסים החד פעמיים נעשיית באופן מבוקר תוך הגבלת כמותם.

5.2.1 סטודנטים, תלמידי האוניברסיטה העברית – יכולים לרכוש כרטיס חד-פעמי בכל ימות השבוע, כולל בשבת לעצמם בלבד. צירוף אורח (אחד בלבד) יעשה באמצע השבוע בלבד ובתנאי שתפוסת המרכז באותו זמן תאפשר זאת.

5.2.2 מנויי מרכז לרנר, מבוגרים בלבד, יוכלו לרכוש כרטיס חד-פעמי. כניסת האורח למרכז תעשה בליווי המנוי המבוגר בלבד. הכרטיס הראשון ימכר במחיר מוזל והאחרים במחיר מלא.

5.2.3 גימלאי המנהל הקהילתי של הגבעה הצרפתית – יכולים להכנס עם כרטיסים חד-פעמיים בימים א’-ה’ בלבד עד לשעה 15:00. בדלפק הקבלה נדרשת הצגת תעודת זהות המעידה על גיל האורח: לנשים מעל גיל 60, לגברים מעל גיל 65 ובצירוף כתובת מגוריהם בשכונה. כרטיסים אילו נמכרים במשרדי המנהל הקהילתי בלבד.

5.2.4 מכירת כרטיסי כניסה חד-פעמיים לימי שישי ושבת הינה מוגבלת. לא ימכרו כרטיסים בימי שישי החל משעה 12:00 ובימי שבת, כרטיסים אלו ימכרו רק לאחר הזמנה מראש ובאישור מנהל המרכז. הזמנות ניתן לבצע מיום ראשון באותו שבוע והן תעשנה על בסיס כל הקודם זוכה ועד למילוי מכסת האורחים שתקבע לכל יום פעילות.

5.2.5 מנויי המרכז – יכולים לרכוש כרטיס חד-פעמי לבן/לבת חייל/חיילת בשירות חובה בלבד. זאת בכפוף להצגת תעודת חוגר. כניסת החייל/ת תעשה בליווי בן/בת המשפחה. (מחיר כרטיס בשנת תשע”ט עומד על 60 ש”ח).

5.2.6 ילדים ונערים עד גיל 18 אינם יכולים לרכוש כרטיס כניסה חד-פעמי ולא ניתן להכניסם כאורחים של בני נוער אחרים. (מחיר כרטיס עומד על 60 ש”ח).

5.2.7 מרכז לרנר רשאי לשנות כללים אילו מעת לעת (כולל עידכון המחירים). שינויים אילו יפורסמו על לוח המודעות במרכז.

5.2.8 שיעורים בסטודיו – כרטיסי כניסה חד-פעמיים ניתן לרכוש בדלפק הכניסה למרכז, למעוניינים להשתתף בשיעורים אשר אינם חברים במרכז, הכניסה תעשה 15 דקות לפני השיעור והיא מיועדת להשתתפות בשיעור בלבד, כרטיס הכניסה אינו מזכה בכל זכות שימוש בשאר מתקני המרכז או בציוד.
משתתף שאינו מנוי במרכז חייב להפקיד תעודה מזהה בדלפק הכניסה, אשר תוחזר למתאמן עד 20 דקות לאחר סיום השיעור, מתאמן שלא יצא מהמרכז עד שעה זו יחוייב בנוסף במחיר כרטיס כניסה למרכז.

5.3 ילדים ובני משפחה

5.3.1 ילדים עד גיל 18 או חיילים עד גיל 21, שנרשמים ללא בעל הזכאות, יחוייבו בתשלום המלא הנדרש מבעל הזכאות.

5.3.2 משפחה שתרשום זוג הורים ו-3 ילדים במחיר מלא לאותה קטגוריה, הילד הרביעי ואילך יהיו פטורים מתשלום, בתנאי שגיל הילדים פחות מ-18, ואם הינם משרתים בצה”ל גילם פחות מ- 21. כל העובר גילאים אלה אינו נכלל בתחשיב זה.

5.3.3 ילדים שגילם נמוך משלוש שנים ייהנו מתשלום מופחת (למנוי על בריכת השחייה).

5.3.4 בני מנויים בשירות חובה בצה”ל, או בשירות לאומי לבנות אשר יתרת השירות הסדיר שלהם תהיה לפחות 6 חודשים מיום רכישת המנוי, ישלמו לפי תעריף לילדים עד גיל 18. יש לצרף אישור מצה”ל על שירות חובה (טופס 435/1) או אישור על שירות לאומי. ללא צירוף טופס 435/1 ייגבה המחיר המלא.
5.3.5 ילדים שגילם נמוך מגיל 12 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם.

5.3.6 מנוי לילד שנרכש במחיר מופחת (על בסיס המנוי בוגר) תוקפו יסתיים עם סיום תוקף מנוי המבוגר (בעל הזכאות).

5.4 כללי פעילות ילדים ובני נוער במרכז לרנר

5.4.1 מנויים אישיים ימכרו לגילאי 17 ומעלה, לא תותר כניסת ושהיית ילדים עד גיל 17 ללא ליווי מבוגר.

5.4.2 מנוי משפחתי שיכלול הורה + ילד יימכר, כאשר הכניסה למרכז והשהייה של נער/ה עד גיל 17 מותרת בלוויית הורה בלבד.

5.4.3 נערים אשר ירכשו מנוי ויחרגו מנהלי הפעילות, המנוי שלהם יבוטל ויוחזרו להם דמי ההרשמה בניכוי הסכומים המתחייבים.

5.5 מגרש חנייה

5.5.1 יש לנהוג כדלקמן:

 • הכניסה למגרש לבעלי מנויים למרכז לרנר בלבד.
 • אין להחנות את הרכב בחניית נכים.
 • יש לחנות אך ורק במקומות המסומנים.
 • יש להשמע להוראות המאבטחים ולשתף פעולה באופן מלא, בהליכי הבידוק הבטחוני.
 • חניית אופנועים וקטנועים במתקנים ובסימונים המיועדים לכך בלבד.
 • יש לפנות את כל הרכבים בסיום יום הפעילות. רכבים שלא יפונו עד מועד סגירת המרכז יגררו על חשבון בעל הרכב.
 • יש להמנע מהשלכת לכלוך מהרכב.
 • הנהלת המרכז אינה אחראית על המכוניות החונות במגרש ועל תכולתן, מומלץ לא להשאיר בהן חפצי ערך.
 • מנויים שיחנו את רכבם במקומות לא מסומנים או בסימוני אדום לבן יוזמנו לבירור משמעתי ועד מועד זה הם יושעו מפעילות במרכז.

5.6 העישון אסור בכל תחומי מרכז לרנר, כולל במגרשי החנייה, במגרשי הטניס ובשטחים הפתוחים.

5.7 שימוש בטלפונים סלולרים – השימוש בטלפונים סלולרים באולמות הספורט, במרכז הכושר, בריכת-השחייה, הלובי, המלתחות וכל שטח המבנה אסור לחלוטין.

5.8 האכילה בפינות הישיבה שממוקמות במרכז (בשטח הבנוי) אסורה.

5.9 הכנסת צידניות, ארגזי מזון או סלי מזון לשטח המרכז אסורה לחלוטין.

5.10 אבידות

5.10.1 מנויים אשר איבדו חפצים במרכז, מתבקשים לפנות לקבלה ולהציג סימני זיהוי כנדרש. המרכז אינו אחראי על חפצים שאבדו. חפצים אילו יועברו למחסן כללי ולאחר חודשיים יתרמו למוסדות בעלי אופי ערכי חברתי.

5.10.2 יש לדווח על כל אבדה לעובד הדלפק בכניסה למרכז. לא ניתן להשאיר דברי ערך למשמרת בדלפק הקבלה.

5.11 השימוש במלתחות

5.11.1 מלתחות בריכת השחייה – מיועדות למשתמשי בריכת-השחייה.

5.11.1.1 תאי איחסון – הותקנו בפרוזדור בריכת השחייה לשימוש אישי במהלך השהייה בלבד. השימוש בתא מחייב הכנסת 10 ש”ח לשם נעילת התא. עם פתיחתו מחדש 10 השקלים יוחזרו למשתמש. תאים שלא יפונו על-ידי הלקוחות עם יציאתם מהמרכז, יפונו על-ידי צוות המרכז באותו יום עם סגירת המרכז, והמנוי יחוייב ב- 100 ש”ח דמי פינוי התא ואיחסון הציוד. שיתוף הפעולה שלכם בהנהגת שירות זה חיוני ביותר.

5.11.1.2 השארת חפצים במלתחה בזמן הפעילות אסורה לחלוטין, המרכז לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן החפצים שהושארו מחוץ לתאי האיחסון. חפצים שיושארו יפונו מהמקום ע”י צוות עובדי המרכז.

5.11.1.3 ארונות תלייה – לרשות המנויים עומדים ארונות תלייה אשר מיועדים לאפשר לכם לתלות מעילים ומקטורנים.

5.11.2 מלתחות מרכז הכושר – מיועדות למשתמשי מרכז הכושר, השיעורים ומתאמני אולם הספורט (למשתמשים מגיל 18 ומעלה בלבד), ארונות האיחסון מיועדים לחברי מועדון הבריאות בלבד, לרשות שאר המשתמשים, עומדים תאי איחסון לשימוש חד-פעמי, בפרוזדור המעבר למלתחות הבריכה.

5.11.3 המלתחות מיועדות לרווחת המשתמשים ועל כן אין להשאיר כל חפצים במלתחות בזמן יציאתך לפעילות (כולל נעליים). צוות עובדי המרכז הונחה לפנות את כל החפצים שיושארו במלתחה.

5.12 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז מסטודנט או מעובד, אשר מעמדם באוניברסיטה השתנה, אחר הרשמתם למרכז, או לדרוש מהם תשלום בהתאם למעמדם המעודכן באוניברסיטה.

5.13 הכנסת בעלי חיים לשטח המרכז באיזור הבנוי והפתוח אסורה בהחלט.

5.14 כללי התנהגות – מנויי המרכז והאורחים חייבים לפעול בהתאם לנוהלי הפעילות במקום ולציית להנחיות/בקשות/דרישות צוות העובדים, לתקנות חוק הספורט ולכל כללי הזהירות והבטיחות שקיימים במקום ויפורסמו מעת לעת.

6. הסטודיו של חלי

מציע מגוון עשיר של שיעורים, שמתקיימים באולם הסטודיו, באולם המרכזי ובבריכת השחייה. הכניסה לשיעורים כנגד רכישת כרטיס כניסה חד-פעמי או כרטיסיה, והצגת השובר לפני תחילת השיעור למדריך/ה. לחברי מועדון הבריאות ההשתתפות בשיעורים מהווה חלק ממחיר המנוי וכרוכה בהצגת שובר השתתפות, אותו מקבלים בדלפק הקבלה ויש להציג אותו לפני תחילת השיעור למדריך/ה. התוכנית תעודכן מעת לעת ותפורסם באתר האינטרנט ובלוחות המודעות.
הנהלת המרכז רשאית לעדכן את תוכנית השיעורים תוך פרסום תוכנית הפעילות מראש.
בימי חול המועד סוכות ופסח וערבי חג וחג לא תתקיים פעילות בסטודיו.

 

7. בריכת השחייה

7.1 מידע,

שעות פעילות בריכת השחייה, לחץ כאן

7.1.1 שחייה חופשית – בבריכה מותקנים מסלולי שחייה שנועדו לשוחים לאורך בריכת השחייה בלבד. השחייה בצידו הימני של המסלול וכנגד כיוון השעון, הכניסה, המעבר והשימוש במסלולים אלה אסורה לציבור שאינו שוחה לאורך, בימים ובשעות בהם מורכב מסלול ההפרדה. הנהלת המרכז תשקול להקצות בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט שעות לרחצה משפחתית, בשעות אילו יוסרו מסלולי ההפרדה ולא תתקיים שחייה לאורך הבריכה.

7.1.2 בימים שישי-שבת, מרכז הספורט במקביל לזמן סיום הרחצה בבריכת השחיה. המנויים מתבקשים להשלים את יציאתם מהמלתחות עד למועד הסגירה, כאמור.

7.1.3 מידע לגבי שעות פעילות חופשיות בבריכת השחייה ניתן לקבל על-ידי משיבון, בטלפון מס: 588-1234 (02) או באתר האינטרנט של העמותה, באתר זה נמצא לוח הזמנים אותו יכול המנוי להוריד בעצמו.

7.1.4 יש לעקוב אחר השינויים בשעות הפתיחה של בריכת השחייה אשר יפורסמו על לוחות המודעות בבריכת השחייה.

7.1.5 סאונה יבשה עומדת לרשות המנויים.

7.1.5.1 יש להקפיד להכנס לסאונה עם מגבת.

7.1.5.2 אסורה שפיכת מים או נותני ריח על אבני הסאונה.

7.1.5.3 בכניסה ובשימוש בסאונה חובה לנהוג לפי הכללים שמפורסמים במקום.

7.1.6 שימוש בטלפון סלולארי אסור ברציפי בריכת השחייה או בסאונה.

7.1.7 על בעל המנוי להציג את כרטיס המנוי בפני אנשי צוות הבריכה בכל עת שיתבקש לעשות זאת ולמסרו לידיהם לשם בירורים, בהתאם להנחיותיהם.

7.1.8 הערות:

 • מייבשי שיער מיועדים לייבוש השיער בלבד, אין להשתמש בהם לצורך ייבוש בגדי-ים, מגבות וכו’.
 • מייבש בגדי-הים מותקן בפורזדור בריכת השחייה, יש להפעיל את המכונה בהתאם לכללים שמוצגים מעל המכונה. השימוש במכונה באחריות המשתמשים.
 • האכילה והשתייה בתחומי בריכת השחייה אסורים.
 • נהג בזהירות ביציאה מבריכת השחייה למדשאה ובחזרה, הכניסה מהדלתות הפתוחות לכך בלבד.
 • בחזרה מהמדשאה לבריכת השחייה חובה להשטף על-מנת למנוע הכנסת לכלוך לבריכת השחייה.
 • על המתרחצים לחסוך במים ככל האפשר בעת המקלחת ובשימוש בברזים שונים.
 • על המתרחצים להימנע מגרימת נזק למתקני בריכת השחייה השונים על-ידי שימוש שלא כהלכה או על-ידי העתקת מתקנים ממקומם.
 • נאסר שימוש במתקן גריל בכל שטח המרכז.

7.1.11 שירות מגבות – ניתן לחברי מועדון הבריאות, מנוי המועדון זכאי לקבל מגבת אישית מעובדת לובי הכניסה, כנגד מסירת כרטיס החבר. עם סיום השימוש בה ובכפוף להשבת המגבת יוחזר כרטיס החבר. מנוי שלא יחזיר את המגבת יחוייב ב-40 ש”ח.

7.1.11 שיעורי שחיה – במרכז מוצעים שיעורי שחיה באמצעות ביה”ס “נולד לשחות”. התשלום וקבלת כרטיס זיהוי במשרד הלקוחות. לצורך פעילות זו יוקצה ממסלול שחיה בחלק משעות היום.

7.2 תקנות השימוש

7.2.1 כללי בטיחות

 • הישמע לכל הוראות המצילים ואנשי צוות בריכת השחייה. צוות בריכת השחייה רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך.
 • וודא כי המים עמוקים במידה מספקת במקום בו אתה קופץ למים. אל תקפוץ קפיצת ראש למים אלא ליד המים העמוקים. אסור לקפוץ למים מדפנות הרוחב.
 • וודא יכולתך לשחות. השאר בתחום המים הרדודים אם הינך לומד שחייה או שחיין מתחיל. אל תעבור לתחום המים העמוקים ואל תשחה או תקפוץ לפני שתהיה בטוח ביכולתך לשחות בצורה ניאותה.
 • היה אדיב והתחשב באחרים בעת שהייתך בבריכת השחייה.
 • אין להיכנס למי בריכת השחייה ללא נוכחות מציל.
 • ריצה או משחק כלשהו על הרציפים מסביב למי בריכת השחייה אסורים בהחלט, וכן נאסר להיתלות על המקפצות ועל מעקה המקפצות.
 • לימוד שחייה מותר רק על-ידי מי שאושר לכך על-ידי מנהל מרכז לרנר. ההרשמה לשיעורים אילו תיעשה במשרד הלקוחות בלבד.
 • משחקי כדור או כל משחק אחר במי בריכת השחייה אסורים.
 • אין להכניס לשטח בריכת השחייה אביזרים כלשהם לצלילה או לציפה על המים (כמו מסכות צלילה, סנפירים, סירות גומי או אחרות, קרשי ציפה וכדומה), אלא באישור המציל.
 • הקפיצה מן המקפצות תוגבל בהתאם לשיקול דעתו של המציל, כאשר השיקול המרכזי הוא לאפשר שחייה חופשית ובטוחה בבריכת השחייה.

7.2.2 כללי היגיינה

 • השתמש בחדרי השירותים לפני כניסתך לבריכת השחייה.
 • שטוף גופך כהלכה לפני הכניסה לבריכת השחייה לשירותך מקלחת בכניסה לבריכת השחייה. אם יצאת מן הבריכה מסיבה כלשהי, חזור ושטוף עצמך שנית עם שובך.
 • יש להימנע מלירוק למים או בשטח בריכת השחייה.
 • הימנע מכניסה לבריכת השחייה בעת מחלה או הרגשת חולשה, הצטננות, מחלת אוזניים או מחלת עור.
 • הכניסה לבריכת השחייה עם חבישה כלשהי על הגוף אסורה בהחלט.
 • אכילה, לעיסה ועישון בתחום בריכת השחייה אסורים בהחלט.
 • בהתאם לתקנות משרד הבריאות, חייבים בעלי שיער ארוך (גברים ונשים) לחבוש כובעי שחייה בעת הכניסה למים.
 • הכניסה לבריכת השחייה עם בגד-ים בלבד!
 • הכניסה לשטח רציפי בריכת השחייה בנעלי רחוב אסורה לחלוטין.
 • שמור על הניקיון בשטח בריכת השחייה, על הרציפים ובמדשאה.

7.2.3 כללי זהירות

 • בדיקה רפואית, מומלץ להיבדק בכל שנה. 
 • הימנע מכניסה בקיבה מלאה. המתן לפחות שעה אחרי ארוחה משביעה.
 • הימנע משהיה ממושכת על רציפי בריכת השחייה כשהינך רטוב. רצוי להשתמש במגבת בעת המנוחות בין שחייה לשחייה.
 • במקרה של התכווצות שריר, התקדם מיד לשפת בריכת השחייה והיעזר במציל.
 • עליך להשאיר את חפציך בארונות האיחסון המיועדים לכך בפרוזדור בריכת השחייה. עם זאת, מרכז לרנר אינו אחראי לאובדן ציוד או לנזק כלשהו שעלול להיגרם לרכושך.

7.2.4 מדשאת בריכת השחייה

 • תפתח לשימוש הציבור בשעות שיקבעו על-ידי הנהלת המרכז, ככלל בשעות 17:00-09:00.
 • אין להכנס מהמדשאה לבריכת השחייה ללא שטיפת רגליים.
 • משחקי כדור (כולל משחקי מחבט וכו’) אסורים לחלוטין במדשאת בריכת השחייה. המדשאה מיועדת למנוחה בלבד (המעוניינים במשחקי מחבט יוכלו לעשות זאת במגרשי הטניס בלבד).
 • אין להיתלות על השימשיות ואין לבצע עליהן כל תרגילי אימון.

7.2.5 שירותי מזון 

 • יהיו זמינים לרשותכם לפי לוח זמני הפעילות שיפורסמו במקום ובאתר העמותה.
 • אין לצורך שירותי מזון בבגד-ים או יחפים או ללא בגדים הן על פלג הגוף העליון והן התחתון.

7.3 נגישות נכים

7.3.1 כניסת נכים מיועדת לנכים בלבד, בכפוף להצגת תעודת מנוי מיוחדת שתונפק במשרד הלקוחות בהתאם להצגת אישור נכות. היציאה מדלת זו כרוכה בהצגת תעודת המנוי המיוחדת.

7.3.2 המעלית מאפשרת הגעה לקומות הכושר.

7.3.3 המרכז מפוקח ומבוקר באמצעות מצלמות אבטחה, הנכם מתבקשים לשמור בקפדנות על כללי הפעילות.

 

8. מרכז הכושר

מרכז הכושר נבנה ועוצב ברמה המתקדמת ביותר בעולם, תוך התייחסות מרבית לצורכי המתאמנים. ציוד הכושר האירובי (מסילות ריצה, מכשירים אלפיטיים, מכשירי ה-vario והאופניים) הם האיכותיים והמתקדמים מסוגם בעולם. המכשירים מתוצרת חברת “טכנו ג’ים” ו-"פריקור" ומכשירי המשקולות החופשיים כוללים מכשירים מתוצרת חברת Hammer ומתוצרת חברת Technogym.

מדריכי הכושר עומדים לרשות המנויים, למתן הדרכה, ייעוץ והכוונה.

8.1 לשעות פעילות מרכז הכושר, לחץ כאן

*בחודשי הקיץ יתכנו שינויים בשעות הפעילות

8.2 במסגרת הפעילות במרכז הכושר על המנויים להקפיד על הנהלים הבאים:

8.2.1 בכניסה למרכז נא המתן בדלפק הקבלה למדריך. מתאמנים חדשים נדרשים להציג את כרטיס המנוי הקבוע או טופס הצהרה לאימון חד פעמי, על מנת לקיים שיעור היכרות עם המדריך ולמלא את טופס האימון האישי.

8.2.2 הפעילות במרכז הכושר תעשה בתלבושת ספורטיבית מלאה ובנעלי ספורט.

8.2.3 הכניסה מותרת מגיל 18 ומעלה, ילדים/ילדות מתחת לגיל 18 אינם רשאים להיכנס.

8.2.4 לעיסת מסטיק אסורה לחלוטין.

8.2.5 יש למלא שאלון בריאות או לחילופין להציג אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר הכושר לפני האימון הראשון (בהתאם לחוק חדרי הכושר).

8.2.6 מתאמנים אשר מלאו להם 50 שנה מומלץ להבדק מידי שנה בדיקת כשרות רפואית.

8.2.7 מנויים אשר מצב בריאותם השתנה במהלך תקופת החברות במרכז, נדרשים להעביר למשרד הלקוחות במרכז אישור רפואי מתאים ומפורט על מנת לבחון את מידת התאמתם להמשך אימון במרכז הכושר.

8.2.8 אנא פנו את המכשירים בסיום הסט ואפשרו למנויים נוספים להנות מהמכשירים בזמן ההפוגה. השימוש בכל המכשירים מחייבת שימוש במגבת גדולה ופריסתה על המיכשור.

8.2.9 הפעילות במכשירים האירוביים (מסילת ריצה, אליפטי, מכשירי VARIO, אופניים) מוגבלת ל-30 דקות למכשיר.

8.2.10 הכנסת מזון וכוסות שתייה אסורה. לרשותכם מכשירי מי קר. (ניתן להשתמש במכלי שתייה אישיים).

8.2.11 השימוש בטלפונים סלולאריים במרכז הכושר אסור לחלוטין.

8.2.12 חובה להישמע להוראות המדריך/ה.

8.2.13 משקולות חופשיים:

8.2.13.1 במהלך אימון עם משקולות יש להקפיד על מרווח בטיחות מהמתאמנים האחרים.

8.2.13.2 בעבודה עם משקולות על מוט יש לוודא סגירת הסוגרים היטב.

8.2.13.3 כל מתאמן נדרש להקפיד על החזרת המשקולות למקומן בתום הפעילות.

8.2.13.4 אין להוציא משקולות יד או אחרות ממתחם המשקולות החופשיים.

8.2.14 מתחם גמישות ומתיחות – אין להוציא או להכניס מכשירים למתחם זה.

8.3 מיזוג אוויר: הטמפרטורה במרכז הכושר הינה קבועה מראש (20 מעלות).

8.4 שידורי טלוויזיה ומוסיקה:

8.4.1 באולם מותקנים מכשירי שמע אישיים ומסכים אישיים בחלק ממכשירי הכושר האירוביים. בנוסף תושמע באולם מוסיקת רקע.

8.4.2 מערכת הגברת הקול תופעל בהתאם לאופי המקום והחלטות הנהלת המרכז.

8.4.3 הנהלת המרכז רשאית להחליף מעת לעת את התוכניות וערוצי הטלוויזיה שישודרו.

8.4.4 מסכי טלוויזיה מרכזיים מופנים למספר מתאמנים ועל כן הינם נדרשים להקפיד על כללי הפעילות במקום, מתאמנים או מדריכים אינם יכולים לשנות את התחנות או השידורים באופן עצמאי.

8.5 הדרכה
מרכז הכושר תוכנן, עוצב ונבנה ברמה המתקדמת בעולם, לרשות המתאמנים ציוד כושר איכותי ומגוון. מדריכי הכושר הינם מהאיכותיים בתחום, נא שתפו איתנו פעולה ליצירת אווירה אקדמית-ספורטיבית נעימה, שתאפשר לכולכם להפיק את מירב התועלת וההנאה מהפעילות באולם.
צוות המדריכים המקצועי עומד לרשותכם להדרכה ולהכוונה בהתאם לאפשרויות הבאות:

8.5.1 השימוש במכשירים – בניית תוכנית אימון אישית בהתאם למאפייני, צורכי ומטרות המתאמן/ת. התוכניות שתבננה תהיינה תחת מעקב המדריך/ה באולם הכושר ותעודכנה על ידו/ה במסגרת פגישה מתואמת של “עדכון תוכנית אימונים” לאחר תקופה מסוימת, שירות זה כלול במנוי השנתי והוא ניתן ללא תשלום נוסף.

8.5.2 Personal training – המרכז מציע למנויים המעוניינים בכך שירותי מדריך אישי (כרוך בתשלום). פרטים מלאים והרשמה במשרד הלקוחות.

8.6 ומה עושים עם התיקים והציוד האישי?
בכניסה למרכז הכושר בשתי הקומות הותקנו ארונות המאפשרים לכם לאחסן בהם תיקים, משקפיים, טלפונים סלולאריים ועוד. יש להימנע מהנחת כל פריטי ציוד במקומות אחרים ברחבי המרכז , אך יחד עם זאת הציוד הוא באחריות המתאמן והנהלת המרכז אינה אחראית עליו.

 

9. מועדון הטניס ע”ש גילבארט

9.1 מגרשי הטניס הינם חלק ממרכז הספורט בהר-הצופים.

9.2 מנויי המרכז חייבים להציג את כרטיס המנוי לפני כל כניסה. אורחים המשלמים לכניסה חד-פעמית חייבים להציג את הקבלה על התשלום לפני הכניסה ולשמור על הקבלה עד לסיום המשחק.

9.3 בקרת כניסה – הכניסה בשעות שבהן עמדת הבקרה אינה מאוישת נעשית באמצעות בקרת כניסה אוטומטית בהתאם לכללים הבאים:

9.3.1 צילצול במערכת האינטרקום לדלפק הלובי במרכז.

9.3.2 המנוי מתבקש להניח את כרטיס המנוי מתחת לקורא הכרטיסים הנמצא בכניסה למגרשי הטניס, עם קבלת אישור המערכת, הפקיד/ה יפתחו את דלת הכניסה.

9.3.3 כרטיס חד פעמי ניתן לרכוש בדלפק הכניסה למרכז לרנר, יש להתקשר באינטרקום לדלפק הקבלה בלובי המרכז.

9.3.4 הכניסה מפוקחת באמצעים אלקטרוניים. חריגה מהכללים תחייב נקיטת צעדים כנגד משיגי הגבול.

9.3.5 כרטיסיה (לכניסה רב פעמית) ניתן למימוש ע"י צילצול במערכת האינטרקום לדלפק הלובי במרכז.

9.4 הלבוש המחייב במגרשי הטניס הינו נעלי טניס, מכנסיים קצרים וחולצה.

9.5 הזמנה מוקדמת הינה זכות של מנויים ובעלי כרטיסיה בתוקף בלבד ותעשה בדלפק הקבלה במרכז הטניס בהר-הצופים, ניתן לבצע הרשמה 7 ימים מראש (בעלי כרטיסיה 72 שעות מראש בלבד), בימים א’-ה’ בשעות 22:00-15:00, בטלפון 588-2796 או באופן אישי. בעתיד הקרוב מתוכננת הזמנת מגרשים באמצעות האינטרנט, זאת על-מנת להקל על ציבור המנויים.

9.6 הזמנה מוקדמת למנויים הינה ל-60 דקות בלבד לכל יום.

9.7 יש לציין על טופס ההזמנה את השם המלא (פרטי ומשפחה) של שני בני הזוג המזמינים, בצירוף מספר כרטיס המנוי.

9.8 יחידת משחק מסתיימת בשעה עגולה.

9.9 במשחקי יחידים יש לשחק לפי התקנות הבאות:

9.9.1 בכל מקרה, בין אם היתה הזמנה מראש ובין אם לא היתה כזו, על 2 השחקנים, במקרה של משחק יחיד, לפנות את המגרש עם תום מועד של 60 דקות, בהתאם לשעות הנקובות על גבי טופס הזמנת מגרש, אלא אם אין ביקוש למגרש, בשעות היום בלבד. בעת משחק עם תאורה יש לפנות את המגרש בתום 60 דקות, או לבצע תשלום בגין שעת פעילות נוספת.

9.9.2 זוג שהתחיל במשחק לאחר תחילת השעה העגולה, זמן זה יופחת מזמן משחקו ועליו לפנות את המגרש בשעה העגולה, זאת אם קיים ביקוש למגרש מצד אחרים.

9.9.3 הזמנת מגרש ל-60 דקות על-ידי שחקן אחד, והזמנת המגרש 60 דקות מיד לאחריו על-ידי שחקן אחר, מתוך מגמה להבטיח רצף של 2 שעות משחק על-ידי 2 שחקנים בלבד – אסורה לחלוטין.

9.9.4 מגרש שהוזמן מראש והמזמינים לא הופיעו בשעה היעודה, או תוך 10 דקות לאחריה, המגרש יחשב כפנוי ויוקצה לשימוש חליפי.

9.10 במשחקי זוגות יש לפעול בהתאם לתקנות לגבי משחקי יחידים.

9.11 הנהלת המרכז רשאית לקיים מפעלי ספורט או שיעורים מאורגנים מטעמה במגרשים, הפעילות תשובץ על-גבי טופס הזמנת המגרשים.על השחקנים מוטלת החובה להישמע להוראות אנשי צוות המרכז בנדון.

9.12 הוזמן מגרש ולמזמין אין אפשרות להתייצב למשחק, עליו להודיע על כך לפחות 24 שעות מראש לדלפק ההזמנות בטניס ולבטל את הזמנת המגרש (כדי לאפשר הזמנתו על-ידי אחרים). בעלי כרטיסיה לא יוכלו לבטל וכרטיסם יחוייב בגין הפעילות המוזמנת.

9.13 בשעות שבהן דלפק הטניס אינו מאוייש, ניתן לרכוש כרטיסיות וכרטיסים חד-פעמיים בדלפק הכניסה למרכז לרנר, המעוניינים לשחק בשעות אלו נדרשים להגיע לדלפק הכניסה למרכז לרנר ולבצע את התשלום בגין המשחק מראש.

9.14 השימוש במגרשי הטניס מותר לבעלי מנויים בתוקף במרכז לרנר או לרוכשים כרטיסיה מתאימה או למשלמים לפני המשחק לכניסה חד-פעמית ויש בידם קבלה על התשלום שיש להציגה לפי דרישת צוות העובדים.

9.15 מנויי מרכז הספורט בקרית ספרא אינם זכאים להשתמש במועדון הטניס בהר-הצופים.

9.16 אכילה, לעיסה ועישון בתחום מגרשי הטניס אסורים לחלוטין. אין להכניס פחיות ו/או בקבוקי שתייה מזכוכית לתחומי המגרשים. בתחומי המגרשים ניתן לשתות מים בלבד בבקבוקי פלסטיק. בתחומי מועדון הטניס מותקנים לרשותכם שני מתקני שתייה קרה.

9.17 הכניסה לתחומי המגרשים הינה לשחקנים המשחקים בלבד. בני משפחה כולל ילדים מתבקשים להשאר מחוץ לתחומי המגרשים.

9.18 אין לשחק על מגרש רטוב, דבר הגורם נזק לציפוי המגרש. נא לפנות לאחראי במקום לקבל המכשיר המיוחד המאפשר פיזור השלוליות. בכל מקרה, השימוש במגרש יותר כשהוא יבש לגמרי.

9.19 לימוד טניס בתשלום במגרש הטניס מאושר אך ורק למאמנים שאושרו על-ידי מנהל המרכז ואשר הזמינו מגרש ושילמו על זכות השימוש בו.

9.20 ניתן להשתמש בכל מגרש ב-6 כדורי טניס בלבד.

9.21 יש לשמור על הניקיון בכל תחומי המגרשים והשטח מסביב למגרשים. יש להימנע מפיזור אשפה בשטח ויש להשתמש בפחי הזבל המיועדים לכך.

9.22 יש להימנע מהפרעה כל-שהיא למשחקים במגרשים הסמוכים. כמו כן יש להימנע מצעקות בשטחי המרכז.

9.23 יש להימנע מזריקה או הטחה של המחבט על ריצפת המגרש.

9.24 יש להישמע להוראות עובדי המרכז. צוות העובדים רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך, ויש למלא באופן מוחלט כל ההוראות שפורסמו במסמך זה או שניתנו על-ידי צוות העובדים. ניתן לקיים בירור עם מנהל מרכז לרנר לגבי השגות שיש למשתמשים לגבי הוראות נוספות של צוות העובדים שלא פורטו במסמך זה, אך בכל מקרה אין להפר ההוראות של צוות העובדים אם לא שונו. מנויים יוכלו להזמין מגרש למשחק עד 3 פעמים בשבוע. יש להימנע מרישום מנויים למשחק מעבר ל-3 פעמים בשבוע.

9.25 משחק עם תאורה – בעלי כרטיס מנוי שנתי יידרשו לתשלום נוסף בשעות שבהן נדרשת הפעלת תאורה. בעלי כרטיסיות יוכלו להזמין מגרש לשעות הערב 72 שעות לפני המועד המבוקש ויהיו חייבים בתשלום נוסף עבור התאורה.

9.26 שחקנים שיכנסו למגרשים ללא מנוי בתוקף וללא ביצוע הסדרי התשלום המתחייבים, יחוייבו בתשלום של שלוש שעות משחק.

9.27 מנהל מרכז לרנר רשאי לשלול זכות השימוש במגרשי הטניס לפרקי זמן, כפי שיחליט, בתנאי שלא יעלו על שלושה חודשים ממועד שלילת זכותו של בעל המנוי ו/או הנכנסים לפי תשלום לכל כניסה.

9.28 שחקנים במשחקי כדור, שיש בידם אישור למשחקי כדור, כמו קט-רגל ואשר הסדירו את התשלום הנדרש, חייבים לשחק במגרשים המיועדים לכך בלבד ובשעות ובימים שאושרו למשחקם. הסדרי הזמנת המגרשים יעשו בתאום עם רכזת מרכז הטניס.

9.28.1 בעלי מנוי במרכז לרנר יהיו פטורים מתשלום על משחק קט-רגל ויוכלו לשחק במגרשים הפתוחים על בסיס מקום פנוי בלבד. בגין שימוש בתאורה ידרש תשלום של 150 ש”ח לשעה למגרש (מעודכן לשנת תשע"ט).

9.29 בשעות שבהן שער הכניסה מהחנייה סגור, נאסר השימוש גם במגרשי הטניס.

9.30 מכירת כדורי טניס – תעשה בדלפק מגרשי הטניס או בחנות למוצרי ספורט שממוקמת בכניסה למרכז הספורט.

9.30.1 הדרכת טניס ללא אישור, תגרור חיוב אוטומטי במחיר של 6 כניסות עם תאורה, בגין כל שעת שימוש במגרש, ונקיטת הליכים משפטיים כנגד משיגי הגבול.

לשעות פעילות מגרשי הטניס, לחץ כאן

10. נוהל ביטול מנוי שנתי למרכזי הספורט

(מבוסס על חוק הגנת הצרכן שנכנס לתוקפו בספטמבר 2014)
כללים אלו יחולו על כל סוגי המנויים שנמכרים על-ידי עמותת קוסל, כולל מנוי חצי שנתי ופעילויות קבוצות הספורט התחרותי.

10.1 דרכי מסירת הודעת הביטול למרכזי הספורט
דואר רשום, דואר אלקטרוני או באמצעות הפקסימיליה, מסירה במשרד הלקוחות.
יש לוודא הופעת תאריך על מכתב הפנייה של הלקוח.

10.2 תוקף ביטול המנוי
בקשת הביטול נכנסת לתוקפה בתום חודש ממועד מסירתה. החישוב יבוצע על בסיס ימי הפעילות.

10.3 אופן חישוב החיוב הכספי

10.3.1 תשלום בגין מלוא התקופה מרכישת המנוי עד כניסת הביטול לתוקף, בהתאם לתעריף השנתי שנקבע למנוי בעת רכישתו (מחיר רכישת המנוי השנתי או החצי-שנתי לחלק למספר החודשים שבגינם נעשה החיוב).

10.3.2 דמי ביטול (יתווספו בנוסף לסכומים המחושבים בסעיף 3.1) – העמותה תגבה את המחיר שנקבע לרכישה חודשית – מחיר המנוי לפי מחיר חודש במנוי השנתי (1/12 ממחיר המנוי השנתי) x מספר החודשים שבהם היה המנוי בפועל. החישוב בגין תקופה קצרה מחודש יבוצע באופן יחסי של 1/30 כנגזרת מהחישוב החודשי.
בחישוב יש לוודא שדמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

10.3.2.1 בשליש הראשון לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 25 אחוז מהתמורה.

10.3.2.2 בשליש השני לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 20 אחוז מהתמורה, מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

10.3.2.3 בשליש השלישי לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 17 אחוז מהתמורה מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד למועד ביטול המנוי המאושר.

10.4 ספורט תחרותי
הוצאות העמותה עבור רישום הספורטאי יופיעו כסעיף נפרד בטופס ההרשמה ויכסו את ההוצאות הבאות: ההרשמה באיגוד הספורט, ביטוח, בדיקות רפואיות ודמי הרשמה.

10.5 אופן ביטול מנוי

10.5.1 יבוצע באמצעות מנהל המרכז, לאחר בדיקה ואישור של חשבת העמותה, כמקובל לגבי ביצוע החזרים כספיים.

10.6 כרטיסיות – לא ניתן לבטל כרטיסיה שנרכשה.

הגדרות חוק:

מחיר חודשי במסלול חלופי – המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות.
מחיר חודשי בעסקה – המחיר שעל הצרכן לשלם בעד זכות השימוש במכון הכושר בתקופה הקצובה, בהתאם לעסקה, כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.
תמורה – כל תשלום שעל הצרכן לשלם לעוסק בקשר לעסקה עם מכון הכושר, ובכלל זה דמי רישום.