הדרכת כושר אישית עם המדריכים המובילים בעיר

פרטים אצל המדריכים או במשרד הלקוחות במרכז

טלפון: 02-5881234

משקיעים בכם בשיא הכושר,
הנהלת המרכז