מר יעקב (קוקי) אדרי

יו"ר

פרופ' משה מעוז

פרופ' גליה בלום

גב' שלומית ניר טור

מר חיים בסן

מר ניסים אלון

ד"ר יצחק (חופי) חפוטה

פרופ' אמיר סער

גב' יפית שרר