עמותת קוסל חותרת להעניק לחבריה את חווית הפנאי האיכותית בישראל תוך חתירה מתמדת לשיפורה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

מר פרי גרופר

מנהל מרכז הספורט ע״ש לרנר

מר דני בלקין

מנהל מרכז הספורט בקרית ספרא

מר בני רזניק

מנהל מרכז הנופש והספורט ע״ש בונם, רחובות

רו"ח שרון ברנט נאור

חשבת העמותה

גב' ענת מימוני

מנהלת משאבי אנוש וממונה על הטרדות מיניות

מר יונתן ורסנו

מנהל השיווק והפרסום

גב׳ רונית טיבי

מנהלת חשבונות ראשית

גב' קטי אוזנה-לביא

מנהלת חשבונות

גב' שרה משה

רכזת לשכת מנכ״ל