cosell-menu1
טופס פנייה
*
*
*
* שדות חובה

משרדי עמותת קוסל

שד׳ המוזיאונים, האוניברסיטה העברית, קריית אדמונד י. ספרא, ירושלים, 91904

דרכי הגעה

באוטובוס

קוים 7, 9, 14 , 35 , 42 , 66 , 68 לאוניברסיטה העברית בגבעת רם

ברכב

בכניסה לעיר יש לפנות לשדרות הרצל, ברמזור השני (לפני בתי המלון), יש לפנות שמאלה לשדרות יצחק רבין, לחצות את נתיבי בגין, וימינה ברח’ נתנאל לורך. ברמזור הבא שמאלה ומייד ימינה לכיוון האוניברסיטה. בכיכר שמאלה לשדרת המוזיאונים, מימין כניסה לחניון קוסל. מרכז קוסל