עמותת קוסל חותרת להעניק לחבריה את חווית הפנאי האיכותית בישראל תוך חתירה מתמדת לשיפורה.
מנהליה ועובדיה של העמותה מהווים כוח משמעותי וחשוב בהגשמת שאיפה זו, בקידום הארגון ובהובלתו להצלחה.

מר דני בלקין

מנהל מרכז הספורט ע״ש ספרא

מר יוני אמר

מנהל מרכז הספורט ע"ש לרנר הר הצופים

מר אבנר דוד

מנהל מרכז הנופש והספורט ע״ש בונם, רחובות

רו"ח דבורה ז'ורנו

חשבת העמותה

גב' ענת מימוני

מנהלת משאבי אנוש וממונה על הטרדות מיניות

גב' שיר סורוצקי

מנהלת השיווק והפרסום

גב׳ רונית טיבי

מנהלת חשבונות ראשית

מר ליאור מור

מנהל היחידה לספורט הישגי

גב' שרה משה

רכזת לשכת מנכ״ל