1. לסטודנטים

סטודנטים תלמידי האוניברסיטה העברית, זכאים לרכוש מנוי לסל שירותי הספורט במרכז הספורט בקרית אדמונד י. ספרא בגבעת-רם, במרכז לרנר בהר-הצופים או במרכז הספורט והנופש ברחובות. המנוי מקנה זכות שימוש למרכז הספורט שאליו הוא נרכש בלבד.

1.1  הרשמה תתאפשר בכפוף להצגת אישורים של תשלום שכר לימוד לשנה האקדמית המקבילה לתקופת המנוי ותשלום במשרדי הלקוחות בלבד.

1.2 הסדר רווחה – סטודנטים לתואר ראשון ושני בתוכנית לימודים מלאה (המשלמים 70% שכר לימוד לפחות) אשר שילמו דמי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים, זכאים להירשם לבריכת השחייה ללא תשלום ולאולם הכושר באותו מרכז ספורט בתשלום של 800 ש"ח לתקופת המנוי.

1.3 מנוי למרכז בקרית ספרא – סטודנטים שרכשו מנוי, יכולים להשתמש בקומפלקס הכושר בבריכת השחייה ובאצטדיון האתלטיקה-הקלה. המנוי אינו כולל זכות שימוש במגרשי החניה.

1.4 מנוי למרכז הספורט בהר הצופים – סטודנטים שרכשו מנוי יכולים להשתמש בבריכת השחייה, מרכז הכושר.

1.5 מנוי למרכז הספורט ברחובות – סטודנטים שרכשו מנוי יכולים להשתמש בבריכת השחייה, בסאונה, בג'קוזי, באולם הכושר ובמגרשי הטניס (ללא תאורה).

1.6 תלמידי תואר שלישי יהיו זכאים ליהנות ממחיר הסדר הרווחה, בתנאי שהסטודנט שילם דמי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים, בהתאם לפירוט הבא:

1.6.1. דוקטורנט – אשר נכלל ברשות לתלמידי מחקר וניסוי.

1.6.2 דוקטורנט אשר נכלל ברשות לתלמידי מחקר במסלול העיוני – אשר היקף לימודיהם באוניברסיטה העברית מ- 40% ומעלה.

1.6.3 הסדר זה יהיה בתוקף לשלש שנות הלימוד הראשונות לתואר בלבד.

1.6.4 המנוי לתלמידי תואר שלישי בקטגוריות המפורטת מעלה – בשלוש השנים הראשונות זכאים לבריכה חינם (בירושלים- במרכז לרנר בלבד, ברחובות- במרכז הספורט) ולאולם הכושר במחיר של 800₪

בשנים 4-5 במחיר של 1,200 ש"ח, בקמפוס בו הם לומדים.

1.6.5 סטודנט שאינו עומד בתנאים המפורטים מעלה, יוכל לרכוש מנוי ב-2,000 ש"ח.

1.7 המחיר למנוי חודשי עומד על 380 ש"ח. 

1.8 סטודנטים שרכשו מנוי, למרכז הספורט בספרא או למרכז לרנר בהסדר, זכאים להירשם לפעילות בסטודיו ובמועדון הטניס במחירים מיוחדים, כפי שמפורסם בתעריפי הפעילות של המרכז. אין כפל הנחות.

1.9 סטודנטים אשר סיימו לימודיהם וחייבים בחינות או הגשת עבודה בלבד, יגישו למשרד הלקוחות אישור ממזכירות

הפקולטה על חובותיהם לשנת לימודים אחרונה. סטודנטים אלה זכאים לרכוש מנוי לשנתיים מגמר לימודיהם בתעריף סטודנט ממוסד לימודים אחר.

1.9 תלמידים בקורסי קיץ באוניברסיטה יוכלו להשתמש במרכז הספורט בקמפוס ספרא או במרכז הספורט בהר-הצופים על-ידי תשלום חודשי או מנוי לתקופת הקורס בשיעור 1/3 מהמחיר המלא.

1.10 סטודנטים שירשמו באמצעות משרד הלקוחות יוכלו ליהנות מפריסה של עד 4 תשלומים (בכרטיס אשראי).

1.11 רוכשי המנוי למרכז לרנר בהר-הצופים, ולמרכז הספורט בקרית ספרא, ידרשו בביקורם הראשון במרכז לגשת למשרד הלקוחות, לקבלת כרטיס זיהוי ביומטרי, תמורת פקדון בסך של 100 ש"ח.

1.12 המנוי הינו לשנת הלימודים.

1.13 המנוי אינו ניתן לביטול או להקפאה.

1.14 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז, מסטודנט אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

1.15 סטודנטים  אשר לא שילמו דמי רווחה ו/או חברות באגודת הסטודנטים, המחיר למנוי שנתי יעמוד על 2,000 ש"ח.

2. לעובדי האוניברסיטה

עובד אוניברסיטה זכאי לרכוש מנוי, בתנאי שהוא מופיע באלפון העובדים שמונפק על ידי אגף משאבי אנוש או ע’’י המצאת אישור מתאים מהמזכירות האקדמית או ממנהל כח-אדם בפקולטה לרפואה.

2.1 עובדי האוניברסיטה הקבועים יכולים להסדיר את התשלום באמצעות ניכוי ממשכורתם, הניכוי ייעשה ב- 5 תשלומים שווים.

2.2 חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

2.2.1 זכאים להצטרף להסכם רכישת מנויים שנתיים מרוכזים בהתאם להסכם שנקבע עם הארגון (אינו כולל גמלאים).

2.2.2 ההסדר הינו למנוי למרכז וניתן לשדרגו בהתאם לתעריפים הקבועים לכך בכל מרכז ספורט.

2.2.3 המנוי הינו שנתי ואינו ניתן להקפאה או להארכה.

2.3 עובדים אשר יחתמו על התחייבות לתשלום על-ידי ניכוי מהשכר ו/או מהגמלאות (במקרה של אי פרעון התשלום), יהיו פטורים מתשלום דמי רישום, טיפול, גבייה ותקורה.

2.4 מורים או מרצים אורחים יוכלו להשתמש בשירותי הספורט על-ידי תשלום חודשי כמפורט בסעיף 2.5 לעובדים. מרצים שיתארחו בבית בלגיה או בית מאירסדורף, יוכלו לרכוש כרטיסים לבריכת השחייה במחיר שייקבע מפעם לפעם לכרטיסי אורח, עבור כל כניסה.

2.5 מחיר מנוי חודשי עומד על 420 ש"ח.

2.6 זכות השימוש במתקני המרכז הורחבה גם לדור שלישי (לנכדים) בכל גיל, ולבן/בת זוג של בת/בן העובד לפי תעריף בוגר.

2.7 עובדי החברות והעמותות של האוניברסיטה העברית וחברי ההנהלה בארגונים אלו, יהיו זכאים לרכישת מנוי במחיר עובד ובתוספת דמי הרשמה בגובה של 200 ש”ח בהתאם לרשימת הגופים שתאושר מידי שנה ע’’י היחידה לחברות ועמותות של האוניברסיטה.

2.8 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז, מעובד אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

3. לבוגרי האוניברסיטה

בוגרי האוניברסיטה יוכלו להירשם על-סמך הצגת תעודת בוגר האוניברסיטה (בעת הרשמתו בפעם הראשונה) וליהנות מתעריף מוזל וייחודי לבוגרי האוניברסיטה.

מחיר מנוי חודשי עומד על 450 ש"ח.

4. כללי

4.1 נכי צה”ל
זכאים להנחה בגובה אחוז הנכות עד ל-10% על שירותי הספורט, מקבוצת הזכאות אליה הם משתייכים. ההנחה הינה אישית לנכה בלבד אינו תקף למנוי לתקופה של פחות משנה לסטודנטים ולעובדי אוניברסיטה במנויים מוזלים. יש לצרף לטופס ההרשמה צילום תעודת הנכה.

4.2 כרטיסי אורח
מנויים במרכז הספורט זכאים לרכוש כרטיסי אורח לבריכת-השחייה באותו מרכז. האורח נדרש לבוא לבריכת-השחייה בלוויית המארח (כפוף לתפוסת המקום). במהלך חודשי הקיץ תוגבל מכירת הכרטיסים והיא תעשה על בסיס הזמנה ורישום מראש, בהתאם למכסות הרישום שייקבעו.

4.3 ילדים ובני משפחה

4.3.1 משפחה שתרשום זוג הורים ו-3 ילדים במחיר מלא לאותה קטגוריה, הילד הרביעי ואילך יהיו פטורים מתשלום, בתנאי שגיל הילדים נמוך מ-18, ואם הינם משרתים בצה”ל גילם נמוך מ-21. כל העובר גילאים אלה אינו נכלל בתחשיב זה.

4.3.2 ילדים שגילם נמוך משלוש שנים ייהנו מתשלום מופחת (למנוי על בריכת השחייה).

4.3.3 ילדי מנויים אשר ישרתו בשירות חובה בצה”ל, או בשירות לאומי לבנות ארבעה חודשים לפחות מתקופת המנוי, ישלמו לפי תעריף לילדים עד גיל 18. יש לצרף אישור מצה”ל על שירות חובה (טופס 435/1) או אישור על שירות לאומי. ללא צירוף טופס 435/1 ייגבה המחיר המלא.

4.3.4 ילדים עד גיל 18 , שנרשמים ללא בעל הזכאות, יחויבו בתשלום המלא הנדרש מבעל הזכאות.

4.3.5 ילדים שגילם נמוך מגיל 12 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם.

4.4 ידועים בציבור
חברי קהילת האוניברסיטה (סטודנטים, עובדים או בוגרים) אשר מבקשים לרכוש מנוי עבור בן-זוג הידוע בציבור, יוכלו לעשות זאת באמצעות הצגת תצהיר מעורך-דין המאשר זאת והצגת תעודות זהות אשר מעידות על כתובת מגורים משותפת.

4.5 מסמכים דרושים

4.5.1 תעודת זהות של כל בני המשפחה (כולל פרטי הזהות של הילדים).

4.5.2 כרטיס תלמיד בתוקף (לסטודנטים).

4.5.3 אישור תשלום שכ”ל.

4.5.4 טופס הצהרת בריאות.

4.6 מסירת כרטיס מנוי
כרטיס המנוי יוכן בעת ההרשמה אך ימסר למנוי לאחר מילוי הצהרת בריאות, הצגת אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר כושר בהתאם לחוק חדרי הכושר. במקרה זה יינתן לנרשמים אישור זמני לשבוע המאפשר להם להתאמן במרכז על בסיס מילוי הצהרה לאימון חד-פעמי. קבלה על תשלום איננה מהווה אישור כניסה למרכז.
כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש המנוי. יש לשמור את כרטיס המנוי גם במידה והמנוי לא מחודש באופן רציף. בכל מקרה של הנפקת כרטיס מנוי חדש, יחוייב המנוי ב-100 ש”ח.

4.7 אובדן כרטיס מנוי

4.7.1 במקרה של אובדן כרטיס (גניבה, השחתה וכו’) יש לדווח מיד למשרד הלקוחות.

4.7.2 הוצאת כרטיס חדש תחוייב בסכום אחיד של 100 ש”ח. בעל הכרטיס חייב לבוא אישית ולהציג תעודת זהות.

4.8 ביטול מנויים
המנוי הינו שנתי וביטולו יעשה בהתאם לחוק. (נוהל הטיפול בבקשות אלו מפורט בעמוד האחרון)

4.9 הקפאת מנויים

4.9.1 במסגרת המרכז פועלת ועדה לדיון במקרים חריגים, אשר מוסמכת לדון בפניות להקפאת מנוי.

4.9.2 במקרה של מחלה (אשר אורכה למעלה משבועיים) ניתן להגיש בקשה להקפאת המנוי לוועדת חריגים.

4.9.2.1 את הבקשה יש להעביר במכתב מודפס למשרד הלקוחות באופן אישי או בדואר אלקטרוני או בפקס ולצרף אישור רשמי על נייר מכתבים רשמי מודפס בעברית וחתום ע”י רופא מומחה.

4.9.2.2 הקפאת המנוי (באם אושרה) בגין תקופת אי השימוש תכנס לתוקפה רק לאחר הפקדת כרטיס המנוי במשרד הלקוחות.

4.9.3 העברת מנוי – ניתן להעביר מנוי פעם אחת בלבד באישור מרכז הספורט ובתנאי שבמנוי נותרו לפחות שלושה חודשי שימוש. ניתן להעביר מנוי לאדם אחר הזכאי לאותו תעריף בלבד (לדוגמא, סטודנט אוניברסיטת ת"א יכול  להעביר את יתרת המנוי שלו לסטודנט אחר בקטגורית סטודנט אחר בלבד). העברת המנוי כרוכה בדמי העברה בסך 250 ש"ח.

 4.9.4 נסיעות לחו”ל – נסיעה לחו”ל לתקופה של 21 יום ברצף, תזכה בהקפאת המנוי לתקופת ההעדרות.

4.9.5 הלקוח נדרש להציג אישורי טיסה (כרטיס טיסה, חתימות בדרכון) ולהגיש את בקשתו למשרד הלקוחות במכתב מודפס באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס.

4.10 כללי משמעת
(נוגעים לכל מתקני ושרותי עמותת קוסל בקמפוס ספרא, בהר הצופים ובמרכז הנופש רחובות).
העובר על תקנה מהתקנות צפוי לנקיטת צעדים משמעתיים כדלקמן:

  • שלילת זכות הכניסה למרכז על-פי החלטת מנהל המרכז, תעשה לאחר שימוע שיתקיים למנוי
  • זכותו של בעל המנוי המורחק להגיש ערעור על החלטת מנהל המרכז בפני מנכ”ל העמותה, את העירעור יש להגיש כשהוא מודפס.
  • אין האמור כדי למנוע העברת תלונות על סטודנט או עובד אוניברסיטה בגין הפרת הכללים והנהלים, לדיון בוועדת המשמעת של האוניברסיטה.

4.11 חופשות
מרכזי הספורט סגורים לפעילות במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב. בחופשת סוכות ופסח, יבוצע עידכון של שעות הפעילות והתאמתן לחג. מידע מעודכן ומפורט יימסר 14 יום לפני החג על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של העמותה. במרכז הספורט והנופש ברחובות, המרכז סגור ביום השואה ופתוח לפעילות ביום העצמאות.

4.12 הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הספורט כולו, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, אירועים מיוחדים, מסיבות או פעילויות ספורט ארציות ובינלאומיות על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.

4.13 הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור כל מתקן לצרכיי שיפוצים ותיקונים בהודעה מראש לתקופה של עד 14 יום ללא פיצוי כספי או אחר.

4.14 המנוי מתחייב להתנהג בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במרכז הספורט, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של מרכז הספורט.

4.15 חל איסור מוחלט על צילום של מתאמנים/ות אחרים/ןת במתחם

5. ביטול מנוי

נוהל ביטול מנוי שנתי למרכזי הספורט יתבצע בהתאם לחוק

נוהל זה יחול על כל סוגי המנויים שנמכרים על-ידי עמותת קוסל, כולל מנוי חצי שנתי ופעילויות קבוצות הספורט התחרותי.

5.1 דרכי מסירת הודעת הביטול למרכזי הספורט
דואר רשום, דואר אלקטרוני או באמצעות הפקסימיליה או במסירה במשרד הלקוחות.
יש לוודא הופעת תאריך על מכתב הפנייה של הלקוח.

5.2 תוקף ביטול המנוי
בקשת הביטול נכנסת לתוקפה בתום חודש ממועד מסירתה.

5.3 חישוב ההחזר הכספי יבוצע על בסיס חישוב ימי הפעילות.

5.4 אופן חישוב החיוב הכספי

5.4.1 תשלום בגין מלוא התקופה מרכישת המנוי עד כניסת הביטול לתוקף, בהתאם לתעריף השנתי שנקבע למנוי בעת רכישתו (מחיר רכישת המנוי השנתי או החצי-שנתי לחלק למספר החודשים שבגינם נעשה החיוב).

5.4.2 דמי ביטול (יתווספו בנוסף לסכומים המחושבים בסעיף 3.1) – העמותה תגבה את המחיר שנקבע לרכישה חודשית – מחיר המנוי לפי מחיר חודש במנוי השנתי (1/12 ממחיר המנוי השנתי) x מספר החודשים שבהם היה המנוי בפועל. החישוב בגין תקופה קצרה מחודש יבוצע באופן יחסי של 1/30 כנגזרת מהחישוב החודשי.
בחישוב יש לוודא שדמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

5.4.2.1 בשליש הראשון לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 25 אחוז מהתמורה כמופיע בסעיף 29.3.1, זאת מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

5.4.2.2 בשליש השני לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 20 אחוז מהתמורה, מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

5.4.2.3 בשליש השלישי לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 17 אחוז מהתמורה מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד למועד ביטול המנוי המאושר.

5.5 כרטיסיות – לא ניתן לבטל כרטיסיה שנרכשה.

5.6 ספורט תחרותי
הוצאות העמותה עבור רישום הספורטאי יופיעו כסעיף נפרד בטופס ההרשמה ויכסו את ההוצאות הבאות: ההרשמה באיגוד הספורט, ביטוח, בדיקות רפואיות ודמי הרשמה.