מר יעקב (קוקי) אדרי

יו"ר

פרופ' משה מעוז

מר אמיר כהן

גב' ענבל זלמנוביץ'

מר מוטי חזן

מר ניסים אלון

ד"ר יצחק (חופי) חפוטה

פרופ' אמיר סער

גב' יפית שרר

מר רם סמו