מנויים יקרים,

בין התאריכים 25.7 – 19.8 בין השעות 8:30 – 14:15 עקב פעילות הקייטנה

לרשות המנויים יעמדו שני מסלולי שחייה בלבד

שעות פעילות בריכת השחייה בתקופת הקייטנה

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

שעה

 

 

11:00-15:30

מעורב

 

06:00-15:00

מעורב

 

06:00-15:00

מעורב

 

06:00-15:00

מעורב

 

06:00-15:00

מעורב

 

07:00-17:00

מעורב

 

08:00-17:00

מעורב

 

שעה

 

 

15:30-16:30

גברים בלבד

 

15:00-16:00

נשים בלבד

 

15:00-16:00

גברים בלבד

 

15:00-16:00

נשים בלבד

 

15:00-16:00

גברים בלבד

 

 

 

שעה

 

 

16:30-20:30

מעורב

 

16:00-22:00

מעורב

 

16:00-19:00

מעורב

 

16:00-22:00

מעורב

 

16:00-17:00

מעורב

 

 

 

שעה

 

 

20:30-21:30

נשים בלבד

 

22:00-23:00

גברים בלבד

 

19:00-20:00

נשים בלבד

 

22:00-23:00

גברים בלבד

 

17:00-18:00

נשים בלבד 

 

 

 

שעה

 

 

21:30-23:00

מעורב

 

 

20:00-21:30

מעורב

 

 

18:00-23:00

מעורב