נהלי הרשמה ותקנוני פעילות

 

1. לסטודנטים

סטודנטים תלמידי האוניברסיטה העברית, זכאים לרכוש מנוי לסל שירותי הספורט במרכז הספורט בקמפוס ספרא בגבעת-רם, בהר-הצופים או במרכז הנופש ברחובות. המנוי מקנה זכות שימוש למרכז הספורט שאליו הוא נרכש בלבד.

1.1 הרשמה באמצעות היחידה לחשבונות סטודנטים בעת ההרשמה לאוניברסיטה. התשלום בבנק הדואר בלבד באמצעות שובר מספר 7, או בתשלום במשרדי הלקוחות.

1.2 סטודנטים שרכשו מנוי למרכז בקמפוס ספרא יכולים להשתמש בקומפלקס הכושר בבריכת השחייה, במגרשי הטניס (ללא תאורה) ובאיצטדיון האתלטיקה-הקלה.

1.3 סטודנטים שרכשו מנוי בהסדר, זכאים להירשם לחוגים בהנחה של 50% מהמחיר המלא לחוג, בהתאם לפירוט בתוכנית השיעורים של המרכז. אין כפל הנחות. שיעורי הסטודיו כגון: אירובי, מדרגה, עיצוב, התעמלות במים ושיעורים נוספים שיופעלו בהמשך, יחויבו בתשלום נפרד.

1.4 סטודנטים שרכשו מנוי למרכז הספורט בהר הצופים יכולים להשתמש בבריכת השחייה, מרכז הכושר ובמגרשי הטניס (ללא תאורה).

1.5 סטודנטים אשר סיימו לימודיהם וחייבים בחינות או הגשת עבודה בלבד, יגישו למשרד הלקוחות אישור ממזכירות הפקולטה על חובותיהם לשנת לימודים אחרונה. סטודנטים אלה זכאים לרכוש מנוי לשנתיים מגמר לימודיהם בתעריף סטודנט ממוסד לימודים אחר.

1.6 תלמידים בקורסי קיץ באוניברסיטה יוכלו להשתמש במרכז הספורט בקמפוס ספרא או במרכז הספורט בהר-הצופים על-ידי תשלום חודשי או מנוי לתקופת הקורס בשיעור 1/3 מהמחיר הבסיסי לסטודנטים בגבעת-רם.

1.7 סטודנטים שירשמו באמצעות משרד הלקוחות יוכלו ליהנות מעד 6 תשלומים (בכרטיס אשראי).

1.8 רוכשי המנוי למרכז לרנר בהר-הצופים, באמצעות שובר התשלום, ידרשו בביקורם הראשון במרכז לגשת למשרד הלקוחות ולמלא טופס הרשמה למרכז.

1.9 המנוי הינו לשנה אקדמית ויסתיים ב-30 לספטמבר בכל שנה.

1.10 המנוי אינו ניתן להקפאה.

1.11 סטודנטים לתואר ראשון או שני שהיקף תוכנית הלימודים שלהם נמוך מ-40 אחוז משכר לימוד מלא, יוכלו לרכוש מנוי בתעריף של בן זוג סטודנט.

1.12 סטודנט שהחל את לימודיו לאחר תחילת שנת הלימודים יוכל להרשם לתקופה החלקית ולשלם את התעריף שיהיה בתוקף באותו מועד. המנוי יהיה עד 30 לספטמבר.

1.13 ביטול מנוי יתאפשר בהתאם לחוק.

1.14 תלמידי תואר שלישי יהיו זכאים ליהנות ממחיר סטודנט בתנאי שהיקף לימודיהם יעמוד על 10% שכר לימוד לפחות.

 

2. לעובדי האוניברסיטה

עובד אוניברסיטה זכאי לרכוש מנוי, בתנאי שהוא מופיע באלפון העובדים שמונפק על ידי אגף משאבי אנוש או ע’’י המצאת אישור מתאים מהמזכירות האקדמית או ממנהל כח-אדם בפקולטה לרפואה.

2.1 עובדי האוניברסיטה הקבועים יכולים להסדיר את התשלום באמצעות ניכוי ממשכורתם, הניכוי ייעשה ב- 5 תשלומים שווים.

2.2 חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

2.2.1 זכאים להצטרף להסכם רכישת מנויים שנתיים מרוכזים בהתאם להסכם שנקבע עם הארגון (אינו כולל גמלאים).

2.2.2 ההסדר הינו למנוי למרכז וניתן לשדרגו בהתאם לתעריפים הקבועים לכך בכל מרכז ספורט.

2.2.3 המנוי הינו שנתי ואינו ניתן להקפאה או להארכה.

2.3 עובדים אשר יחתמו על התחייבות לתשלום על-ידי ניכוי מהשכר ו/או מהפיצויים (במקרה של אי פרעון התשלום), יהיו פטורים מתשלום דמי רישום, טיפול, גבייה ותקורה.

2.4 מורים או מרצים אורחים יוכלו להשתמש בשירותי הספורט על-ידי תשלום חודשי בשיעור של 1/4 מהמחיר הבסיסי לעובדים. מרצים שיתארחו בבית בלגיה, יוכלו לרכוש כרטיסים לבריכת השחייה במחיר שייקבע מפעם לפעם לכרטיסי אורח, עבור כל כניסה.

2.5 מוצע לערוך הרשמתם באמצעות הדואר הפנימי.

2.6 זכות השימוש במתקני המרכז הורחבה גם לדור שלישי (לנכדים) בכל גיל, ולבן/בת זוג של בת/בן העובד לפי תעריף בוגר.

2.7 עובדי החברות והעמותות של האוניברסיטה העברית וחברי ההנהלה באירגונים אלו, יהיו זכאים לרכישת מנוי במחיר עובד ובתוספת דמי הרשמה בגובה של 150 ש”ח בהתאם לרשימת הגופים שתאושר מידי שנה ע’’י היחידה לחברות ועמותות של האוניברסיטה.

 

3. לבוגרי האוניברסיטה

בוגרי האוניברסיטה יוכלו להירשם על-סמך הצגת תעודת בוגר האוניברסיטה (בעת הרשמתו בפעם הראשונה) וליהנות מתעריף מוזל וייחודי לבוגרי האוניברסיטה.

 

4. כללי

4.1 נכי צה”ל
זכאים להנחה בגובה אחוז הנכות עד ל-10% על שירותי הספורט, מקבוצת הזכאות אליה הם משתייכים. ההנחה הינה אישית לנכה בלבד אינו תקף למנוי לתקופה של פחות משנה ולסטודנטים במנויים מוזלים. יש לצרף לטופס ההרשמה צילום תעודת הנכה.

4.2 כרטיסי אורח
מנויים במרכז הספורט זכאים לרכוש כרטיסי אורח לבריכת-השחייה באותו מרכז. האורח נדרש לבוא לבריכת-השחייה בלוויית המארח (כפוף לתפוסת המקום). במהלך חודשי הקיץ תוגבל מכירת הכרטיסים והיא תעשה על בסיס הזמנה ורישום מראש, בהתאם למכסות הרישום שייקבעו.

4.3 ילדים ובני משפחה

4.3.1 ילדים עד גיל 21 או חיילים עד גיל 21, שנרשמים ללא בעל הזכאות, יחוייבו בתשלום המלא הנדרש מבעל הזכאות.

4.3.2 משפחה שתרשום זוג הורים ו-3 ילדים במחיר מלא לאותה קטגוריה, הילד הרביעי ואילך יהיו פטורים מתשלום, בתנאי שגיל הילדים נמוך מ-18, ואם הינם משרתים בצה”ל גילם נמוך מ-21. כל העובר גילאים אלה אינו נכלל בתחשיב זה.

4.3.3 ילדים שגילם נמוך משלוש שנים ייהנו מתשלום מופחת (למנוי על בריכת השחייה).4.3.4 ילדי מנויים אשר ישרתו בשירות חובה בצה”ל, או בשירות לאומי לבנות שישה חודשים לפחות מתקופת המנוי, ישלמו לפי תעריף לילדים עד גיל 18. יש לצרף אישור מצה”ל על שירות חובה (טופס 435/1) או אישור על שירות לאומי. ללא צירוף טופס 435/1 ייגבה המחיר המלא.

4.3.5 ילדים שגילם נמוך מגיל 12 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם.

4.4 ידועים בציבור
חברי קהילת האוניברסיטה (סטודנטים, עובדים או בוגרים) אשר מבקשים לרכוש מנוי עבור בן-זוג הידוע בציבור, יוכלו לעשות זאת באמצעות הצגת תצהיר מעורך-דין המאשר זאת והצגת תעודות זהות אשר מעידות על כתובת מגורים משותפת. (נוסח התצהיר נמצא במשרד הלקוחות במרכזי הספורט).

4.5 מסמכים דרושים

4.5.1 תעודת זהות של כל בני המשפחה (כולל פרטי הזהות של הילדים).

4.5.2 כרטיס תלמיד בתוקף (לסטודנטים).

4.5.3 אישור תשלום שכ”ל.

4.5.4 אישור רפואי לפעילות בחדר כושר.

4.6 מסירת כרטיס מנוי
כרטיס המנוי יוכן בעת ההרשמה אך ימסר למנוי לאחר הצגת אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר כושר בהתאם לחוק חדרי הכושר. במקרה זה יינתן לנרשמים אישור זמני לשבוע המאפשר להם להתאמן במרכז על בסיס מילוי הצהרה לאימון חד-פעמי. קבלה על תשלום איננה מהווה אישור כניסה למרכז.
כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש המנוי. יש לשמור את כרטיס המנוי גם במידה והמנוי לא מחודש באופן רציף. בכל מקרה של הנפקת כרטיס מנוי חדש, יחוייב המנוי ב-50 ש”ח.

4.7 אובדן כרטיס מנוי

4.7.1 במקרה של אובדן כרטיס (גניבה, השחתה וכו’) יש לדווח מיד למשרד הלקוחות.

4.7.2 הוצאת כרטיס חדש תחוייב בסכום אחיד של 50 ש”ח. בעל הכרטיס חייב לבוא אישית ולהציג תעודת זהות. לסטודנט באוניברסיטה העברית 30 ש”ח.

4.8 ביטול מנויים
המנוי הינו שנתי וביטולו יעשה בהתאם לחוק. (נוהל הטיפות בבקשות אלו בעמוד האחרון)

4.9 הקפאת מנויים

4.9.1 במסגרת המרכז פועלת ועדה לדיון במקרים חריגים, אשר מוסמכת לדון בפניות להקפאת מנוי.

4.9.2 במקרה של מחלה (אשר אורכה למעלה משבועיים) ניתן להגיש בקשה להקפאת המנוי לוועדת חריגים.

4.9.2.1 את הבקשה יש להעביר במכתב מודפס למשרד הלקוחות באופן אישי או בדואר אלקטרוני או בפקס ולצרף אישור רשמי על נייר מכתבים רשמי מודפס בעברית וחתום ע”י רופא מומחה.

4.9.2.2 הקפאת המנוי (באם אושרה) בגין תקופת אי השימוש תכנס לתוקפה רק לאחר הפקדת כרטיס המנוי במשרד הלקוחות.

4.9.3 נסיעות לחו”ל – נסיעה לחו”ל לתקופה של 21 יום ברצף, תזכה בהקפאת המנוי לתקופת ההעדרות.

4.9.4 הלקוח נדרש להציג אישורי טיסה (כרטיס טיסה, חתימות בדרכון) ולהגיש את בקשתו למשרד הלקוחות במכתב מודפס באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס.

4.10 כללי משמעת
(נוגעים לכל מתקני ושרותי עמותת קוסל בקמפוס ספרא, בהר הצופים ובמרכז הנופש רחובות).
העובר על תקנה מהתקנות צפוי לנקיטת צעדים משמעתיים כדלקמן:

 • שלילת זכות הכניסה למרכז על-פי החלטת מנהל המרכז, תעשה לאחר שימוע שיתקיים למנוי
 • זכותו של בעל המנוי המורחק להגיש ערעור על החלטת מנהל המרכז בפני מנכ”ל העמותה, את העירעור יש להגיש כשהוא מודפס.
 • אין האמור כדי למנוע העברת תלונות על סטודנט או עובד אוניברסיטה בגין הפרת הכללים והנהלים, לדיון בוועדת המשמעת של האוניברסיטה.

4.11 חופשות
מרכזי הספורט סגורים לפעילות במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב. בחופשת סוכות ופסח, יבוצע עידכון של שעות הפעילות והתאמתן לחג. מידע מעודכן ומפורט יימסר 14 יום לפני החג על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של העמותה. במרכז הנופש ברחובות, המרכז סגור ביום השואה ופתוח ביום העמאות.

 

 

מידע ותקנות השימוש

 

20. מידע והרשמה – מרכז הנופש ברחובות

לסטודנטים
סטודנטים תלמידי האוניברסיטה העברית, זכאים לרכוש מנוי לשירותי הספורט במרכז הנופש בלבד. המנוי מקנה זכות שימוש למרכז זה בלבד.

20.1 תלמידים בקורסי קיץ באוניברסיטה יוכלו להשתמש במרכז על-ידי תשלום חודשי או מנוי לתקופת הקורס בשיעור 1/3 מהמחיר השנתי הבסיסי לסטודנטים.

20.2 סטודנטים שירשמו באמצעות משרד הלקוחות יוכלו ליהנות מעד-6 תשלומים.

20.3 רוכשי המנוי במרכז הנופש, באמצעות שובר התשלום, ידרשו בביקורם הראשון במרכז לגשת למשרד הלקוחות ולמלא טופס הרשמה למרכז.

20.4 המנוי הינו לשנה אקדמית ויסתיים ב-30 לספטמבר בכל שנה.

20.5 המנוי אינו ניתן לביטול או להקפאה.

20.6 סטודנטים לתואר ראשון או שני שהיקף תוכנית הלימודים שלהם נמוך מ-40 אחוז משכר לימוד מלא, יוכלו לרכוש מנוי בתעריף של בן זוג סטודנט.

20.7 סטודנט שהחל את לימודיו לאחר תחילת שנת הלימודים יוכל להרשם לתקופה החלקית ולשלם את התעריף שיהיה בתוקף באותו מועד. המנוי יהיה בתוקף עד 30 לחודש ספטמבר.

לעובדי האוניברסיטה
עובד אוניברסיטה זכאי לרכוש מנוי, בתנאי שהוא מופיע באלפון העובדים שמונפק על ידי אגף משאבי אנוש או ע’’י המצאת אישור מתאים מהמזכירות האקדמית או ממנהל כח-אדם בפקולטה לחקלאות.

20.8 עובדי האוניברסיטה הקבועים יכולים להסדיר את התשלום באמצעות ניכוי ממשכורתם, הניכוי ייעשה ב-5 תשלומים שווים.

20.9 עובדים אשר יחתמו על התחייבות לתשלום על-ידי ניכוי מהשכר ו/או מהפיצויים (במקרה של אי פרעון התשלום), יהיו פטורים מתשלום דמי רישום, טיפול, גבייה ותקורה.

20.10 מוצע לעובדי האוניברסיטה לערוך הרשמתם באמצעות הדואר הפנימי.

20.11 זכות השימוש במתקני המרכז הורחבה גם לדור שלישי (לנכדים) בכל גיל, ולבן/בת זוג של בת/בן העובד לפי תעריף בוגר.

20.12 עובדי החברות והעמותות של האוניברסיטה העברית וחברי ההנהלה באירגונים אלו, יהיו זכאים לרכישת מנוי במחיר עובד בהתאם לרשימת הגופים שתאושר מידי שנה ע’’י היחידה לחברות ועמותות של האוניברסיטה.

לבוגרי האוניברסיטה
בוגרי האוניברסיטה יוכלו להירשם על-סמך הצגת תעודת בוגר האוניברסיטה וליהנות מתעריף מוזל וייחודי לבוגרי האוניברסיטה.
מסיימי תואר ראשון, יוכלו לרכוש מנוי במחיר הסתגלות בתעריף מיוחד. הטבה זו תהיה למשך שנתיים בלבד בצמידות לסיום הלימודים. הטבה זו תינתן פעם אחת בלבד.

כללי

20.13 נכי צה”ל
זכאים להנחה בגובה אחוז הנכות עד ל-30% על שירותי הספורט, מקבוצת הזכאות אליה הם משתייכים. ההנחה הינה אישית לנכה בלבד. יש לצרף תעודת נכה לטופס ההרשמה.

20.14 כרטיסי אורח
מנויים במרכז זכאים לרכוש כרטיסי אורח. האורח נדרש לבוא למרכז בלוויית המארח (כפוף לתפוסת המקום). במהלך חודשי הקיץ תוגבל מכירת הכרטיסים והיא תעשה על בסיס הזמנה ורישום מראש, בהתאם למכסות הרישום שייקבעו מעת לעת. אורח בכל גיל חייב כרטיס כניסה בהתאם לכללים הנהוגים במרכז.

20.15 ילדים ובני משפחה

20.15.1 ילדים עד גיל 21 או חיילים עד גיל 21, שנרשמים ללא בעל הזכאות, יחוייבו בתשלום המלא הנדרש מבעל הזכאות.

20.15.2 משפחה שתרשום זוג הורים ו-3 ילדים במחיר מלא לאותה קטגוריה, הילד הרביעי ואילך יהיו פטורים מתשלום, בתנאי שגיל הילדים פחות מ-18, ואם הינם משרתים בצה”ל גילם פחות מ-21. כל העובר גילאים אלה אינו נכלל בתחשיב זה.

20.15.3 ילדים שגילם נמוך משלוש שנים ייהנו מתשלום מופחת (למנוי על בריכת השחייה).

20.15.4 ילדי מנויים אשר ישרתו בשירות חובה בצה”ל, או בשירות לאומי לבנות שישה חודשים לפחות מתקופת המנוי, ישלמו לפי תעריף לילדים עד גיל 18. יש לצרף אישור מצה”ל על שירות חובה (טופס 435/1) או אישור על שירות לאומי. ללא צירוף טופס 435/1 ייגבה המחיר המלא.

20.15.5 ילדים שגילם נמוך מגיל 8 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם.

20.15.6 מטפלת – ניתן לצרף מטפלת לילדים לתקופת הקיץ לחודשים: יוני, יולי, אוגוסט, בתשלום נוסף שייקבע. התשלום לשנת 2011 עומד על 550 ש”ח. מנוי זה אינו מאפשר כניסה בימי שישי, שבת ובחגים. מיועד לילדים עד גיל 8, בהעדר הורים (מנויים), הכניסה למרכז הנופש למטפלת עם הילדים תותר עד לשעה 17:00.

20.16 ידועים בציבור
חברי קהילת האוניברסיטה (סטודנטים, עובדים או בוגרים) אשר מבקשים לרכוש מנוי עבור בן-זוג הידוע בציבור, יוכלו לעשות זאת באמצעות הצגת תצהיר מעורך-דין המאשר זאת והצגת תעודות זהות אשר מעידות על כתובת מגורים משותפת. (נוסח התצהיר נמצא במשרד הלקוחות).

20.17 מסמכים דרושים

20.17.1 תעודת זהות של כל בני המשפחה (כולל פרטי הזהות של הילדים).

20.17.2 כרטיס תלמיד בתוקף (לסטודנטים).

20.18 מסירת כרטיס מנוי
כרטיס המנוי יוכן בעת ההרשמה אך ימסר למנוי לאחר הצגת אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר כושר בהתאם לחוק חדרי הכושר. במקרה זה יינתן לנרשמים אישור זמני לשבוע המאפשר להם להתאמן במרכז על בסיס מילוי הצהרה לאימון חד-פעמי. קבלה על תשלום איננה מהווה אישור כניסה למרכז.
כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש ההרשמה.

20.19 אובדן כרטיס מנוי

20.19.1 במקרה של אובדן כרטיס (גניבה, השחתה וכו’) יש לדווח מיד למשרד הלקוחות.

20.19.2 הוצאת כרטיס חדש תחוייב בסכום אחיד של הוצאות מינהל ועלות הכנתו בסך 50 ש”ח. בעל הכרטיס חייב לבוא אישית ולהציג תעודת זהות.

20.20 ביטול מנויים
המנוי הינו שנתי וביטולו יעשה בהתאם לחוק. (נוהל הטיפול בבקשות אלו בעמוד האחרון).

20.21 הקפאת מנויים

20.21.1 במסגרת המרכז פועלת ועדה לדיון במקרים חריגים, אשר מוסמכת לדון בפניות להקפאת מנוי.

20.21.2 במקרה של מחלה (אשר אורכה למעלה משבועיים רצופים) ניתן להגיש בקשה להקפאת המנוי לוועדת חריגים.

20.21.2.1 את הבקשה יש להעביר במכתב מודפס למשרד הלקוחות באופן אישי או בדואר אלקטרוני או בפקס ולצרף אישור רשמי על נייר מכתבים רשמי מודפס בעברית וחתום ע”י רופא מומחה.

20.21.2.2 הקפאת המנוי (באם אושרה) בגין תקופת אי השימוש תכנס לתוקפה רק לאחר הפקדת כרטיס המנוי במשרד הלקוחות.

20.20.3 נסיעות לחו”ל – נסיעה לחו”ל לתקופה של 21 יום ברצף, תזכה בהקפאת המנוי לתקופת ההעדרות.

20.20.4 הלקוח נדרש להציג אישורי טיסה (כרטיס טיסה, חתימות בדרכון) ולהגיש את בקשתו למשרד הלקוחות במכתב מודפס באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס.

20.21 כללי משמעת
(נוגעים לכל מתקני ושרותי המרכז).
העובר על תקנה מהתקנות צפוי לנקיטת צעדים משמעתיים כדלקמן:

 • שלילת זכות הכניסה למרכז על-פי החלטת מנהל המרכז, תעשה לאחר שימוע שיתקיים למנוי.
 • זכותו של בעל המנוי המורחק להגיש ערעור על החלטת מנהל המרכז בפני מנכ”ל העמותה, את העירעור יש להגיש כשהוא מודפס.
 • אין האמור כדי למנוע העברת תלונות על סטודנט או עובד אוניברסיטה בגין הפרת הכללים והנהלים, לדיון בוועדת המשמעת של האוניברסיטה.

20.22 מועדי סגירת מרכז הנופש
מרכז הנופש יהיה סגור במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה”ל ותשעה באב.

 

21. כללי

21.1 משרד הלקוחות

21.1.1 ממוקם בכניסה למרכז. במשרד ניתן לקבל מידע, הסברים וייעוץ ולרכוש את כל סוגי השירותים המוצעים. המנויים למרכזי הספורט בגבעת-רם, בהר הצופים וברחובות, הינם נפרדים לחלוטין. רכישת מנוי למרכז אחד אינה מזכה בזכות שימוש במתקני הספורט במרכז אחר.

 • 21.1.2 ימים ושעות קבלה
 • יום א’ 18:00-12:00
 • ימים ב’-ה’ 18:00-09:00
 • יום ו’ 13:00-09:00*

*יפעל מ-1 במאי ועד 30 באוגוסט

21.2 מגרש חנייה

21.2.1 יש לנהוג כדלקמן:

 • אין להחנות את הרכב בחניית נכים.
 • יש להחנות במקומות המסומנים בלבד.
 • קטנועים יש להחנות במתקנים המיועדים לכך. כניסתם משער המרכז אסורה.
 • אופניים יש להציב במתקן המיועד לכך. אין להכניס אופניים דרך שער הכניסה ואין לקשור את האופניים לגדרות המרכז.

21.2.2 בשעה שהכניסה מהחנייה סגורה, אין לטפס על הגדרות.

21.2.3 חל איסור הכנסת בעלי-חיים לכל שטח מרכז הנופש.

21.2.4 תו חנייה – לקבלת תו חנייה יש לגשת ישירות למחלקת הביטחון ברחוב הרצל בימים א’-ה’ בין השעות 15:00-18:00, ולהצטייד ברשיון הרכב ותעודה מזהה. ניתן לגשת למחלקת הביטחון לאחר השעה 18:00, במקרה זה תו החנייה יימסר לאחר 24 שעות.

21.3 כללי התנהגות כלליים

21.3.1 העישון אסור בכל שיטחי המרכז ובכלל זה במדשאות.

21.3.2 הכנסת משקאות חריפים לשטח המרכז אסורה בהחלט.

21.3.3 אין להכניס למרכז הנופש צידניות עם אוכל ופיצוחים.

21.3.4 משחקי קלפים, מזל והימורים אסורים בשטח המרכז.

21.4 השימוש בטלפון סלולרי מותר רק בשטחים הפתוחים.

21.5 בכניסה למרכז – מידע

21.5.1 הכניסה לאחר הצגת כרטיס מנוי* בר-תוקף או צ’יפ בר-תוקף, על-סמך אישור זמני ממשרד הלקוחות בצמוד לתעודת זהות או דרכון.
*כרטיס בר-תוקף ייחשב אך ורק כרטיס הנשמר בצורתו המקורית.

21.5.2 בעת כל כניסה חובה על כל מנוי להציג בפני עובד/ת הבידוק כרטיס מנוי בצמוד לתעודת זהות או דרכון.

21.5.3 מנויים אשר איבדו חפצים במרכז מתבקשים לפנות לטכנאי המרכז בעת עבודתם, החפצים יאוחסנו במקום 14 יום, לאחר מכן הם יועברו למחסן אחורי ולאחר חודשיים הם יתרמו למוסד לילדים נזקקים.

21.5.4 יש לעקוב אחר השינויים בשעות הפתיחה של המרכז אשר יפורסמו על לוח המודעות שבכניסה למרכז ו/או באתר האינטרנט של העמותה.

21.5.5 גניבות – המנויים מוזהרים מהשארת ציוד, חפצי ערך ופריטי לבוש בחדר ההלבשה ללא השגחה. לרשותכם ארונות איחסון אישיים. יש לדווח על כל גניבה לקצין הביטחון. המרכז והאוניברסיטה לא ישאו באחריות לכל נזק או אובדן של ציוד.

21.5.6 על בעל המנוי להציג את כרטיס המנוי בפני עובדי המרכז בכל עת שיתבקש לעשות זאת ולמסרו לידיהם לשם בירורים, בהתאם להנחיותיהם.

21.5.7 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות מסטודנט או מעובד, אשר הפסיקו ללמוד באוניברסיטה או לעבוד בה, אחר הרשמתם או לדרוש מהם להשלים את הפרש התשלום עד לגובה של מחיר בוגר אוניברסיטה בהתאם להחלטת הנהלת המרכז.

21.5.8 מספר הטלפון בעמדת הבידוק: 08-9489378.

21.5.9 מלתחות המרכז ייסגרו 15 דקות לאחר זמן סיום הרחצה המוגדר. המנויים מתבקשים להשלים את יציאתם מהמלתחות עד מועד זה.

21.5.10 מרכז אינו אחראי לאובדן ציוד או לנזק כלשהו שעלול להיגרם לרכוש המנויים.

21.5.11 הנהלת המרכז רשאית לשנות את שעות הפעילות במרכז ואת שעות הרחצה הנפרדת (במידה ויהיו), תוך הודעה מראש של שבועיים לפחות.

21.5.12 אביזרי החלקה ורכיבה – חל איסור מוחלט לנוע בשטח המרכז במחליקים למיניהם: רולרבלייד, סקייטבורד, גלגליות, אופניים וקורקינט.

21.5.13 לוח המודעות – אין להשתמש בלוח המודעות לפרסום הודעות פרטיות מכל סוג שהוא, ללא אישור מנהל המרכז.

21.5.14 תא איחסון ציוד אישי – ניתן לשכור תא מלתחה בתשלום לשמירת חפצים אישיים וזאת לתקופת המנוי. מנוי שאינו מעוניין להמשיך ולשכור את התא, עליו לרוקן את התא ולהחזיר את המפתח למשרד הלקוחות עד שבועיים ממועד סיום המנוי. לאחר מועד זה יוחלף המנעול והפיקדון לא יוחזר. הנהלת מרכז הנופש אינה אחראית על חפצים שלא יאספו על-ידי המנוי.

 

22. בריכת השחייה

22.1 שחייה חופשית – בבריכה הותקנו מסלולי שחייה שנועדו לשוחים בצלע הרוחבית (הקצרה) של הבריכה בלבד (אורכה 25 מ’). השחייה בהתקדמות מימין לימין, הכניסה, המעבר והשימוש במסלולים אלה אסורים לציבור שאינו שוחה לאורך, בימים ובשעות בהם מורכב חבל ההפרדה.

22.2 ילדים שגילם נמוך מגיל 8 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם. הכניסה לבריכה הגדולה מגיל 5 ובהשגחה של מבוגר בלבד.

22.3 תקנות השימוש

22.3.1 כללי בטיחות

 • הישמע לכל הוראות המצילים ואנשי צוות בריכת השחייה. הצוות רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך.
 • וודא כי המים עמוקים במידה מספקת במקום בו אתה קופץ למים. אל תקפוץ קפיצת ראש למים אלא בתחום המקפצות (ליד המים העמוקים). אסור לקפוץ למים מדפנות הרוחב.
 • וודא יכולתך לשחות. השאר בתחום המים הרדודים אם הינך לומד שחייה או שחיין מתחיל. אל תעבור לתחום המים העמוקים ואל תשחה או תקפוץ לפני שתהיה בטוח ביכולתך לשחות בצורה ניאותה.
 • היה אדיב והתחשב באחרים בעת שהייתך בבריכת השחייה.
 • אין להיכנס למי הבריכה ללא נוכחות מציל.
 • ריצה או משחק כלשהו על הרציפים מסביב למי הבריכה אסורים בהחלט, וכן נאסרת התלייה על המקפצה ועל מעקה המקפצה.
 • לימוד שחייה מותר רק על-ידי מי שאושר לכך על-ידי מנהל המרכז. ההרשמה לשיעורים אילו תיעשה במשרד הלקוחות בלבד.
 • משחקי כדור או כל משחק אחר במי הבריכה אסורים.
 • אין להכניס לשטח בריכת השחייה אביזרים כלשהם לצלילה או לציפה על המים (כמו מסכות צלילה, סנפירים, סירות גומי או אחרות, קרשי ציפה וכדומה), אלא באישור המציל.
 • משחקי כדור (כולל משחקי מחבט וכו’) אסורים לחלוטין במדשאה.
 • הקפיצה מן המקפצות תוגבל בהתאם לשיקול דעתו של המציל, כאשר השיקול הוא לאפשר שחייה חופשית ובטוחה בבריכת השחייה.

22.3.2 כללי היגיינה

 • השתמש בחדרי השירותים לפני כניסתך לבריכת השחייה.
 • חובה להשטף לפני הכניסה לבריכת השחייה ובריכת הפעוטות, לרשותכם מקלחות אשר ממוקמות במפלס בריכת-השחייה.
 • אין לירוק למי בריכת השחייה או בשטח בריכת השחייה.
 • הימנע מכניסה לבריכת השחייה בעת הרגשת חולשה, הצטננות, מחלת אוזנים, מחלת עור או מחלה אחרת.
 • הכניסה לבריכת השחייה עם חבישה כלשהי על הגוף אסורה בהחלט.
 • בהתאם לתקנות משרד הבריאות, חייבים בעלי שיער ארוך (גברים ונשים) לחבוש כובעי מים בעת הכניסה לבריכת השחייה.
 • הכניסה לשטח רציפי בריכת השחייה בנעלי רחוב אסורה לחלוטין.
 • שמור על הניקיון בשטח בריכת השחייה, המרפסת או בחצר.
 • ילדים עד גיל 3 נדרשים להיכנס לבריכת הפעוטות כשהם לבושים בחיתול המותאם לרחצה בבריכת השחייה בלבד.

22.3.3 כללי זהירות

 • בדיקה רפואית הינה תנאי ראשון לשחייה. מומלץ להיבדק בדיקת כשרות גופנית פעם בשנה.
 • זמן השחייה המומלץ בתחילת עונת הרחצה או אחרי הפסקה ממושכת הינו 7 עד 10 דקות למתחילים. הארך את משך השהייה במים בהדרגה. אל תשחה ברציפות יותר מחצי שעה.
 • אל תכנס למים בקיבה מלאה. המתן לפחות שעה אחת אחרי ארוחה משביעה.
 • אל תישהה זמן ממושך על רציפי בריכת השחייה כשהינך רטוב. רצוי להשתמש במגבת בעת המנוחות בין שחייה לשחייה.
 • במקרה של התכווצות שריר, התקדם מיד לשפת בריכת השחייה והיעזר במציל.

22.3.4 שונות

 • על המתרחצים לחסוך במים ככל האפשר בעת המקלחת.
 • על המתרחצים להימנע מגרימת נזק למתקני בריכת השחייה השונים על-ידי שימוש שלא כהלכה או על-ידי העתקת מתקנים ממקומם.
 • על המתרחצים להמנע מטיפולים שונים במלתחות (גזירת צפורניים, פדיקור וכו’)
 • על המתרחצים להמנע מהנחת נעליים על הספסלים.

22.4 סאונות עומדות לרשות המנויים. השימוש – בהתאם לכללים.

22.5 שיעורי שחיה – במרכז מוצעים שיעורי שחיה באמצעות ביה”ס “swin2”. פרטים, הרשמה ותשלום בטלפון 054-7880545.

22.6 הערות:

 • השימוש במייבשי שיער הינו לייבוש שיער בלבד, ואין להשתמש במייבשי השיער לצורך ייבוש בגדי-ים, מגבות וכו’.
 • האכילה והשתייה בתחומי בריכת השחייה אסורים.
 • בריכת-השחייה תהיה סגורה במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב.
 • מרכז הנופש יהיה סגור במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום השואה, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב.

 

23. מגלשת מים – להלן כללי השימוש והתנהגות במגלשת המים:

23.1 השימוש במגלשה באחריות הגולש בלבד.

23.2 יש להישמע להוראות המצילים וצוות העובדים.

23.3 הגלישה אסורה בקבוצות, בעמידה ובשכיבה על הבטן.

23.4 הגלישה לילדים עד גיל 6 בליווי מבוגר בלבד.

23.5 הגלישה אסורה עם משקפיים, שעון או כל חפץ אחר.

23.6 הגלישה לבעלי שיער ארוך מחייבת שימוש בכובע רחצה.

23.7 הריצה בשטח המגלשה אסור, עקב סכנת החלקה.

23.8 בסיום הגלישה יש לעזוב מיד את בריכת הנחיתה.

23.9 מרכז הנופש אינו אחראי לאבדן חפצים אישיים.

 

24. סאונה

24.1 הכניסה לסאונה מותרת מעל גיל 18.

24.2 מומלץ להתייעץ ברופא טרם הכניסה. המשתמשים בסאונה ללא המלצת רופא מסכנים את בריאותם ועושים זאת על אחריותם בלבד.

24.3 לאנשים הסובלים מבעיות לב ולחץ דם מומלץ לא להשתמש בסאונה.

24.4 זמן השהייה המומלץ הוא עד 10 דקות. לא מומלץ לשהות מעבר לכך.

24.5 יש לשתות לפני ואחרי השימוש בסאונה.

24.6 הישיבה והשכיבה בסאונה על מגבת גדולה בלבד.

24.7 אסור לשפוך מים על אבני התנור מחשש לקצר וסיכון חיי אדם.

24.8 יש לשמור על ניקיון הסאונה.

24.9 יש להתקלח טרם הכניסה לסאונה.

24.10 אין לעשן או להכניס דברי מאכל ומשקה.

24.11 לא מומלץ להכנס לסאונה מיד לאחר פעילות ספורטיבית.

 

25. ג’קוזי – אמבטית מים חמים/קרים

25.1 הג’קוזי נועד רק למבוגרים מעל גיל 18.

25.2 חובה להתקלח לפני הכניסה לג’קוזי.

25.3 הכניסה דרך המדרגות בלבד.

25.4 חל איסור מוחלט להכנס עם פצע פתוח, מחלת עור או כל בעיה זיהומית אחרת.

25.5 זמן השהייה המומלץ הוא עד 10 דקות.

25.6 לבעלי שיער ארוך כובע רחצה חובה.

25.7 יש להשמע להוראות המציל או האחראי בשטח.

 

26. אולם הכושר

מדריכי הכושר עומדים לרשות המנויים, למתן הדרכה, ייעוץ והכוונה.

26.1 שעות הפעילות באולם הכושר:

 • יום א’ 21:50-12:00
 • ימים ב’-ה’ 21:50-06:00
 • יום ו’ 17:00-07:00
 • יום שבת 17:00-08:30

*שינויים בשעות הפעילות יפורסמו באתר האינטרנט ובלוחות המודעות.

26.2 במסגרת פעילות אולם הכושר על המנויים להקפיד על הנהלים הבאים:

26.2.1 בכניסה יש להמתין בדלפק הקבלה למדריך. מתאמנים חדשים נדרשים להציג את כרטיס המנוי הקבוע או טופס הצהרה לאימון חד פעמי, על מנת לקיים שיעור היכרות עם המדריך.

26.2.2 נא להקפיד על כניסה עם נעלי ספורט נקיות (ללא בוץ ואבק).

26.2.3 הכניסה לאולם הכושר מותרת מגיל 14 ומעלה, ילדים/ילדות מתחת לגיל 14 אינם רשאים להיכנס לאולם. (נער/ה אשר רכשו מנוי למרכז הנופש ומעונינים להרחיבו לנופש, נדרשים לתוספת תשלום מיוחד).

26.2.4 לעיסת מסטיק אסורה לחלוטין.

26.2.5 יש להעביר למשרד הלקוחות אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר הכושר לפני האימון הראשון (בהתאם לחוק הספורט).

26.2.6 מתאמנים אשר מלאו להם 50 שנה נדרשים להביא אישור רפואי על בריאות תקינה בכל שנה בעת חידוש המנוי.

26.2.7 מנויים אשר מצב בריאותם השתנה במהלך תקופת החברות במרכז, נדרשים להעביר למרכז אישור רפואי מתאים ומפורט על מנת לבחון את מידת התאמתם להמשך אימון בהיכל הכושר.

26.2.8 השימוש בכל המכשירים מחייבת שימוש במגבת גדולה ופריסתה על המיכשור.

26.2.9 הפעילות במכשירים האירוביים (הליכון, אליפטי, A.M.T, VARIO, ואופניים) מוגבלת ל-30 דקות למכשיר.

26.2.9.1 יש לבצע רישום/הזמנה מוקדם אצל המדריך/ה עם ההגעה לאולם.

26.2.9.2 החלפת המכשירים תעשה בשעה עגולה או במחצית השעה.

26.2.9.3 מתאמן שהזמין מכשיר והמכשיר פנוי לפני השעה העגולה המוזמנת, יוכל להנות מאימון ממושך יותר עד מועד ההחלפה ליחידת הזמן שהוזמנה על-ידו.

26.2.9.4 איחור בתחילת הפעילות על המכשיר האירובי יגרום לקיצור זמן הפעילות על המכשיר.

26.2.9.5 לא ניתן להירשם מראש לאותו מכשיר אירובי פעמיים ולא ניתן להירשם בשמו של מנוי אחר.

26.2.9.6 יש להקפיד על נוהל זה על-מנת לאפשר גם למתאמנים אחרים ליהנות מהמכשור.

26.2.10 הכנסת מזון וכוסות שתייה אסורה (ניתן להשתמש במכלי שתייה אישיים).

26.2.11 השימוש בטלפונים סלולריים, לצורך שיחה, באולם הכושר אסור.

26.2.12 חובה להישמע להוראות המדריך/ה.

26.2.13 משקולות חופשיים:

26.2.13.1 במהלך אימון עם משקולות יש להקפיד על מרווח בטיחות מהמתאמנים האחרים.

26.2.13.2 בעבודה עם משקולות על מוט יש לוודא סגירת הסוגרים היטב.

26.2.13.3 כל מתאמן נדרש להקפיד על החזרת המשקולות למקומן בתום פעילותו על כל מכשיר.

26.2.13.4 אין להוציא משקולות יד או אחרות ממתחם המשקולות החופשיים.

26.3 מיזוג אוויר: הטמפרטורה הינה קבועה מראש (20 מעלות).

26.4 שידורי טלוויזיה ומוסיקה:

26.4.1 באולם מותקנים מכשירי שמע אישיים ומסכים אישיים בחלק ממכשירי הכושר האירוביים.

26.4.2 מערכת הגברת הקול המרכזית תופעל בהתאם לאופי המקום והחלטות הנהלת המרכז.

26.4.3 הנהלת המרכז רשאית להחליף מעת לעת את התוכניות וערוצי הטלוויזיה ישודרו.

26.5 הדרכה
באולם הכושר עומדים לרשות המנויים ציוד איכותי ומגוון. מדריכי הכושר הינם מהאיכותיים בתחום, נא שתפו איתנו פעולה ליצירת אווירה אקדמית-ספורטיבית נעימה, שתאפשר לכולכם להפיק את מירב התועלת וההנאה מהפעילות באולם.

צוות המדריכים המקצועי עומד לרשותכם להדרכה ולהכוונה בהתאם לאפשרויות הבאות:

26.5.1 השימוש במכשירים – בניית תוכנית אימון אישית בהתאם למאפייני, צורכי ומטרות המתאמן/ת. התוכניות שתבננה תהיינה תחת מעקב המדריך/ה באולם הכושר ותעודכנה על ידו/ה במסגרת פגישה מתואמת של “עדכון תוכנית אימונים” לאחר תקופה מסוימת, שירות זה כלול במנוי השנתי והוא ניתן ללא תשלום נוסף.

26.5.2 Personal training – המרכז מציע למנויים המעוניינים בכך שירותי מדריך אישי (כרוך בתשלום). פרטים מלאים והרשמה במשרד הלקוחות.

26.6 ומה עושים עם התיקים והציוד האישי?
באולם הכושר הותקנו ארונות חיצוניים לתיקים. יש להימנע מהנחת כל פריטי ציוד במקומות אחרים ברחבי מלתחות הכושר, אך יחד עם זאת הציוד הוא באחריות המתאמן והנהלת המרכז אינה אחראית עליו.

 

27. מגרשי פעילות גופנית

פעילות חופשית במגרשי הספורט מחייבת הזמנה מראש בטלפון 08-9489850

27.1 כרטיס המנוי למרכז, מזכה בזכות השימוש במגרשי הטניס.

27.2 מנויים במועדון הטניס חייבים להציג את כרטיס המנוי לפני כל כניסה. אורחים המשלמים לכניסה חד-פעמית חייבים להציג קבלה על התשלום לפני הכניסה ולשמור על הקבלה עד ליציאתם ממרכז הנופש.

27.3 הלבוש המחייב במגרשי הטניס הינו נעלי טניס, מכנסיים קצרים וחולצת טניס.

27.4 הזמנה מוקדמת של מגרש אפשרית באמצעות רישום מראש במרכז הלקוחות, אם היא נעשית לפחות 3 ימים מראש, בהתאם לשעות פעילות במשרד, בימים א’-ה’ בנוכחות אישית בלבד או בטלפון 08-9489777. למשלמים לכניסה חד-פעמית לא ניתן להזמין מגרש מראש והם יוכלו לשחק רק אם המגרש פנוי לפני הכניסה ולאחר ביצוע התשלום. את התשלום יש לבצע בכניסה למרכז.

27.5 המזמין יכול לרשום את עצמו ואת בן-זוגו למשחק לפרק זמן של 60 דקות במגרש אחד באותו היום (אין אפשרות לרשום את עצמו או שחקנים נוספים לפרק זמן ולמגרש נוסף באותו היום). משחק מעבר לשעה באותו יום, מחייב בתשלום נוסף.

27.6 טופס שיבוץ המגרשים השבועי יפורסם בכל יום א’ על לוח המודעות והעתקים ממנו ימצאו במשרד הלקוחות ובדלפק הכניסה. חובת המזמינים לבדוק את שיבוצם במגרש ולהקפיד לשחק על המגרש המשוריין עבורם בלבד.

27.7 יש לציין על טופס ההזמנה את השם המלא (פרטי ומשפחה) של 2 בני הזוג המזמינים, בצירוף מספר כרטיס המנוי ומספר טלפון סלולרי של כל אחד מהנרשמים.

27.8 במשחקי יחידים יש לשחק לפי התקנות הבאות:

27.8.1 בכל מקרה, בין אם היתה הזמנה מראש ובין אם לא היתה כזו, על 2 השחקנים, לפנות את המגרש עם תום מועד של 60 דקות, בהתאם לשעות הנקובות על גבי טופס הזמנת מגרש, אלא אם אין ביקוש למגרש.

27.8.2 אם התחיל זוג במשחק זמן מסויים לאחר התחלת מועד 60 דקות, יפחת זמן זה מזמן משחקו ועליו לפנות את המגרש בתום מועד 60 הדקות, אם קיים ביקוש למגרש מצד אחרים.

27.8.3 הזמנת מגרש למשחק (60 דקות) על-ידי שחקן אחד והזמנת מגרש למשחק (60 דקות) מיד לאחריו על-ידי שחקן אחר, מתוך מגמה להבטיח רצף של 2 שעות משחק על-ידי 2 שחקנים בלבד – אסורה לחלוטין.

27.8.4 אם הוזמן מועד מראש והמזמינים לא הופיעו בשעה היעודה, או תוך 10 דקות לאחריה, הפסידו זכותם למגרש, ודין המגרש במקרה כזה כדין מגרש פנוי.

27.9 במשחקי זוגות יש לפעול לאור התקנות לגבי משחקי יחידים.

27.10 במקרה ומרכז הספורט יקיים מפעלי ספורט או שיעורים מאורגנים מטעמו במתקנים, הדבר ישובץ על-גבי טופס הזמנת המגרשים. בכל מקרה, מסמכותו של מרכז הספורט לסגור את המתקן כראות עיניו ולפנות המתקנים משחקנים גם אם לא פורסם הדבר מראש. על השחקנים מוטלת החובה להישמע להוראות אנשי צוות המרכז בנדון.

27.11 אם הוזמן מגרש ואין אפשרות למזמין להתייצב למשחק, יש להודיע על כך לפחות 24 שעות מראש לעובד משרד הלקוחות ולבטל הזמנת המגרש (כדי לאפשר הזמנתו על-ידי אחרים).

27.12 השימוש במגרשי הטניס מותר לבעלי מנויים בתוקף או למשלמים לפני המשחק לכניסה חד-פעמית ואשר בידם קבלה על התשלום אותה יש להציג לפי דרישת צוות עובדי המרכז.

27.13 אין לשחק על מגרש רטוב, דבר הגורם נזק לציפוי המגרש. נא לפנות לאחראי במקום לקבלת המכשיר המיוחד המאפשר פיזור השלוליות. בכל מקרה, השימוש במגרש יותר כשהוא יבש לגמרי.

27.14 אכילה, לעיסה ועישון בתחום מגרשי הטניס אסורים לחלוטין. אין להכניס פחיות ו/או בקבוקי שתייה מזכוכית לתחומי המגרשים. בתחומי המגרשים ניתן לשתות מים בלבד בבקבוקי פלסטיק.

27.15 הכניסה לתחומי המגרשים הינה לשחקנים המשחקים בלבד. בני משפחה כולל ילדים, מתבקשים להשאר מחוץ לגדר של מגרשי המשחק.

27.16 לימוד טניס בתשלום מותר אך ורק למאמנים שאושרו על-ידי מנהל המרכז, אשר הזמינו מגרש ושילמו עליו מראש.

27.17 ניתן להשתמש בכל מגרש ב-6 כדורי טניס בלבד.

27.18 יש לשמור על הניקיון בכל תחומי המגרשים והשטח מסביב למגרשים. יש להימנע מפיזור אשפה בשטח ויש להשתמש בפחי הזבל המיועדים לכך.

27.19 יש להימנע מהפרעה כלשהי למשחקים במגרשים הסמוכים. וכן יש להימנע מצעקות בשטחי המרכז.

27.20 יש להימנע מזריקה או הטחה של המחבט על ריצפת המגרש.

27.21 יש להישמע להוראות עובדי המרכז. צוות העובדים רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך, ויש למלא באופן מוחלט כל ההוראות שפורסמו במסמך זה או שניתנו על-ידי צוות העובדים. ניתן לקיים בירור עם מנהל המרכז לגבי השגות שיש למשתמשים לגבי הוראות נוספות של צוות העובדים שלא פורטו במסמך זה, אך בכל מקרה אין להפר ההוראות של צוות העובדים אם לא שונו. מנויים יוכלו להזמין מגרש למשחק עד 3 פעמים בשבוע.

27.22 שחקנים שיכנסו למגרשים ללא מנוי בתוקף וללא ביצוע הסדרי התשלום המתחייבים מראש, יחוייבו בתשלום של 3 שעות משחק.

27.23 ימי ושעות פעילות מועדון הטניס

 • יום א’ 22:00-12:00
 • ימים ב’-ה’ 22:00-06:00
 • יום ו’ 17:00-07:00
 • יום שבת 17:00-08:30

27.23.1 בני נוער עד לגיל 16 רשאים להשתמש במגרשי הטניס בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00. ביום ו’ עד לשעה 13:00. בימי שבת החל מהשעה 10:00.

27.24 הכניסה למגרש תעשה מדלפק הכניסה למרכז בלבד.

27.25 בשעות שבהן שער הכניסה מהחנייה סגור, נאסר השימוש גם במגרשי הטניס.

27.26 בשעות החשכה נדרש תשלום מיוחד עבור התאורה.

 

28. הסטודיו

מציע מגוון עשיר של שיעורים, לילדות, לנערות, לנשים וגברים, שמתקיימים באולם הסטודיו. הפעילות בסטודיו מנוהלת ע”י זכיינית פרטית. תוכנית פעילות הסטודיו תעודכן מעת לעת ותפורסם באתר האינטרנט ובלוחות המודעות.
פרטים והרשמה בטלפון: 02-5881234

 

 

ביטול מנוי

 

29. נוהל ביטול מנוי שנתי למרכזי הספורט

(מבוסס על חוק הגנת הצרכן שנכנס לתוקפו בספטמבר 2014)
נוהל זה יחול על כל סוגי המנויים שנמכרים על-ידי עמותת קוסל, כולל מנוי חצי שנתי ופעילויות קבוצות הספורט התחרותי.

29.1 דרכי מסירת הודעת הביטול למרכזי הספורט
דואר רשום, דואר אלקטרוני או באמצעות הפקסימיליה, מסירה במשרד הלקוחות.
יש לוודא הופעת תאריך על מכתב הפנייה של הלקוח.

29.2 תוקף ביטול המנוי
בקשת הביטול נכנסת לתוקפה בתום חודש ממועד מסירתה. החישוב יבוצע על בסיס ימי הפעילות.

29.3 אופן חישוב החיוב הכספי

29.3.1 תשלום בגין מלוא התקופה מרכישת המנוי עד כניסת הביטול לתוקף, בהתאם לתעריף השנתי שנקבע למנוי בעת רכישתו (מחיר רכישת המנוי השנתי או החצי-שנתי לחלק למספר החודשים שבגינם נעשה החיוב).

29.3.2 דמי ביטול (יתווספו בנוסף לסכומים המחושבים בסעיף 3.1) – העמותה תגבה את המחיר שנקבע לרכישה חודשית – מחיר המנוי לפי מחיר חודש במנוי השנתי (1/12 ממחיר המנוי השנתי) x מספר החודשים שבהם היה המנוי בפועל. החישוב בגין תקופה קצרה מחודש יבוצע באופן יחסי של 1/30 כנגזרת מהחישוב החודשי.
בחישוב יש לוודא שדמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

29.3.2.1 בשליש הראשון לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 25 אחוז מהתמורה כמופיע בסעיף 29.3.1, זאת מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

29.3.2.2 בשליש השני לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 20 אחוז מהתמורה, מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

29.3.2.3 בשליש השלישי לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 17 אחוז מהתמורה מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד למועד ביטול המנוי המאושר.

29.4 ספורט תחרותי
הוצאות העמותה עבור רישום הספורטאי יופיעו כסעיף נפרד בטופס ההרשמה ויכסו את ההוצאות הבאות: ההרשמה באיגוד הספורט, ביטוח, בדיקות רפואיות ודמי הרשמה.

29.5 אופן ביטול מנוי

29.5.1 לא יחייב דיון בוועדת חריגים, אלא יבוצע באמצעות מנהלי המרכזים, לאחר בדיקה ואישור של חשבת העמותה, כמקובל לגבי ביצוע החזרים כספיים.

29.5.2 את ההחזר הכספי יש לבצע בתוך 30 יום. ההחזר הכספי יבוצע באותו אמצעי התשלום בו נרכש המנוי.

29.5.3 משרד הלקוחות הרלוונטי ישלח ללקוח מכתב הודעה על גובה התשלום הכספי שיוחזר אליו.

29.6 פרסום
יש לוודא שבכל פרסומי המרכז, שאותו הנך מנהל, אודות השירותים השונים תופיע האפשרות לרכישת מנוי חודשי ומחירו. בנוסף, יש לוודא התקנת מודעה כנ”ל על לוח המודעות במשרד הלקוחות ובאתר האינטרנט של העמותה.

29.7 הודעות לארגוני עובדים
מנהל השיווק יעביר מכתב לכל הארגונים, עמם העמותה קשורה בהסכמי מכירת מנויים, ובו הודעה על כניסת החוק לתוקף, וכי העמותה תנהג לפי החוק בטיפול בפניות כנ”ל, ובנוסף את סכום המנוי החודשי במסלול הרלוונטי. סיכום המנוי החודשי הנו הסכום של בוגר אוניברסיטה.

29.6 מסירת מידע אודות החוק
פניות של לקוחות בהקשר זה, יש להפנותם לאתר האינטרנט של העמותה או לשלוח אליהם בדואר אלקטרוני את נוסח החוק.

הגדרות חוק:

מחיר חודשי במסלול חלופי – המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות.
מחיר חודשי בעסקה – המחיר שעל הצרכן לשלם בעד זכות השימוש במכון הכושר בתקופה הקצובה, בהתאם לעסקה, כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.
תמורה – כל תשלום שעל הצרכן לשלם לעוסק בקשר לעסקה עם מכון הכושר, ובכלל זה דמי רישום.

הנוהל בעמותה ייכנס לתוקפו החל מ- 18.9.2014, ובכלל זה למנויים שנרכשו בעבר.