ההסדר מיועד לסטודנטים תור ראשון ושני אשר שילמו דמי רווחה ודמי חברות באגודת הסטודנטים 

שירותי הספורט שישולבו במסגרת הסכם הרווחה:

מנוי למרכז הספורט על-שם לרנר בהר-הצופים

מיועד לכל תלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים ( סטודנטים לתואר ראשון ושני, מכינה, אשר שילמו דמיי חברות לאגודה ודמי רווחה )

 •  שירותי בריכת השחייה בלבד (ייגבו במסגרת דמי הרווחה).
 •  תוספת תשלום למרכז הכושר תעמוד על 650 ₪ לשנה (תכלול את דמי הרישום והביטוח).
 •  שעות פעילות – בהתאם לשעות הפעילות במרכז.
 •  המרכז יפעל עד השעה 22.00 בימים א'-ה' החל מה- 1.10.15 .

מרכז הנופש והספורט ברחובות

 •  בריכת השחייה בלבד (במסגרת דמי הרווחה)
 • בהתאם לשעות הפעילות של המרכז.
 • תוספת תשלום לאולם הכושר תעמוד על 650 ₪ לשנה.
 • אוכלוסיית היעד תכלול סטודנטים וסטודנטיות לתואר ראשון מבית-הספר לסיעוד ב"קפלן" ומבית-הספר לסיעוד ב"אסף הרופא".

 

מרכז הספורט בקרית  אדמונד י' ספרא

מיועד לתלמידים שלומדים בקמפוס הנ"ל בלבד ותלמידי הקמפוס הרפואי – מכסה של עד 300 סטודנטים – על בסיס כל הקודם זוכה.

 • בריכת השחייה בלבד ( ייגבו במסגרת דמי הרווחה )
 •  תוספת תשלום למרכז הכושר תעמוד על 650 ₪ לשנה (תכלול את דמי הרישום והביטוח).
 •  שעות פעילות – בהתאם לשעות הפעילות במרכז
 • סטודנטים שלומדים בקמפוסים אחרים או בתכנית משולבת, שכוללת את קמפוס אדמונד י. ספרא וקמפוס נוסף – תוספת לקומפלקס הכושר תעמוד על 1,410 ₪ לשנה, ללא מגבלת שעות, ותכלול גם את זכות השימוש בבריכה.
 • סטודנטים שירצו להשתמש במגרש החנייה המבוקר המנוי יעמוד על 1,410 ₪ (מגבלת 4 שעות חנייה ברציפות. מנויים סטודנטים אחרים יוכלו לחנות רק במגרש החנייה הלא-מבוקר).

סטודנטים לתואר שלישי ופוסט דוקטורנטים

 • המנוי לסטודנטים לתואר שלישי ולפוסט-דוקטורנטים יעמוד על 1,410 ₪ למרכזי הספורט בירושלים ו- 1,200 ₪ למרכז הנופש ברחובות. תינתן פריסה של עד שמונה תשלומים.

בני משפחה

 • בני משפחות סטודנטים אשר יבקשו להירשם לשירותי העמותה, יידרשו לתשלום הנהוג בהתאם לתעריפי העמותה.

הנחות היסוד שבבסיס ההסדרים המוצעים

 • ההסדר מיועד לתלמידי תארים ראשון, שני, מכינה, רפואה ורפואת שיניים בלבד (לא כולל תלמידי תואר שלישי ופוסט דוקטורנטים).
 • סטודנטים לתארים ראשון ושני שלא שילמו דמי רווחה ודמי חברות באגודה – מחיר המנוי יעמוד על 1,550 ₪ לשנה, תוקף המנוי 30.09.18. תינתן פריסה של עד שמונה תשלומים.
 • המנוי הנו למרכז ספציפי אחד.
 • לא ניתן יהיה להקפיא או לבטל את המנוי לאורך השנה ולא יוצעו תעריפי ביניים לאורך השנה.
 • שירותי פנאי אחרים, אשר מסופקים על-ידי העמותה, לא ייכללו בהסדר זה (מחירי מנוי חודשי, כניסות חד-פעמיות, כרטיסיות, מנויי סקווש, מנויי טניס, מנויי סטודיו).
 • הסבסוד, שניתן על-ידי עמותת קוסל באמצעות מדור סיוע של האוניברסיטה, בוטל.
 • מנוי הבוקר ומנוי בלו"ז אישי בוטלו בכל הקמפוסים.
 • הנתונים לגבי חברי האגודה יועברו על-ידי אגודת הסטודנטים ב- 1.12.2017 בקבצים שתואמים את מערכות המחשוב של העמותה, או באמצעות מערך המחשוב האוניברסיטאי. סטודנט שלא ישלם תשלומים אלו יחויב בתשלום מחיר מנוי מלא.
 • סטודנט אשר יעביר את המנוי של שמו לאחר, המנוי שברשותו ייחסם והוא יידרש לתשלום מלא במחיר של 1410 ש"ח בירושלים, 1200 ש"ח ברחובות, בנוסף, תוגש נגדו תלונה לוועדת המשמעת של האוניברסיטה.
 • סטודנט שיבטל את דמי הרווחה או את דמי החברות באגודה, יידרש לתשלום בגובה של מחיר מנוי מלא, השלמה עד לסכום של 1550 ש"ח.
 • סטודנט שרשאי להשתמש בבריכת השחייה ( הסדר הרווחה ) ויעשה שימוש חורג בכושר, המנוי שברשותו ייחסם, והוא יידרש לתשלום בגין מנוי במחיר מלא. 1410 ש"ח בירושלים, 1200 ש"ח ברחובות. בנוסף, תוגש נגדו תלונה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית.
 • תיקוף לשירותי הבריכה – יבוצע במשרד הלקוחות במרכז הספציפי, זאת לאחר מילוי טופס רישום.
 • שירותי בריכת השחייה – יסופקו בקמפוס אחד בלבד, בהתאם לפירוט שהוצג
 • מנוי משלים לכושר במחיר של 650 ₪. לנרשמים תינתן פריסה של עד ארבעה תשלומים.