08-9489777
*** בתאריכים 26.11 - 27.11 אולם הכושר יהיה סגור לפעילות על רקע עבודות חידוש ***
דף זה בעריכה

טקסט הסבר כאן

אוקסנה צכובסקי
טקסט קצר הסבר על המרכז ופעילויותיו טקסט קצר הסבר על הותיו טקסט קצר הר טקסט קצר הסבר על המרכז ופעילויותיו טקסט קצר הסבר על הותיו טקסט קצר הר על המרכז ופעילויותיו ופעילויותיו
אוקסנה צכובסקי
טקסט קצר הסבר על המרכז ופעילויותיו טקסט קצר הסבר על הותיו טקסט קצר הר טקסט קצר הסבר על המרכז ופעילויותיו טקסט קצר הסבר על הותיו טקסט קצר הר על המרכז ופעילויותיו ופעילויותיו
אוקסנה צכובסקי
טקסט קצר הסבר על המרכז ופעילויותיו טקסט קצר הסבר על הותיו טקסט קצר הר טקסט קצר הסבר על המרכז ופעילויותיו טקסט קצר הסבר על הותיו טקסט קצר הר על המרכז ופעילויותיו ופעילויותיו