02-6584358
// ביום ג' 5.6 בריכת השחייה תהיה סגורה לפעילות בין השעות 12:00 - 13:00 על רקע אירוע ספורט המתקיים במרכז //
עדכון גישה למרכז 23.3 – 9.4

 

 

מנויים יקרים,

  בתקופה שבין 23.3.2018 ועד 9.4.2018 יבוצעו עבודות פיתוח וחידוש נתיבי הכניסה למגרש החניה במרכז הספורט בקרית-ספרא.

בין התאריכים 23.3 – 29.3 הגישה למגרש החניה תתאפשר

למנויי מרכז הספורט בלבד.

  • ביום ה' – 29.3 חניון המרכז יהיה פתוח ללא שינוי

במקביל ניתן יהיה לחנות גם בתוך הקמפוס כניסה מהשער המערבי בהצגת כרטיס מנוי.

  • בין התאריכים 30.3 – 7.4 חניון המרכז יהיה סגור ניתן יהיה לחנות בתוך הקמפוס בלבד

בהצגת כרטיס מנוי.

ב ב ר כ ה
צוות והנהלת המרכז