02-6586611
*** הספירה לאחור החלה *** *** חודשיים לסיום פרויקט הרחבת מבנה הכושר ***