02-6584358
// ביום ג' 5.6 בריכת השחייה תהיה סגורה לפעילות בין השעות 12:00 - 13:00 על רקע אירוע ספורט המתקיים במרכז //
כללים ונהלים

נהלי הרשמה ותקנוני פעילות

 

1. לסטודנטים

סטודנטים תלמידי האוניברסיטה העברית, זכאים לרכוש מנוי לסל שירותי הספורט במרכז הספורט בקרית אדמונד י. ספרא, בהר-הצופים או במרכז הנופש ברחובות. המנוי מקנה זכות שימוש למרכז הספורט שאליו הוא נרכש בלבד.

1.1 הרשמה באמצעות היחידה לחשבונות סטודנטים בעת ההרשמה לאוניברסיטה. התשלום בבנק הדואר בלבד באמצעות שובר מספר 7, או בתשלום במשרדי הלקוחות.

1.2 סטודנטים שרכשו מנוי למרכז בקמפוס ספרא יכולים להשתמש בקומפלקס הכושר בבריכת השחייה, במגרשי הטניס (ללא תאורה) ובאיצטדיון האתלטיקה-הקלה.

1.3 סטודנטים שרכשו מנוי בהסדר, זכאים להירשם לחוגים בהנחה של 50% מהמחיר המלא לחוג, בהתאם לפירוט בתוכנית השיעורים של המרכז. אין כפל הנחות. שיעורי הסטודיו כגון: אירובי, מדרגה, עיצוב, התעמלות במים ושיעורים נוספים שיופעלו בהמשך, יחויבו בתשלום נפרד.

1.4 סטודנטים שרכשו מנוי למרכז הספורט בהר הצופים יכולים להשתמש בבריכת השחייה, מרכז הכושר ובמגרשי הטניס (ללא תאורה).

1.5 סטודנטים אשר סיימו לימודיהם וחייבים בחינות או הגשת עבודה בלבד, יגישו למשרד הלקוחות אישור ממזכירות הפקולטה על חובותיהם לשנת לימודים אחרונה. סטודנטים אלה זכאים לרכוש מנוי לשנתיים מגמר לימודיהם בתעריף סטודנט ממוסד לימודים אחר.

1.6 תלמידים בקורסי קיץ באוניברסיטה יוכלו להשתמש במרכז הספורט בקמפוס ספרא או במרכז הספורט בהר-הצופים על-ידי תשלום חודשי או מנוי לתקופת הקורס בשיעור 1/3 מהמחיר הבסיסי לסטודנטים בגבעת-רם.

1.7 סטודנטים שירשמו באמצעות משרד הלקוחות יוכלו ליהנות מעד 6 תשלומים (בכרטיס אשראי).

1.8 רוכשי המנוי למרכז לרנר בהר-הצופים, באמצעות שובר התשלום, ידרשו בביקורם הראשון במרכז לגשת למשרד הלקוחות ולמלא טופס הרשמה למרכז.

1.9 המנוי הינו לשנה אקדמית ויסתיים ב-30 לספטמבר בכל שנה.

1.10 המנוי אינו ניתן להקפאה.

1.11 סטודנטים לתואר ראשון או שני שהיקף תוכנית הלימודים שלהם נמוך מ-40 אחוז משכר לימוד מלא, יוכלו לרכוש מנוי בתעריף של בן זוג סטודנט.

1.12 סטודנט שהחל את לימודיו לאחר תחילת שנת הלימודים יוכל להירשם לתקופה החלקית ולשלם את התעריף שיהיה בתוקף באותו מועד. המנוי יהיה עד 30 לספטמבר.

1.13 ביטול מנוי יתאפשר בהתאם לחוק.

1.14 תלמידי תואר שלישי יהיו זכאים ליהנות ממחיר סטודנט בתנאי שהיקף לימודיהם יעמוד על 10% שכר לימוד לפחות.

1.15 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז מסטודנט אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

 

2. לעובדי האוניברסיטה

עובד אוניברסיטה זכאי לרכוש מנוי, בתנאי שהוא מופיע באלפון העובדים שמונפק על ידי אגף משאבי אנוש או ע’’י המצאת אישור מתאים מהמזכירות האקדמית או ממנהל כח-אדם בפקולטה לרפואה.

2.1 עובדי האוניברסיטה הקבועים יכולים להסדיר את התשלום באמצעות ניכוי ממשכורתם, הניכוי ייעשה ב- 5 תשלומים שווים.

2.2 חברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר

2.2.1 זכאים להצטרף להסכם רכישת מנויים שנתיים מרוכזים בהתאם להסכם שנקבע עם הארגון (אינו כולל גמלאים).

2.2.2 ההסדר הינו למנוי למרכז וניתן לשדרגו בהתאם לתעריפים הקבועים לכך בכל מרכז ספורט.

2.2.3 המנוי הינו שנתי ואינו ניתן להקפאה או להארכה.

2.3 עובדים אשר יחתמו על התחייבות לתשלום על-ידי ניכוי מהשכר ו/או מהפיצויים (במקרה של אי פרעון התשלום), יהיו פטורים מתשלום דמי רישום, טיפול, גבייה ותקורה.

2.4 מורים או מרצים אורחים יוכלו להשתמש בשירותי הספורט על-ידי תשלום חודשי בשיעור של 1/4 מהמחיר הבסיסי לעובדים. מרצים שיתארחו בבית בלגיה, יוכלו לרכוש כרטיסים לבריכת השחייה במחיר שייקבע מפעם לפעם לכרטיסי אורח, עבור כל כניסה.

2.5 מוצע לערוך הרשמתם באמצעות הדואר הפנימי.

2.6 זכות השימוש במתקני המרכז הורחבה גם לדור שלישי (לנכדים) בכל גיל, ולבן/בת זוג של בת/בן העובד לפי תעריף בוגר.

2.7 עובדי החברות והעמותות של האוניברסיטה העברית וחברי ההנהלה בארגונים אלו, יהיו זכאים לרכישת מנוי במחיר עובד ובתוספת דמי הרשמה בגובה של 150 ש”ח בהתאם לרשימת הגופים שתאושר מידי שנה ע’’י היחידה לחברות ועמותות של האוניברסיטה.

2.8 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות במרכז מעובד אשר מעמדו באוניברסיטה השתנה אחר הרשמתו למרכז, או לדרוש ממנו תשלום בהתאם למעמדו המעודכן באוניברסיטה.

 

3. לבוגרי האוניברסיטה

בוגרי האוניברסיטה יוכלו להירשם על-סמך הצגת תעודת בוגר האוניברסיטה (בעת הרשמתו בפעם הראשונה) וליהנות מתעריף מוזל וייחודי לבוגרי האוניברסיטה.

 

4. כללי

4.1 נכי צה”ל
זכאים להנחה בגובה אחוז הנכות עד ל-10% על שירותי הספורט, מקבוצת הזכאות אליה הם משתייכים. ההנחה הינה אישית לנכה בלבד אינו תקף למנוי לתקופה של פחות משנה ולסטודנטים במנויים מוזלים. יש לצרף לטופס ההרשמה צילום תעודת הנכה.

4.2 כרטיסי אורח
מנויים במרכז הספורט זכאים לרכוש כרטיסי אורח לבריכת-השחייה באותו מרכז. האורח נדרש לבוא לבריכת-השחייה בלוויית המארח (כפוף לתפוסת המקום). במהלך חודשי הקיץ תוגבל מכירת הכרטיסים והיא תעשה על בסיס הזמנה ורישום מראש, בהתאם למכסות הרישום שייקבעו.

4.3 ילדים ובני משפחה

4.3.1 ילדים עד גיל 21 או חיילים עד גיל 21, שנרשמים ללא בעל הזכאות, יחוייבו בתשלום המלא הנדרש מבעל הזכאות.

4.3.2 משפחה שתרשום זוג הורים ו-3 ילדים במחיר מלא לאותה קטגוריה, הילד הרביעי ואילך יהיו פטורים מתשלום, בתנאי שגיל הילדים נמוך מ-18, ואם הינם משרתים בצה”ל גילם נמוך מ-21. כל העובר גילאים אלה אינו נכלל בתחשיב זה.

4.3.3 ילדים שגילם נמוך משלוש שנים ייהנו מתשלום מופחת (למנוי על בריכת השחייה).

4.3.4 ילדי מנויים אשר ישרתו בשירות חובה בצה”ל, או בשירות לאומי לבנות שישה חודשים לפחות מתקופת המנוי, ישלמו לפי תעריף לילדים עד גיל 18. יש לצרף אישור מצה”ל על שירות חובה (טופס 435/1) או אישור על שירות לאומי. ללא צירוף טופס 435/1 ייגבה המחיר המלא.

4.3.5 ילדים שגילם נמוך מגיל 12 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם.

4.4 ידועים בציבור
חברי קהילת האוניברסיטה (סטודנטים, עובדים או בוגרים) אשר מבקשים לרכוש מנוי עבור בן-זוג הידוע בציבור, יוכלו לעשות זאת באמצעות הצגת תצהיר מעורך-דין המאשר זאת והצגת תעודות זהות אשר מעידות על כתובת מגורים משותפת. (נוסח התצהיר נמצא במשרד הלקוחות במרכזי הספורט).

4.5 מסמכים דרושים

4.5.1 תעודת זהות של כל בני המשפחה (כולל פרטי הזהות של הילדים).

4.5.2 כרטיס תלמיד בתוקף (לסטודנטים).

4.5.3 אישור תשלום שכ”ל.

4.5.4 אישור רפואי לפעילות בחדר כושר.

4.6 מסירת כרטיס מנוי
כרטיס המנוי יוכן בעת ההרשמה אך ימסר למנוי לאחר הצגת אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר כושר בהתאם לחוק חדרי הכושר. במקרה זה יינתן לנרשמים אישור זמני לשבוע המאפשר להם להתאמן במרכז על בסיס מילוי הצהרה לאימון חד-פעמי. קבלה על תשלום איננה מהווה אישור כניסה למרכז.
כרטיסי המנוי הינם רב-שנתיים והם מחודשים אוטומטית עם חידוש המנוי. יש לשמור את כרטיס המנוי גם במידה והמנוי לא מחודש באופן רציף. בכל מקרה של הנפקת כרטיס מנוי חדש, יחוייב המנוי ב-50 ש”ח.

4.7 אובדן כרטיס מנוי

4.7.1 במקרה של אובדן כרטיס (גניבה, השחתה וכו’) יש לדווח מיד למשרד הלקוחות.

4.7.2 הוצאת כרטיס חדש תחוייב בסכום אחיד של 50 ש”ח. בעל הכרטיס חייב לבוא אישית ולהציג תעודת זהות. לסטודנט באוניברסיטה העברית 30 ש”ח.

4.8 ביטול מנויים
המנוי הינו שנתי וביטולו יעשה בהתאם לחוק. (נוהל הטיפות בבקשות אלו בעמוד האחרון)

4.9 הקפאת מנויים

4.9.1 במסגרת המרכז פועלת ועדה לדיון במקרים חריגים, אשר מוסמכת לדון בפניות להקפאת מנוי.

4.9.2 במקרה של מחלה (אשר אורכה למעלה משבועיים) ניתן להגיש בקשה להקפאת המנוי לוועדת חריגים.

4.9.2.1 את הבקשה יש להעביר במכתב מודפס למשרד הלקוחות באופן אישי או בדואר אלקטרוני או בפקס ולצרף אישור רשמי על נייר מכתבים רשמי מודפס בעברית וחתום ע”י רופא מומחה.

4.9.2.2 הקפאת המנוי (באם אושרה) בגין תקופת אי השימוש תכנס לתוקפה רק לאחר הפקדת כרטיס המנוי במשרד הלקוחות.

4.9.3 נסיעות לחו”ל – נסיעה לחו”ל לתקופה של 21 יום ברצף, תזכה בהקפאת המנוי לתקופת ההעדרות.

4.9.4 הלקוח נדרש להציג אישורי טיסה (כרטיס טיסה, חתימות בדרכון) ולהגיש את בקשתו למשרד הלקוחות במכתב מודפס באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס.

4.10 כללי משמעת
(נוגעים לכל מתקני ושרותי עמותת קוסל בקמפוס ספרא, בהר הצופים ובמרכז הנופש רחובות).
העובר על תקנה מהתקנות צפוי לנקיטת צעדים משמעתיים כדלקמן:

 • שלילת זכות הכניסה למרכז על-פי החלטת מנהל המרכז, תעשה לאחר שימוע שיתקיים למנוי
 • זכותו של בעל המנוי המורחק להגיש ערעור על החלטת מנהל המרכז בפני מנכ”ל העמותה, את העירעור יש להגיש כשהוא מודפס.
 • אין האמור כדי למנוע העברת תלונות על סטודנט או עובד אוניברסיטה בגין הפרת הכללים והנהלים, לדיון בוועדת המשמעת של האוניברסיטה.

4.11 חופשות
מרכזי הספורט סגורים לפעילות במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב. בחופשת סוכות ופסח, יבוצע עידכון של שעות הפעילות והתאמתן לחג. מידע מעודכן ומפורט יימסר 14 יום לפני החג על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של העמותה. במרכז הנופש ברחובות, המרכז סגור ביום השואה ופתוח ביום העצמאות.

 

 

מידע ותקנות השימוש

 

5. כללי

בכניסה למרכז יש להציג כרטיס מנוי אישי בר תוקף. לא ניתן להיכנס ללא הצגת מנוי.

5.1 משרד הלקוחות

5.1.1 ממוקם בכניסה לבניין המשרדים של עמותת קוסל. המשרד מעוצב באופן חדשני ומרווח, ומזמין אתכם ליהנות מתנאי הרשמה נוחים ומתקדמים. במשרד זה ניתן לקבל מידע, הסברים וייעוץ ולרכוש את כל סוגי השירותים המוצעים בגבעת-רם. המנויים למרכזי הספורט בגבעת-רם ובהר-הצופים הינם נפרדים לחלוטין, ורכישת מנוי למרכז אחד אינה מזכה בזכות שימוש במתקני הספורט במרכז השני.

5.1.2 ימים ושעות קבלה

 • יום א’ 18:00-11:00
 • ימים ב’-ד’ 18:00-09:00
 • יום ה’ 17:00-09:00

5.2 מגרש חנייה

5.2.1 יש לנהוג כדלקמן:

 • אין להחנות את הרכב בחניית נכים.
 • חניה שמורה – מיועדת לבעלי מנויים אשר הינם בעלי מוגבלות תנועה. אישורים מתאימים יונפקו במשרד הלקוחות. מנויים אלו ידרשו להציג את האישור המתאים על שמשת מכוניתם.
 • יש להחנות במקומות המסומנים בלבד.
 • החנייה במגרש המבוקר (החל ממבנה הבידוק) מיועדת למנויי מרכז הספורט בלבד (במנוי שנתי מלא בלבד, בהתאם לקטגוריות הזכאות). החניה מוגבלת לארבע שעות ברצף. לא ניתן לחנות פעמיים ביום. רכבים שייפרו כללים – תישלל זכותם לשימוש בחניון.
 • קטנועים יש להחנות במתקנים המיועדים לכך. כניסתם משער הכניסה של מרכז הספורט אסורה.
 • אופניים יש להציב במתקן המיועד לכך. אין להכניס אופניים דרך שער הכניסה ואין לקשור את האופניים לגדרות המרכז.
 • התנועה מקצה המגרש התחתון ומעלה למגרש העליון הינה חד-סטרית.

5.2.2 שער הכניסה ממגרש החנייה יסגר 20 דקות לפני סיום הפעילות במרכז, למעוניינים תתאפשר כניסה לקמפוס דרך שערי הולכי הרגל.

5.2.3 בשעה שהכניסה מהחנייה סגורה, אין לטפס על הגדרות.

5.2.4 חל איסור הכנסת בעלי-חיים לכל שטח מרכז הספורט.

5.2.5 בעלי תווי חנייה של עובד רשאים להחנות במגרש החנייה שבתוך הקמפוס מעל אולם הספורט.

5.3 העישון אסור בכל שטחי המרכז ובכלל זה בשטחים הפתוחים.

5.4 השימוש בטלפון סלולרי מותר רק בשטחים הפתוחים.

 

6. לובי הכניסה למרכז

6.1 מידע

6.1.1 הכניסה לאחר הצגת כרטיס מנוי בר-תוקף או על-סמך אישור זמני ממשרד הלקוחות בצמוד לתעודת זהות או דרכון.
*כרטיס בר-תוקף ייחשב אך ורק כרטיס הנשמר בצורתו המקורית.

6.1.2 בעת כל כניסה חובה על כל מנוי להציג בפני עובד/ת הלובי כרטיס מנוי בצמוד לתעודת זהות או דרכון.

6.1.3 מנויים אשר איבדו חפצים במרכז מתבקשים לפנות לעובדי לובי הכניסה בעת עבודתם, החפצים יאוחסנו בחדר אבדות ולאחר חודשיים הם יתרמו למוסד לילדים נזקקים.

6.1.4 יש לעקוב אחר השינויים בשעות הפתיחה של המרכז אשר יפורסמו על לוח המודעות שבכניסה למרכז ו/או באתר האינטרנט של העמותה ובתקליט המידע הטלפוני.

6.1.5 גניבות – המנויים מוזהרים מהשארת ציוד, חפצי ערך ופריטי לבוש בחדר ההלבשה ללא השגחה. לרשותכם ארונות איחסון אישיים. יש לדווח על כל גניבה לקצין הביטחון. מרכז הספורט והאוניברסיטה העברית לא ישאו באחריות לכל נזק או אובדן של ציוד.

6.1.6 מידע לגבי שעות פעילות המרכז ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז.

6.1.7 על בעל המנוי להציג את כרטיס המנוי בפני עובדי המרכז בכל עת שיתבקש לעשות זאת ולמסרו לידיהם לשם בירורים, בהתאם להנחיותיהם.

6.1.8 הנהלת המרכז רשאית לשלול חברות מסטודנט או מעובד, אשר הפסיקו ללמוד באוניברסיטה או לעבוד בה, אחר הרשמתם או לדרוש מהם להשלים את הפרש התשלום עד לגובה של מחיר בוגר אוניברסיטה בהתאם להחלטת מנהל המרכז.

6.1.9 מספר הטלפון בלובי המרכז: 658-66-11 שלוחה מספר 0.
מלתחות המרכז ייסגרו 15 דקות לאחר זמן סיום הרחצה המוגדר. המנויים מתבקשים להשלים את יציאתם מהמלתחות עד מועד זה.

6.1.10 איחסון ציוד אישי

6.1.11 במלתחות הותקנו תאי איחסון לשימוש אישי במהלך השהייה במרכז בלבד.

6.1.12 השימוש בתאים באמצעות מטבע של 10 ש”ח שיוחזר למשתמשים עם פינוי התא.

6.1.13 בנוסף מותקן ארון לאיחסון מקטורנים, מעילים ונעליים.

6.1.14 תאים שלא יפונו על-ידי הלקוחות עם יציאתם מבריכת השחייה יפונו על-ידי צוות המרכז באותו יום, והמנוי יחוייב ב-120 ש”ח דמי פינוי ואיחסון ציוד. שיתוף הפעולה שלכם בהנהגת שירות מתקדם ואיכותי זה חיוני ביותר.

6.1.15 המרכז אינו אחראי לאובדן ציוד או לנזק כלשהו שעלול להיגרם לרכוש המנויים.

6.1.16 הנהלת המרכז רשאית לשנות את שעות הפעילות במרכז ואת שעות הרחצה הנפרדת, תוך הודעה מראש של שבועיים לפחות.

 

7. מועדון הבריאות

מועדון הבריאות מיועד למנויי המרכז (מגיל 18 ומעלה) המבקשים לשדרג את המנוי. המועדון כולל שורה של הטבות: שימוש במתקני מתחם הבריאות ללא תשלום, שימוש במלתחות המועדון, תא איחסון אישי במלתחות המועדון*, מגבת אישית ושימוש במגרשי הטניס כולל תאורה. מנוי אשר מסיים את חברותו במועדון ואינו מחדש, נדרש לפנות את התא עם סיום מועד המנוי. השימוש במלתחות המועדון הינו לחברי המועדון בלבד.
מנוי שלא יפנה את חפציו במועד, הנהלת המרכז תפנה את החפצים לאחסון ותחייב את המנוי ב-150 ש”ח, דמי פינוי התא והחלפת המנעול. המועדון לגברים פועל בשלב זה בתפוסה מלאה ולא ניתן להצטרף אליו.

 

8. מתחם הבריאות

8.1 מתחם בריאות – מופעל על ידי צוות מכללת ברק. המתחם כולל: סאונה יבשה, סאונה רטובה, ג’קוזי, שני חדרי טיפולים ואזורי מנוחה. מנויי מועדון הבריאות ומועדון הזהב יהנו ממתחם זה כחלק מהמנוי. הכניסה והשימוש במתחם כרוכים בשידרוג המנוי השנתי.

8.2 הכניסה למתחם מגיל 18 ומעלה.

8.3 הפעילות במתחם זה מתקיימת באווירה שקטה ונינוחה.

8.4 טיפולים – רשימת מגוון הטיפולים עומדת לרשותכם. הטיפולים כרוכים בתשלום נפרד. הזמנת טיפולים תעשה בדלפק המתחם באופן ישיר. מס’ טלפון להזמנת טיפולים: 02-5306666. כתובת האתר: www.barakspa.com

8.5 מתחם הבריאות יוקצה לפעילות סגורה פעמיים בשבוע, בימים ג’ ו-ה’ החל משעה 13:30.

8.6 לוח זמני פעילות מתחם הבריאות:

 • יום א’ 21:00-12:00
 • יום ב’ 21:00-07:00
 • יום ג’ 19:30-07:00
 • יום ד’ 21:00-07:00
 • יום ה’ 19:30-07:00
 • יום ו’ 17:00-07:00
 • יום שבת 17:00-09:00

8.7 סאונה יבשה

8.7.1 יש להקפיד להכנס לסאונה עם מגבת ולהניחה על הספסל.

8.7.2 אסורה שפיכת מים או נותני ריח על אבני הסאונה.

8.7.3 כללי בטיחות – חובה לנהוג בהתאם לכללי הזהירות והמגבלות הרפואיות שמפורסמים במקום. (חולי לב ויתר לחץ דם מנועים משימוש בסאונות).

8.7.4 אין לשהות בסאונות למעלה מ-10 דקות.

8.8 ג’קוזי

8.8.1 יש להתקלח לפני הכניסה לג’קוזי.

8.8.2 תיקים וציוד יש להניח בתאי האיחסון המיועדים לכך.

8.8.3 אין להכניס בקבוקי זכוכית, כוסות זכוכית או מזון לרחבת הג’קוזי.

8.8.4 האכילה ברחבה אסורה.

8.8.5 השהייה עד 10 דקות ברציפות.

 

9. בריכת השחייה

9.1 שחייה חופשית – בבריכה הותקנו מסלולי שחייה שנועדו לשוחים לאורך הבריכה בלבד. השחייה בהתקדמות עם כיוון השעון, הכניסה, המעבר והשימוש במסלולים אלה אסורים לציבור שאינו שוחה לאורך, בימים ובשעות בהם מורכב חבל ההפרדה.

9.2 ילדים שגילם נמוך מגיל 12 חייבים להימצא בבריכת השחייה בנוכחות אחד מהוריהם.

9.3 תקנות השימוש

9.3.1 כללי בטיחות

 • הישמע לכל הוראות המצילים ואנשי צוות בריכת השחייה. הצוות רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך.
 • וודא כי המים עמוקים במידה מספקת במקום בו אתה קופץ למים. אל תקפוץ קפיצת ראש למים אלא בתחום המקפצה (ליד המים העמוקים). אסור לקפוץ למים מדפנות הרוחב.
 • וודא יכולתך לשחות. השאר בתחום המים הרדודים אם הינך לומד שחייה או שחיין מתחיל. אל תעבור לתחום המים העמוקים ואל תשחה או תקפוץ לפני שתהיה בטוח ביכולתך לשחות בצורה ניאותה.
 • היה אדיב והתחשב באחרים בעת שהייתך בבריכת השחייה.
 • אין להיכנס למי הבריכה ללא נוכחות מציל.
 • ריצה או משחק כלשהו על הרציפים מסביב למי הבריכה אסורים בהחלט, וכן נאסרת התלייה על המקפצה ועל מעקה המקפצה.
 • לימוד שחייה מותר רק על-ידי מי שאושר לכך על-ידי מנהל המרכז. ההרשמה לשיעורים אילו תיעשה במשרד הלקוחות בלבד.
 • משחקי כדור או כל משחק אחר במי הבריכה אסורים.
 • שימוש באביזרים בשטח הבריכה (כמו מסכות צלילה, סנפירים, סירות גומי או אחרות, קרשי ציפה וכדומה), יעשה במסלול המיועד לכך בלבד ובאישור המציל.
 • משחקי כדור (כולל משחקי מחבט וכו’) אסורים לחלוטין במדשאה שבחזית המבנה. (המעוניינים במשחקי מחבט מתבקשים לסור למדשאות הסמוכות למרכז הספורט).
 • הקפיצה מן המקפצות תוגבל בהתאם לשיקול דעתו של המציל, כאשר השיקול הוא לאפשר שחייה חופשית ובטוחה בבריכת השחייה.

9.3.2 כללי היגיינה

 • השתמש בחדרי השירותים לפני כניסתך לבריכת השחייה.
 • חובה להשטף לפני הכניסה לבריכת השחייה, לרשותכם מקלחות אשר ממוקמות במפלס בריכת-השחייה.
 • אין לירוק למי בריכת השחייה או בשטח בריכת השחייה.
 • הימנע מכניסה לבריכת השחייה בעת הרגשת חולשה, הצטננות, מחלת אוזנים, מחלת עור או מחלה אחרת.
 • הכניסה לבריכת השחייה עם חבישה כלשהי על הגוף אסורה בהחלט.
 • בהתאם לתקנות משרד הבריאות, חייבים בעלי שיער ארוך (גברים ונשים) לחבוש כובעי מים בעת הכניסה לבריכת השחייה.
 • הכניסה לשטח רציפי בריכת השחייה בנעלי רחוב אסורה לחלוטין.
 • שמור על הניקיון בשטח בריכת השחייה, המרפסת או בחצר.
 • ילדים עד גיל 3 נדרשים להיכנס לבריכת השחייה כשהם לבושים בחיתול המותאם המותאם לרחצה בבריכת השחייה בלבד.

9.3.3 כללי זהירות

 • בדיקה רפואית הינה תנאי ראשון לשחייה. מומלץ להיבדק בדיקת כשרות גופנית פעם בשנה. לרשות המנויים עומד מכון המבצע בדיקות מאמץ וכשירות רפואית לפעילות גופנית.
 • זמן השחייה המומלץ בתחילת עונת הרחצה או אחרי הפסקה ממושכת הינו 7 עד 10 דקות למתחילים. הארך את משך השהייה במים בהדרגה. אל תשחה ברציפות יותר מחצי שעה.
 • אל תכנס למים בקיבה מלאה. המתן לפחות שעה אחת אחרי ארוחה משביעה.
 • אל תישהה זמן ממושך על רציפי בריכת השחייה כשהינך רטוב. רצוי להשתמש במגבת בעת המנוחות בין שחייה לשחייה.
 • במקרה של התכווצות שריר, התקדם מיד לשפת בריכת השחייה והיעזר במציל.

9.3.4 שונות

 • על המתרחצים לחסוך במים ככל האפשר בעת המקלחת.
 • על המתרחצים להימנע מגרימת נזק למתקני בריכת השחייה השונים על-ידי שימוש שלא כהלכה או על-ידי העתקת מתקנים ממקומם.
 • על המתרחצים להמנע מטיפולים שונים במלתחות (גזירת צפורניים, פדיקור וכו’)
 • על המתרחצים להמנע מהנחת נעליים על הספסלים.

9.4 הערות:

 • השימוש במייבשי שיער הינו לייבוש שיער בלבד, ואין להשתמש במייבשי השיער לצורך ייבוש בגדי-ים, מגבות וכו’.
 • האכילה והשתייה בתחומי בריכת השחייה אסורים.
 • חל איסור על עישון במרפסת השיזוף בהתאם לכללי המרכז.
 • בריכת-השחייה תהיה סגורה במועדים הבאים: ערב יום כיפור, יום כיפור, יום הזיכרון לחללי צה”ל, יום העצמאות ותשעה באב.
 • מתקן ליבוש בגדי-ים אינו מיועד ליבוש בגדים רגילים. השימוש בהתאם להנחיות שמפורסמות בצמידות למתקן. המרכז אינו אחראי לטענות לנזקים לבגדי הים שיגרמו במהלך היבוש.

 

10. קומפלקס הכושר

נבנה ועוצב ברמה המתקדמת ביותר בעולם, תוך התייחסות מרבית לצורכי המתאמנים. ציוד הכושר האירובי והשרירי שנרכש, חודש בשנת 2014 והוא האיכות והמתקדם מסוגו בעולם, מתוצרת חברת “טכנו ג’ים”, כמו גם מכשירי Free weights, מכשיר הקינזיס ומכשירי הגמישות והמתיחות, הם מהדגמים האיכותיים בעולם.
מדריכי הכושר עומדים לרשות המנויים, למתן הדרכה, ייעוץ והכוונה.

10.1 שעות הפעילות בקומפלקס הכושר:

 • יום א’ 22:30-12:00
 • ימים ב’-ה’ 22:30-06:15
 • יום ו’ 17:00-06:30
 • יום שבת 17:00-08:00

*בימי חול המועד סוכות ופסח הפעילות עד שעה 20:00.
*שינויים בשעות הפעילות יפורסמו באתר האינטרנט ובלוחות המודעות.

10.2 במסגרת הפעילות בקומפלקס הכושר על המנויים להקפיד על הנהלים הבאים:

10.2.1 בכניסה יש להמתין בדלפק הקבלה למדריך. מתאמנים חדשים נדרשים להציג את כרטיס המנוי הקבוע או טופס הצהרה לאימון חד פעמי, על מנת לקיים שיעור היכרות עם המדריך.

10.2.2 נא להקפיד על כניסה עם נעלי ספורט נקיות (ללא בוץ ואבק).

10.2.3 הכניסה לקומפלקס הכושר מותרת מגיל 17 ומעלה, ילדים/ילדות מתחת לגיל 17 אינם רשאים להיכנס. (נער/ה אשר רכשו מנוי לבריכת השחייה ומעוניינים להרחיבו לכושר, נדרשים לתוספת תשלום מיוחד).

10.2.4 לעיסת מסטיק אסורה לחלוטין.

10.2.5 יש להעביר למשרד הלקוחות אישור רפואי על כשירות להתאמן בחדר הכושר לפני האימון הראשון (בהתאם לחוק הספורט).

10.2.6 מתאמנים אשר מלאו להם 50 שנה נדרשים להביא אישור רפואי על בריאות תקינה בכל שנה בעת חידוש המנוי.

10.2.7 מנויים אשר מצב בריאותם השתנה במהלך תקופת החברות במרכז, נדרשים להעביר למרכז אישור רפואי מתאים ומפורט על מנת לבחון את מידת התאמתם להמשך אימון בהיכל הכושר.

10.2.8 השימוש בכל המכשירים מחייבת שימוש במגבת גדולה ופריסתה על המיכשור.

10.2.9 הפעילות במכשירים האירוביים (הליכון, אליפטי, VARIO ואופניים) מוגבלת ל-30 דקות למכשיר.

10.2.9.1 יש לבצע רישום/הזמנה מוקדם אצל המדריך/ה עם ההגעה לקומפלקס.

10.2.9.2 החלפת המכשירים תעשה בשעה עגולה או במחצית השעה.

10.2.9.3 מתאמן שהזמין מכשיר והמכשיר פנוי לפני השעה העגולה המוזמנת, יוכל להנות מאימון ממושך יותר עד מועד ההחלפה ליחידת הזמן שהוזמנה על-ידו.

10.2.9.4 איחור בתחילת הפעילות על המכשיר האירובי יגרום לקיצור זמן הפעילות על המכשיר.

10.2.9.5 לא ניתן להירשם מראש לאותו מכשיר אירובי פעמיים ולא ניתן להירשם בשמו של מנוי אחר.

10.2.9.6 יש להקפיד על נוהל זה על-מנת לאפשר גם למתאמנים אחרים ליהנות מהמכשור.

10.2.10 הכנסת מזון וכוסות שתייה אסורה (ניתן להשתמש במכלי שתייה אישיים).

10.2.11 השימוש בטלפונים סלולריים בקומפלקס הכושר אסור.

10.2.12 חובה להישמע להוראות המדריך/ה.

10.2.13 משקולות חופשיים:

10.2.13.1 במהלך אימון עם משקולות יש להקפיד על מרווח בטיחות מהמתאמנים האחרים.

10.2.13.2 בעבודה עם משקולות על מוט יש לוודא סגירת הסוגרים היטב.

10.2.13.3 כל מתאמן נדרש להקפיד על החזרת המשקולות למקומן בתום הפעילות.

10.2.13.4 אין להוציא משקולות יד או אחרות ממתחם המשקולות החופשיים.

10.2.14 מתחם גמישות ומתיחות:
אין להוציא מכשירים ומתקנים ממתחם זה. יש לפרוס מגבת גדולה על המזרן במהלך ביצוע התירגול עליו.

10.3 מיזוג אוויר: הטמפרטורה הינה קבועה מראש (20 מעלות).

10.4 שידורי טלוויזיה ומוסיקה:

10.4.1 באולם מותקנים מכשירי שמע אישיים ומסכים אישיים בחלק ממכשירי הכושר האירוביים.

10.4.2 מערכת הגברת הקול המרכזית תופעל בהתאם לאופי המקום והחלטות הנהלת המרכז.

10.4.3 הנהלת המרכז רשאית להחליף מעת לעת את התוכניות וערוצי הטלוויזיה שישודרו.

10.5 הדרכה
קומפלקס הכושר תוכנן, עוצב ונבנה ברמה המתקדמת בעולם, לרשות המתאמנים ציוד כושר איכותי ומגוון. מדריכי הכושר הינם מהאיכותיים בתחום, נא שתפו איתנו פעולה ליצירת אווירה אקדמית-ספורטיבית נעימה, שתאפשר לכולכם להפיק את מירב התועלת וההנאה מהפעילות באולם.
צוות המדריכים המקצועי עומד לרשותכם להדרכה ולהכוונה בהתאם לאפשרויות הבאות:

10.5.1 השימוש במכשירים – בניית תוכנית אימון אישית בהתאם למאפייני, צורכי ומטרות המתאמן/ת. התוכניות שתבננה תהיינה תחת מעקב המדריך/ה באולם הכושר ותעודכנה על ידו/ה במסגרת פגישה מתואמת של “עדכון תוכנית אימונים” לאחר תקופה מסוימת, שירות זה כלול במנוי השנתי והוא ניתן ללא תשלום נוסף.

10.5.2 Personal training – המרכז מציע למנויים המעוניינים בכך שירותי מדריך אישי (כרוך בתשלום). פרטים מלאים והרשמה במשרד הלקוחות.

10.6 ומה עושים עם התיקים והציוד האישי?

בקומפלקס הכושר הותקנו ארונות חיצוניים לתיקים גדולים וארונות פנימיים לתיקים קטנים, משקפיים, טלפונים סלולריים ועוד. יש להימנע מהנחת כל פריטי ציוד במקומות אחרים ברחבי הקומפלקס, אך יחד עם זאת הציוד הוא באחריות המתאמן והנהלת המרכז אינה אחראית עליו.

 

11. הסטודיו של אדה

מציע מגוון עשיר של שיעורים, שמתקיימים באולמות הסטודיו. הכניסה לשיעורים כנגד רכישת כרטיס כניסה חד-פעמי או כרטיסיה. לחברי מועדון הזהב ההשתתפות בשיעורים מהווה חלק מהמנוי. מנויי הסטודיו רשאים להשתתף בכל תוכנית השיעורים. התוכנית תעודכן מעת לעת ותפורסם באתר האינטרנט ובלוחות המודעות.
הנהלת המרכז רשאית לעדכן את תוכנית השיעורים תוך פרסום התוכנית השבועית מראש.
בימי חול המועד סוכות ופסח ובערבי חג וחג – לא תתקיים פעילות בסטודיו.

 

12. מועדון הסקווש

השימוש במגרשים הינו לחברי מועדון הבריאות, מועדון הזהב ומנויים על מועדון הסקווש.
משתמשים אחרים נדרשים לרכוש כרטיס חד-פעמי מראש או להציג כרטיסיה לניקוב מראש לפני כניסתם למגרשים.

12.1 הזמנה מוקדמת של אולמות הסקווש למשחק אפשרית, למנויים בלבד, באמצעות פנייה ללובי המרכז, באופן אישי או בטלפון מספר: 658-44-20, שעות הזמנת האולמות יהיו ימים א’-ה’ שעות 12:00-10:00. לכל מנוי תינתן זכות להזמין אולם סקווש לשלושה משחקים בכל שבוע, עד לטווח של שבועיים. בדלפק הכניסה לאולם ייבדקו השחקנים שנרשמו. שחקן שיירשם ולא יופיע פעמיים, ללא הודעה מוקדמת, תישלל ממנו זכות ההרשמה המוקדמת.

12.2 יחידת הזמן למשחק באולם היא 45 דקות בלבד, ביחידות זמן קבועות מראש. ניתן להזמין לכל יום יחידה אחת. יחידת הזמן מיועדת למשחק זוגי ולא ניתן להאריך את יחידת הזמן למשחק גדול יותר של משחקים או משתתפים.

12.3 יש לציין על טופס ההזמנה את השם המלא (פרטי ומשפחה) של 2 בני הזוג המזמינים, בצרוף מספר כרטיס מנוי במועדון הסקווש ומספר טלפון סלולרי.

12.4 יש להשתמש לפי הכללים הבאים:

12.4.1 השחקנים נדרשים לפנות את המגרש עם תום מועד של 45 דקות, בהתאם לשעות הנקובות על-גבי טופס הזמנת מגרש.

12.4.2 אם התחיל זוג במשחק זמן מסויים לאחר התחלת מועד 45 דקות, יפחת זמן זה מזמן משחקו ועליו לפנות את המגרש בתום מועד 45 דקות, אם קיים ביקוש למגרש מצד משחקים אחרים.

12.4.3 הזמנת האולם 45 דקות על-ידי שחקן אחד והזמנת האולם ל-45 דקות מיד לאחריו על-ידי שחקן אחר מתוך מגמה להבטיח רצף של שעה וחצי משחק על-ידי 2 שחקנים בלבד – אסורה לחלוטין.

12.4.4 אם הופיע זוג למשחק והמגרש פנוי יכול הוא לשחק ללא הגבלה עד להופעת זוג אחר המבקש לשחק. במקרה זה על הזוג המשחק להפסיק משחקו בסוף “מועד 45 דקות” הקרוב ביותר.

12.4.5 אם הופיעו בעת ובעונה אחת למשחק, מספר זוגות שלא נרשמו בהרשמה מוקדמת, עליהם להגריל זכות המשחק ביניהם למשך משבצת הזמן הקרובה ביותר.

12.4.6 אם הוזמן מועד מראש והמזמינים לא הופיעו בשעה היעודה, או תוך 10 דקות לאחריה, הפסידו זכותם למגרש, ודין המגרש במקרה כזה כדין מגרש פנוי.

12.4.7 מנויים אשר ביקשו להירשם למשחק, אך כל המגרשים כבר הוזמנו, יירשמו ברשימת המתנה לתאריך שבו הם מעוניינים לשחק. אם תבוטל הזמנת מגרש למשחק, יוכלו מנויים הנמצאים ברשימת ההמתנה להירשם במועדים הפנויים. מנויים הנמצאים ברשימת המתנה חייבים להשאיר מספרי טלפון סלולרי וכן לציין את תאריכי המשחק המועדפים עליהם. אם יתפנה מגרש באותו מועד, ייצור המרכז קשר טלפוני עם המעוניינים בהתאם לרשימת ההמתנה.

12.4.8 מנויים אשר יבקשו לשחק יותר מ-3 פעמים בשבוע, יוכלו לשחק אך ורק כאשר ישארו מגרשים פנויים אשר לא הוזמנו למשחק.

12.5 במקרה שהמרכז יקיים מפעלי ספורט או שיעורים מאורגנים או מחנה-נופש במתקנים מטעמו, הדבר ישובץ על-גבי טופס הזמנת האולמות, ובכל מקרה, מסמכותו של המרכז לשריין את האולמות לצרכים אלו.

12.6 אם הוזמן מגרש ואין באפשרות המזמינים להגיע, עליהם להודיע על כך מיד לעובד דלפק הכניסה באולם הספורט או למשרד הלקוחות ולבטל הזמנת המגרש לא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד המשחק בטלפון 658-4286 משעה 22:00-08:00 או בטלפון המצויין בסעיף 1 דלעיל בשעות 12:00-10:00. כל השחקנים מתבקשים לאשר נוכחותם אצל עובד דלפק הכניסה באולם הספורט לפני תחילת המשחק.

12.7 השימוש באולמות הסקווש מותר אך ורק לבעלי מנוי בתוקף למועדון הסקווש.

12.8 אורחים שאינם מנויים חייבים לרכוש כרטיס כניסה חד פעמי מראש.

12.9 צעדים משמעתיים יינקטו כלפי מסיגי גבול המשתמשים במגרשי הסקווש שלא כדין ו/או בניגוד לתקנות המפורטות לעיל.

12.10 הוראת סקווש מותרת אך ורק על-ידי מי שאושר לכך על-ידי מנהל המרכז. ההרשמה לשיעורים במשרד הלקוחות בלבד.

12.11 נהלי שימוש באולמות הסקווש:

 • חובה לשחק עם נעלי ספורט בעלי סוליה בהירה. משחק בנעל עם סוליה שחורה אסורה לחלוטין. סוליה צבעונית אחרת שמשאירה סימנים על רצפת העץ אסורה גם כן. כמו כן, אסור לשחק בנעלי רחוב.
 • חובה ללבוש גופייה או חולצה בשעת המשחק.
 • יש להשתמש בכדורי סקווש מסוג Dunlop או Merco בצבע ירוק או כחול. אסור להשתמש בכדורים שחורים או בכל כדור אחר שאיננו מיועד למשחקי הסקווש.
 • אולמות הסקווש מיועדים למשחקי סקווש בלבד.
 • כל חריגה מהאמור לעיל תגרום לנזק לקירות או לריצפה. כנגד מפירי הכללים יינקטו צעדים משמעתיים, לרבות תביעה לפיצוי על הנזק הנ”ל.
 • ציבור המשתמשים מתבקש לשתף פעולה בנדון. עובדי דלפק הכניסה באולם הספורט, תודרכו לקיים ביקורת שוטפת ולבדוק את נעלי המשתמשים וכדורי המשחק.

12.12 ימי ושעות הפעילות באולמות הסקווש:

 • ימים א’-ה’ 22:00-12:00
 • יום ו’ 17:00-07:00
 • יום שבת 16:30-08:30

*פעמיים בשבוע יוקצו שעות לאימוני ותחרויות נבחרת הסקווש.
*בחודשים יולי אוגוסט האולמות יעמדו לרשות מחנה-הנופש בשעות 16:00-08:30
*המרכז יוכל לעדכן את הסדרי השימוש באולמות ובלבד שתימסר על כך הודעה של חודש מראש.
*בשעות שבהן דלפק הכניסה לאולם סגור, הכניסה לאולמות תתאפשר דרך לובי הכניסה המרכזי.

 

13. איצטדיון אתלטיקה-קלה

13.1 האיצטדיון מנוהל על ידי אגף הספורט בעיריית ירושלים. משתמשי האצטדיון אינם רשאים ליהנות משירותי המרכז. (נוחיות, חדרי הלבשה וחניה).

13.2 אין להיכנס לאיצטדיון עם אופניים.

13.3 אין להיכנס לאיצטדיון עם בעלי-חיים.

13.4 יש להימנע מריצה על המסלול בנעלי כדורגל.

13.5 יש להימנע ממשחקי כדור על משטח הדשא.

13.6 יש להקפיד על התנהגות בהתאם לכללים שיפורסמו מעת לעת.

13.7 בימים ובשעות שבהן תתקיימנה תחרויות או אימונים השימוש במתקן יוגבל או ייאסר.

13.8 אין להיכנס לאיצטדיון או להתאמן בו בשעות ששעריו סגורים, או ששערי הכניסה ממגרש החנייה סגורים.

13.9 יש להימנע מעישון בשטח האיצטדיון.

 

14. מגרשי הטניס

14.1 כרטיס המנוי למרכז מזכה בזכות השימוש במגרשי הטניס.

14.2 המנוי הינו למגרשי הטניס בקמפוס ספרא בלבד. רוכש מנוי זה אינו זכאי להשתמש במועדון הטניס בהר-הצופים.

14.3 המעוניינים לשחק במגרשי הטניס אשר אינם בעלי מנוי, נדרשים לרכוש כרטיס בלובי המרכז.

14.4 מנויים במועדון הטניס חייבים להציג את כרטיס המנוי בלובי לפני כל כניסה. אורחים המשלמים לכניסה חד-פעמית חייבים להציג קבלה על התשלום לפני הכניסה ולשמור על הקבלה עד לסיום המשחק.

14.5 הלבוש המחייב במגרשי הטניס הינו נעלי טניס, מכנסיים קצרים וחולצת טניס בצבע לבן רצויים.

14.6 הזמנה מוקדמת של מגרש אפשרית באמצעות רישום בלובי הכניסה למרכז הספורט, אם היא נעשית לפחות 3 ימים מראש, בימים א’-ה’ בשעות 22:00-07:00 בע”פ או בטלפון 6584286 למנויים בלבד. למשלמים לכניסה חד-פעמית לא ניתן להזמין מגרש מראש והם יוכלו לשחק רק אם המגרש פנוי לפני הכניסה ולאחר ביצוע התשלום. את התשלום יש לבצע בלובי הכניסה למרכז.

14.7 המזמין יכול לרשום את עצמו ואת בן-זוגו למשחק לפרק זמן של 60 דקות במגרש אחד באותו היום (אין אפשרות לרשום את עצמו או שחקנים נוספים לפרק זמן ולמגרש נוסף באותו היום). משחק מעבר לשעה באותו יום, מחייב בתשלום נוסף הן למנויים והן למשלמים לפי כניסה חד-פעמית.

14.8 הזכות להזמנה מוקדמת למנויים ביום מסויים הינה ל-60 דקות בלבד לכל יום.

14.9 יש לציין על טופס ההזמנה את השם המלא (פרטי ומשפחה) של 2 בני הזוג המזמינים, בצירוף מספר כרטיס המנוי ומספר טלפון סלולרי.

14.10 במשחקי יחידים יש לשחק לפי התקנות הבאות:

14.10.1 בכל מקרה, בין אם היתה הזמנה מראש ובין אם לא היתה כזו, על 2 השחקנים, במקרה של משחק יחיד, לפנות את המגרש עם תום מועד של 60 דקות, בהתאם לשעות הנקובות על גבי טופס הזמנת מגרש, אלא אם אין ביקוש למגרש.

14.10.2 אם התחיל זוג במשחק זמן מסויים לאחר התחלת מועד 60 דקות, יפחת זמן זה מזמן משחקו ועליו לפנות את המגרש בתום מועד 60 הדקות, אם קיים ביקוש למגרש מצד אחרים.

14.10.3 הזמנת מועד 60 דקות על-ידי שחקן אחד, והזמנת מועד 60 דקות מיד לאחריו על-ידי שחקן אחר, מתוך מגמה להבטיח רצף של 2 שעות משחק על-ידי 2 שחקנים בלבד – אסורה לחלוטין.

14.10.4 אם הוזמן מועד מראש והמזמינים לא הופיעו בשעה היעודה, או תוך 10 דקות לאחריה, הפסידו זכותם למגרש, ודין המגרש במקרה כזה כדין מגרש פנוי.

14.11 במשחקי זוגות יש לפעול לאור התקנות לגבי משחקי יחידים.

14.12 במקרה ומרכז הספורט יקיים מפעלי ספורט או שיעורים מאורגנים מטעמו במתקנים, הדבר ישובץ על-גבי טופס הזמנת המגרשים. בכל מקרה, מסמכותו של מרכז הספורט לסגור את המתקן כראות עיניו ולפנות המתקנים משחקנים גם אם לא פורסם הדבר מראש. על השחקנים מוטלת החובה להישמע להוראות אנשי צוות המרכז בנדון.

14.13 אם הוזמן מגרש ואין אפשרות למזמין להתייצב למשחק, יש להודיע על כך לפחות 24 שעות מראש לעובד דלפק הכניסה באולם הספורט ולבטל הזמנת המגרש (כדי לאפשר הזמנתו על-ידי אחרים).

14.14 השימוש במגרשי הטניס מותר לבעלי מנויים בתוקף או למשלמים לפני המשחק לכניסה חד-פעמית ואשר בידם קבלה על התשלום אותה יש להציג לפי דרישת צוות עובדי המרכז.

14.14.1 בוגרי אוניברסיטה ובני משפחתם בעלי כרטיס מנוי למרכז או למועדון בריאות או מועדון זהב, זכאים לשימוש במגרשי הטניס. בעלי כרטיס מנוי לבריכה אינם זכאים לשימוש במגרשי הטניס. כל בן משפחה חייב לרכוש כרטיס אישי.

14.15 אין לשחק על מגרש רטוב, דבר הגורם נזק לציפוי המגרש. נא לפנות לאחראי במקום לקבלת המכשיר המיוחד המאפשר פיזור השלוליות. בכל מקרה, השימוש במגרש יותר כשהוא יבש לגמרי.

14.16 הכנסת בעלי חיים לשטח מגרשי הטניס אסורה לחלוטין.

14.17 אין להכניס אופניים.

14.18 אכילה, לעיסה ועישון בתחום מגרשי הטניס אסורים לחלוטין. אין להכניס פחיות ו/או בקבוקי שתייה מזכוכית לתחומי המגרשים. בתחומי המגרשים ניתן לשתות מים בלבד בבקבוקי פלסטיק.

14.19 הכניסה לתחומי המגרשים הינה לשחקנים המשחקים בלבד. בני משפחה כולל ילדים, מתבקשים להשאר מחוץ לגדר של מגרשי המשחק.

14.20 לימוד טניס בתשלום מותר אך ורק למאמנים שאושרו על-ידי מנהל המרכז, אשר הזמינו מגרש ושילמו עליו מראש.

14.21 ניתן להשתמש בכל מגרש ב-6 כדורי טניס בלבד.

14.22 יש לשמור על הניקיון בכל תחומי המגרשים והשטח מסביב למגרשים. יש להימנע מפיזור אשפה בשטח ויש להשתמש בפחי הזבל המיועדים לכך.

14.23 יש להימנע מהפרעה כלשהי למשחקים במגרשים הסמוכים. וכן יש להימנע מצעקות בשטחי המרכז.

14.24 יש להימנע מזריקה או הטחה של המחבט על ריצפת המגרש.

14.25 יש להישמע להוראות עובדי המרכז. צוות העובדים רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך, ויש למלא באופן מוחלט כל ההוראות שפורסמו במסמך זה או שניתנו על-ידי צוות העובדים. ניתן לקיים בירור עם מנהל המרכז לגבי השגות שיש למשתמשים לגבי הוראות נוספות של צוות העובדים שלא פורטו במסמך זה, אך בכל מקרה אין להפר ההוראות של צוות העובדים אם לא שונו. מנויים יוכלו להזמין מגרש למשחק עד 3 פעמים בשבוע.

14.26 שחקנים שיכנסו למגרשים ללא מנוי בתוקף וללא ביצוע הסדרי התשלום המתחייבים מראש, יחוייבו בתשלום של 3 שעות משחק.

14.27 מנהל מרכז הספורט רשאי לשלול את זכות השימוש במגרשי הטניס לפרקי זמן, כפי שיחליט, בתנאי שלא יעלו על שלושה חודשים ממועד שלילת זכותו של בעל המנוי ו/או הנכנסים לפי תשלום לכל כניסה.

14.28 זכותו של בעל המנוי המורחק להגיש ערעור על החלטת מנהל מרכז הספורט אל מנכ” העמותה. את הערעור יש להגיש למשרד הלקוחות כשהוא מודפס.

14.29 מנכ”ל העמותה רשאי, לפי שיקוליו, לדרוש העמדת המנוי לבירור משמעתי בפני הממונה על המשמעת באוניברסיטה (סטודנטים ועובדים).

14.30 ימי ושעות הפעילות במגרשי קרית ספרא:

 • יום א’ 22:00-12:00
 • ימים ב’-ה’ 22:00-07:00
 • יום ו’ 17:00-07:00
 • יום שבת 16:00-08:00

הכניסה למגרשים תעשה מלובי הכניסה למרכז בלבד.

14.31 בשעות שבהן שער הכניסה מהחנייה סגור, נאסר השימוש גם במגרשי הטניס.

14.32 בשעות החשכה נדרש תשלום מיוחד עבור התאורה (כולל מנויים).

14.33 היציאה ממגרשי הטניס הינה דרך שער סבסבת היציאה. לרשות שחקני הטניס עומדות מלתחות מועדון הטניס.

14.34 בשנים 2015-2016 מתוכננות במתחם מגרשי הטניס עבודות בינוי, אשר עשויים לפגוע בחווית המשחק והאימון. בהתאם לאילוצי ביצוע העבודות יצומצם מספר המגרשים ויקבעו הסדרי שימוש משתנים במלתחות המרכז.

 

 

ביטול מנוי

 

29. נוהל ביטול מנוי שנתי למרכזי הספורט

(מבוסס על חוק הגנת הצרכן שנכנס לתוקפו בספטמבר 2014)
נוהל זה יחול על כל סוגי המנויים שנמכרים על-ידי עמותת קוסל, כולל מנוי חצי שנתי ופעילויות קבוצות הספורט התחרותי.

29.1 דרכי מסירת הודעת הביטול למרכזי הספורט
דואר רשום, דואר אלקטרוני או באמצעות הפקסימיליה, מסירה במשרד הלקוחות.
יש לוודא הופעת תאריך על מכתב הפנייה של הלקוח.

29.2 תוקף ביטול המנוי
בקשת הביטול נכנסת לתוקפה בתום חודש ממועד מסירתה. החישוב יבוצע על בסיס ימי הפעילות.

29.3 אופן חישוב החיוב הכספי

29.3.1 תשלום בגין מלוא התקופה מרכישת המנוי עד כניסת הביטול לתוקף, בהתאם לתעריף השנתי שנקבע למנוי בעת רכישתו (מחיר רכישת המנוי השנתי או החצי-שנתי לחלק למספר החודשים שבגינם נעשה החיוב).

29.3.2 דמי ביטול (יתווספו בנוסף לסכומים המחושבים בסעיף 3.1) – העמותה תגבה את המחיר שנקבע לרכישה חודשית – מחיר המנוי לפי מחיר חודש במנוי השנתי (1/12 ממחיר המנוי השנתי) x מספר החודשים שבהם היה המנוי בפועל. החישוב בגין תקופה קצרה מחודש יבוצע באופן יחסי של 1/30 כנגזרת מהחישוב החודשי.
בחישוב יש לוודא שדמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:

29.3.2.1 בשליש הראשון לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 25 אחוז מהתמורה כמופיע בסעיף 29.3.1, זאת מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

29.3.2.2 בשליש השני לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 20 אחוז מהתמורה, מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד מועד הביטול המאושר.

29.3.2.3 בשליש השלישי לתקופת המנוי דמי הביטול לא יעלו על 17 אחוז מהתמורה מעבר לתשלום בגין תקופת הפעילות עד למועד ביטול המנוי המאושר.

29.4 ספורט תחרותי
הוצאות העמותה עבור רישום הספורטאי יופיעו כסעיף נפרד בטופס ההרשמה ויכסו את ההוצאות הבאות: ההרשמה באיגוד הספורט, ביטוח, בדיקות רפואיות ודמי הרשמה.

29.5 אופן ביטול מנוי

29.5.1 לא יחייב דיון בוועדת חריגים, אלא יבוצע באמצעות מנהלי המרכזים, לאחר בדיקה ואישור של חשבת העמותה, כמקובל לגבי ביצוע החזרים כספיים.

29.5.2 את ההחזר הכספי יש לבצע בתוך 30 יום. ההחזר הכספי יבוצע באותו אמצעי התשלום בו נרכש המנוי.

29.5.3 משרד הלקוחות הרלוונטי ישלח ללקוח מכתב הודעה על גובה התשלום הכספי שיוחזר אליו.

29.6 פרסום
יש לוודא שבכל פרסומי המרכז, שאותו הנך מנהל, אודות השירותים השונים תופיע האפשרות לרכישת מנוי חודשי ומחירו. בנוסף, יש לוודא התקנת מודעה כנ”ל על לוח המודעות במשרד הלקוחות ובאתר האינטרנט של העמותה.

29.7 הודעות לארגוני עובדים
מנהל השיווק יעביר מכתב לכל הארגונים, עמם העמותה קשורה בהסכמי מכירת מנויים, ובו הודעה על כניסת החוק לתוקף, וכי העמותה תנהג לפי החוק בטיפול בפניות כנ”ל, ובנוסף את סכום המנוי החודשי במסלול הרלוונטי. סיכום המנוי החודשי הנו הסכום של בוגר אוניברסיטה.

29.6 מסירת מידע אודות החוק
פניות של לקוחות בהקשר זה, יש להפנותם לאתר האינטרנט של העמותה או לשלוח אליהם בדואר אלקטרוני את נוסח החוק.

הגדרות חוק:

מחיר חודשי במסלול חלופי – המחיר החודשי בעד אותם שירותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה, כפי שהוצע לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות.
מחיר חודשי בעסקה – המחיר שעל הצרכן לשלם בעד זכות השימוש במכון הכושר בתקופה הקצובה, בהתאם לעסקה, כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.
תמורה – כל תשלום שעל הצרכן לשלם לעוסק בקשר לעסקה עם מכון הכושר, ובכלל זה דמי רישום.

הנוהל בעמותה ייכנס לתוקפו החל מ- 18.9.2014, ובכלל זה למנויים שנרכשו בעבר.