02-6586611
*** הספירה לאחור החלה *** *** חודש לסיום פרויקט הרחבת מבנה הכושר ***