שעות פעילות המרכז ביום מרתון ירושלים – 9.3.18

מרתון ירושלים

ביום שישי , 9.3.18

יתקיים מרתון ירושלים שעובר בחלקו בתוך הקמפוס.

בשל כך, יסגרו לתנועה הכבישים הסובבים את הקמפוס

מרכז הספורט ייפתח ביום זה בשעה 12:00

הנהלת המרכז